Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ottnaren

Rastlokal för storskrake
Ottnaren omges till största delen av skog. I Sandvikens kommun finns blott små arealer odlad mark vid Ottnaren, främst vid sjöns sydöstra del. Karta finns längst ner på sidan. Ottnaren är en betydande rastlokal för änder och gäss under vår och höst. Den årliga ansamlingen av storskrakar i Ottnarens centrala delar under höstarna är anmärkningsvärd. 1975 räknades inte mindre än ca 4 000 storskrakar. Årligen observeras åtminstone något 1000-tal. Denna extremt stora ansamling av storskrakar ger sjön rangen som rastlokal av internationell betydelse. Även vitkindad gås förekommer i stora mängder, upp till 2000 ex har noterats.

Ottnaren är också en värdefull fiskesjö, främst för sitt gösfiske. Det finns även abborre, gädda, lake, ål, sarv, björkna, braxen, mört, gärs och löja i sjön.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Sandvikens fågelklubb. Fiskeplan för Sandvikens kommun 1998.  Kartblad: 13 G SO

Karta över Ottnaren

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-14
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se