Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kriterier för att få delta

Kriterier för att få delta i Gästrik Konst

A. Medlem i KRO (Konstnärernas riksorganisation) eller KIF (Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare)

B. Medlemskap i likvärdig utländsk konstnärsorganisation.

C. Konstnärlig högskoleexamen (konsthögskolan i Stockholm, Malmö, Göteborg eller Umeå), Konstfack, Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Beckmans Designhögskola samt Högskolan för fotografi och film, eller jämförbar utländsk högskoleutbildning med inriktning på bild och form.

D. Studerande vid någon av de under punkt C beskrivna konstnärliga högskoleutbildningarna.

E. Dokumenterat deltagande i minst två andra jurybedömda utställningar än Gästrik Konst.

F. Sammanhängande förberedande konstutbildning, t.ex. Gerlesborgsskolan, Bollnäs folkhögskolas konstutbildning i Gävle, lärlingsutbildning. (Bifoga studieintyg)

G. Om du uppfyller en av punkterna A-F ger det dig rätt att delta i Gästrik Konst 2018. Om inte - kan du lämna in tre verk till bedömning av en jury som utses av Gästrik Konsts styrelse. Verken skall åtföljas av en kort beskrivning av den sökandes yrkesmeriter inom bild och formområdet (egen utställningsverksamhet, recensioner, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, produkter i produktion, pedagogiska uppdrag eller annan merit som du vill åberopa).

Gästrik Konst har begränsad tillgång till utställningslokaler. Om den situation skulle uppstå, att antalet utställare utan egen lokal blir väldigt många, så förbehåller sig Gästrik Konst rätten att begränsa utrymmet för var och en eller alternativt begränsa antalet utställare utan egen lokal. Gästrik Konst förbehåller sig även rätten att fritt placera utställare.

Sidan uppdaterad: 2017-09-04
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se