Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Deltagaransökan 2023

Välkommen att skicka in din ansökan om deltagande i Gästrik Konst 2023! Sista ansökningsdag är 16 oktober 2022 och du ansöker via kommunens e-tjänst här nedan.

Gästrik Konst 7 april - 10 april 2023

Samma kriterier som tidigare år kommer att tillämpas i 2023 års konstrunda.
Välkommen med din ansökan!









Meriter du önskar åberopa enligt nedanstående kriterier A-G för deltagande i Gästrik Konst. Om du uppfyller en av punkterna A-G ger det dig rätt att delta i Gästrik Konst 2023, annars kan du fylla i alternativ H och lämna in verk till bedömning.
Meriter du önskar åberopa enligt nedanstående kriterier A-G för deltagande i Gästrik Konst. Om du uppfyller en av punkterna A-G ger det dig rätt att delta i Gästrik Konst 2023, annars kan du fylla i alternativ H och lämna in verk till bedömning.









Utställningsplats
Utställningsplats




Gästrik Konst önskar skapa en dynamisk utställning för våra besökare och en i möjligaste mån rättvis lokalplacering. Vid arbetet med placering av konstnärer kan därför lottning komma att genomföras. Antagna konstnärer kommer att informeras om sin placering senast 15 januari 2023.
Deltagaravgift för deltagare i egen lokal: 1 500 kr. För deltagare som ställer ut i av Gästrik Konst anvisad lokal: 2 500 kr. Avgiften betalas in på Gästrik Konsts bankgiro 5404-3682 när du fått besked om att du är antagen. Välkommen med din ansökan senast 16 oktober 2022!