Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vad är integration?

Med integration menas den process som människor från andra kulturer genomgår för att anpassa sig till majoritetssamhället. Till exempel när en människa kommer från ett annat land till Sverige.

Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället och samtidigt kunna behålla sin kulturella identitet. Motsatsen till integration är assimilation, där en människa helt tvingas överge sin kultur, sina traditioner och sitt språk för att få plats i det nya samhället.

För att integration ska fungera krävs även att den svenskfödda majoritetsbefolkningen anpassar sig. Till exempel genom att tillåta andra religioner, traditioner och seder. 

Vi gör varandra bättre

”I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss och hemma och gör varandra bättre”. Så heter det i Sandviken Kommuns Vision 2025, den vision som visar vägen mot framtiden.

För att kunna göra varandra bättre behöver vi se att olikheter berikar vårt samhälle. Vi behöver bry oss om varandra, reagera och agera. Våga utmana och skapa förändring.

Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man, svenskfödd eller nysvensk, har vi samma möjligheter och ansvar att vara med att skapa ett tolerant och jämlikt samhälle. Med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet.

Där vi känner oss hemma. Och gör varandra bättre.

Sidan uppdaterad: 2017-01-04
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se