Kulturlöftet

Alla barn har rätt till kultur – både upplevelser och eget skapande. Kulturlöftet innebär att alla barn i Sandvikens kommun garanteras professionella kulturupplevelser och eget kulturutövande 1-2 gånger per läsår.

Kulturlöftet är en gemensam överenskommelse mellan kunskapsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och gäller alla barn från förskolans 4-åringar till grundskolans årskurs 9. Utbudet bokas av pedagoger och genomförs under tiden barnen är i förskola och grundskola. Vill du veta vilket utbud ditt barn får ta del av den här terminen så finns mer information under varje årskurs.

För frågor och funderingar, kontakta:
Emilia Boholm, kultursamordnare
026 - 24 11 79
emilia.boholm@sandviken.se

Följ gärna Kulturlöftets på blogg och instagram:

Facebook
Instagram

Förskola

Grundutbud

Varje förskola tar del av ett av utbuden läsåret 21/22.

Interaktiv musikföreställning - Upp & Ut!

- Musik och fantasi ute i det fria!

Följ med Geggamoja-Maja och Rena-Lena på upptäcktsfärd ute i det fria!
Med fötterna på jorden och rymden ovanför fångar vi sånger i vinden och går dit näsan pekar. Vad vi hittar? Det får vi se!

Upp & Ut är en vandringsföreställning där många sinnen berörs! Med nyskrivna sånger, sinnrika upplevelser och massor av interaktivitet stimuleras den språkliga och motoriska utvecklingen.

När: Höstterminen 2021

Musikföreställning - ALICE!

- Alice Tegnérs musikaliska värld på ett nytt sätt

En föreställning där fyra musiker och en animatör tar nya grepp om Alice Tegnérs fantastiska musik och skapar en musikalisk och visuell upplevelse av hennes sånger. Med ovanliga arrangemang och spännande animationer som projiceras över scenen skapas en förtrollad värld att vila och drömma sig bort i. Barnen får höra både folkkära barnvisor och mer okända pärlor ur Alice Tegnérs musikskatt. Musikerna har bakgrund inom jazz, pop, folkmusik, klassiskt, tango och visa.

Albumet Alice! var nominerat till manifestpriset 2020 i kategorin ”Årets barnalbum”.

När: Höstterminen 2021

Litteraturprojekt - Förskolan

Litteraturhuset Trampolin håller just nu på att planera inför ett nytt spännande litteraturprojekt som kommer att vara under vårterminen 2022. Mer information kommer att komma under höstterminen..

När: Vårterminen 2022

Fördjupning - Språkprojekt i förskolan

Genom sång och rytmik tränar vi språk och kommunikation. Vi jobbar med röst, rytm och rörelse, vi lär oss både nya och traditionella svenska barnvisor och ramsor. Linda Kastemyr, sång- och rytmiklärare, kommer till förskolan vid 4-6 tillfällen.

Höstterminen 2021 arbetar vi bara med en utvald förskola.

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen


Julbus

Välkommen att ”julbusa” med oss på Kulturskolan!

Vi träffas i Musikverket där vi dansar runt granen och sjunger traditionella julsånger. Har vi tur kommer vi även att få träffa tomten!

När: Höstterminen 2021.

 

STUDSA - Sagoviken
Studsa är namnet på Litteraturhuset Trampolins utforskande arbete med att utveckla nya metoder, program och pedagogiska material för förskola och skola. Arbetet bygger på aktuell forskning om läs- och språkutveckling.

I Trampolins utvecklingsarbete har barn och ungas inflytande och delaktighet en viktig roll. Att vara med i Studsa innebär att förskolorna är med och påverkar innehållet i Trampolins projekt och metoder som sedan sprids vidare till verksamheter inom kommunen och regionalt. Som testgrupp kommer förskolorna att få delta i en eller flera workshopar antingen på er förskola eller hos oss på Trampolin.

Vårt nuvarande Studsa-projekt för förskolan är Sagoviken. Här får barnen läsa, skriva och skapa berättelser tillsammans med lek och olika estetiska uttryckssätt.

Förskoleklass

Grundutbud

Bokskola

Välkommen på bokskola! Här får barnen lära sig att låna och registrera sig för sitt första egna lånekort. I slutet av bokskolan får klassen möjlighet att låna böcker och barnen får även varsin bokgåva.

När: Läsåret 21/22

Scenkonst

Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!
Varje förskoleklass tar del av ett av scenkonst-utbuden våren 2022.

När: Våren 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

Inga tillvals-utbud för tillfället.

Åk 1

Grundutbud

Dans i skolan

Kulturskolan erbjuder alla elever i årskurs 1 och grundsärskolans lågstadium dans i skolan!

Dansen har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och ta plats i samhället. Genom dansen får barn och unga även mötas över språkgränserna.

Under 6 veckor kommer vi att arbeta med att möta dansen både som uttrycksform men även som verktyg i relation till de dagliga skolämnena.

Vi gestaltar olika former, djur, känslor, siffror m.m. teman som kan kopplas till det dagliga arbetet i skolan. Vi tränar även koordination, styrka, smidighet, rytmik, uttryck och avslappning. Elevernas kreativitet och spontana rörelser tas tillvara och barnen möts kanske på, för dem ett nytt sätt. Här ges även möjligheten att utforska sin självständighet likväl som samarbetsförmåga.

Rummet ska fyllas av dansglädje!

När: Läsåret 21/22

Scenkonst

Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!
Varje årskurs 1-klass tar del av ett av scenkonst-utbuden våren 2022.

När: Vårterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

Inga tillvals-utbud för tillfället.

Åk 2

Grundutbud

Litteraturprojekt - Kulturdagar

Kulturskola, konsthall, bibliotek och litteraturhus bjuder in till en heldag med fokus på kultur och berättande i Kulturcentrum. Eleverna får följa med i en dramatiserad berättelse där de på ett lekfullt sätt får möjlighet att upptäcka sina konstnärliga och skapande sidor.

När: Vårterminen 2022

Tvåornas kör

Tvåornas kör är ett körprojekt som riktar sig till alla elever i årskurs 2 i Sandvikens kommun. Projektet startade i Malmö och finns nu i flera olika kommuner i hela landet. I Sandviken hade vi de första konserterna våren 2018 och har sedan fortsatt med projektet varje år sedan dess.

Sångerna
Sångerna har pedagogerna på Kulturskolan i Sandviken valt ut. Det är sånger i olika stilar, nya och lite äldre, sånger med viktiga budskap och sånger med anknytning till Sandviken. De läggs ut som filmer på intranätet och därifrån kan varje klass titta och lyssna och på så sätt lära sig texter, melodier och rörelser.

Besöken
Varje skola får tre besök av oss pedagoger under en termin. Innan besöken får klasserna veta vilka sånger de ska öva på till just det tillfället. Mellan besöken fortsätter klasserna att öva själva och vid det sista besöket sjungs hela programmet igenom.

Konserterna
Mot slutet av terminen träffas alla medverkande tvåor till en gemensam avslutning. Ca 230 barn sjunger sångerna ihop med musiker och solister från Kulturskolan. Tillsammans skapar vi en hejdundrande musikfest där alla får känna sig delaktiga.

När: Läsåret 21/22

Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Läsåret 21/22

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

Inga tillvals-utbud för tillfället.

Åk 3

Grundutbud

Författarbesök med Wänblad

Alla elever i åk. 3 kommer i oktober att få träffa författaren Mats Wänblad som har skrivit massor av böcker, mer än 100 stycken. De flesta är lättlästa kapitelböcker, men han har även skrivit bilderböcker, faktaböcker - t.ex. "Så funkar det"-böckerna. Hans mest kända böcker just nu är den lättlästa serien om Familjen Monstersson.

Han är en författare som har skrivit många olika typer av böcker och han kommer att prata om sina böcker, skillnaden på faktaböcker och skönlitteratur samt ge lite tips på hur man kommer igång med skrivandet.

Varje klass får en bunt med Mats böcker utskickade i början av september. Det är bra om ni avsätter tid för läsning av böckerna så får ni ut mer av besöket. Låt eleverna läsa själva och läs några som högläsning. Och låt gärna eleverna förbereda frågor till Mats. Läs mer om Mats böcker och hur du kan förbereda och efterarbeta författarbesöket i vår nyframtagna lärarhandledning.

När: Höstterminen 2021

Litteraturprojekt - Kulturdagar

Kulturskola, konsthall, bibliotek och litteraturhus bjuder in till en heldag med fokus på kultur och berättande i Kulturcentrum. Eleverna får följa med i en dramatiserad berättelse där de på ett lekfullt sätt får möjlighet att upptäcka sina konstnärliga och skapande sidor.

När: Vårterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Stadsvandring tema lokalhistoria

Hur har det sett ut i staden? Vad har hänt på olika platser? Vilka badregler gällde i badhuset? Under stadsvandringen i centrala Sandviken med Arkiv Gävleborg får eleverna svar på dessa frågor och lär sig mer om vår lokala historia via olika källor.

Under stadsvandringen visar vi fotografier från förr av platser vi besöker och jämför med det vi ser. Vi tittar även i andra källor från arkivet som berättar om stadslivet tidigare. Eleverna får träna på att studera likheter och skillnader i stadsmiljön förr och nu.

Eleverna kommer att få vara aktiva med några enklare uppgifter under vandringen.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 21/22 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)

TILLVAL - Spela blåsorkester

I höst har ni möjlighet att spela blåsorkester. Vi spelar tillsammans där varje barn är en del i en musikalisk helhet. Vi tränar samspel, lyssnande och delar en gemensam upplevelse. Det finns möjlighet att avsluta med en konsert som klassen själva bjuder in till.

När: Läsåret 21/22

TILLVAL - Spela stråkorkester

Spela stråkorkester är ett projekt inom Kulturlöftet som är riktat till elever i årskurs 3 och 4. Under fyra tillfällen får klassen träffa Kulturskolans lärare i mindre grupper och lära sig några låtar på cello och kontrabas. Vi kommer även att sjunga och introducera enklare noter. Fjärde gången avslutas med att vi spelar upp låtarna för varandra och får uppleva känslan av att spela tillsammans i en orkester.

När: Läsåret 21/22

Åk 4

Grundutbud

Scenkonst

Under vårterminen bjuds alla elever på scenkonst. Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!

Mer information kommer i slutet av höstterminen.

När: Vårterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Spela blåsorkester

I höst har ni möjlighet att spela blåsorkester. Vi spelar tillsammans där varje barn är en del i en musikalisk helhet. Vi tränar samspel, lyssnande och delar en gemensam upplevelse. Det finns möjlighet att avsluta med en konsert som klassen själva bjuder in till.

När: Läsåret 21/22


TILLVAL - Spela stråkorkester

Spela stråkorkester är ett projekt inom Kulturlöftet som är riktat till elever i årskurs 3 och 4. Under fyra tillfällen får klassen träffa Kulturskolans lärare i mindre grupper och lära sig några låtar på cello och kontrabas. Vi kommer även att sjunga och introducera enklare noter. Fjärde gången avslutas med att vi spelar upp låtarna för varandra och får uppleva känslan av att spela tillsammans i en orkester.

När: Läsåret 21/22


TILLVAL - Gitarrklass

Vid tre tillfällen träffar eleverna i halvklass Kulturskolans gitarrpedagoger för att jobba med musicerande, musikens verktyg och dess funktion med gitarren som utgångspunkt. Vi kommer att spela:

 • enkla melodier
 • ackompanjemang
 • ensemble

Eleverna får stifta bekantskap med olika sorters akustiska gitarrer och grundläggande musikaliska termer.

När: Läsåret 21/22


TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2022

 

TILLVAL - Utställning OHTSEDIDH

Den 11-31 oktober visas utställningen OHTSEDIDH -samiska kulturyttringar i Mellansverige på torget i Kulturcentrum. Klasser välkomnas att besöka oss att se den och lära känna den samiska kulturen!

Om utställningen

Ohtsedidh är sydsamiska och betyder att söka eller leta (efter någonting) - i det fallet efter samiska kulturyttringar i Mellansverige. En samisk befolkning har funnits länge i regionen men vi vet lite om deras historia.

Utställningen vill öka kännedomen om den äldre samiska kulturen och komplettera den nuvarande bilden av samer som ett renskötande folk i fjällvärlden. Samernas historia består av många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen.

Vilka var sydsamerna och hur ser deras kulturarv ut? Vilka spår har de lämnat efter sig?

Utställningen är framtagen av bland annat Länsmuseet Gävleborg och Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum.

När: Höstterminen 2021

Åk 5

Grundutbud

Litteraturprojekt - Bubblan

Vi bjuder in till en spännande förmiddag på Kulturcentrum i höstens litteraturprojekt Bubblan, där vi utgår från Siri Pettersens bok med samma namn. Projektet är ett samarbete mellan litteraturhus, kulturskola, konsthall och bibliotek och syftet är att stimulera elevernas läslust och läsförståelse genom högläsning, drama, musik, dans och eget skapande.

Någon vecka innan besöket kommer vi att skicka ut ett brev till skolorna som vi vill att de läser i klassen innan de kommer till oss. Vi har sett att upplevelsen här på Kulturcentrum blir mycket bättre med en viss förförståelse.

Efter besöket finns möjligheter att fortsätta arbetet i klassrummet. Varje klass kommer att få ett exemplar av boken Bubblan, samt en handledning med förslag på fler uppdrag som är kopplade till skolans läroplan. Läsningen är naturligtvis frivillig, men vår förhoppning är att så många som möjligt vill fortsätta arbetet på skolan, och att eleverna vill höra hela den spännande berättelsen.

När: Höstterminen 2021

Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Läsåret 21/22

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Rockbandet

Rockbandet är ett projekt inom Kulturlöftet som är riktat till elever i årskurs 5 och 6. Under två förmiddagar får klassen träffa Kulturskolans lärare i mindre grupper och lära sig 1-2 låtar på trummor, bas, gitarr, piano och sång. Varje tillfälle avslutas med att vi spelar upp låtarna för varandra och får uppleva känslan av att spela tillsammans i ett band.

Pedagogiska mål (utifrån läroplanen i musik för grundskolan årskurs 4-6):

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform inom rock-genren
 • Gehörsspel/imitation
 • Musikframförande
 • Byggstenar så som vers, refräng, tempo och rytm.

När: Läsåret 21/22

TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2022

STUDSA - Litteraturlabbet
Studsa är namnet på Litteraturhuset Trampolins utforskande arbete med att utveckla nya metoder, program och pedagogiska material för förskola och skola. Arbetet bygger på aktuell forskning om läs- och språkutveckling.

Vill du och din barngrupp ta del av Studsa?

I Trampolins utvecklingsarbete har barn och ungas inflytande och delaktighet en viktig roll. Att vara med i Studsa innebär att ni är med och påverkar innehållet i Trampolins projekt och metoder som sedan sprids vidare till verksamheter inom kommunen och regionalt. Som testgrupp kommer ni att få delta i en eller flera workshopar antingen på er skola eller hos oss på Trampolin.

Vårt nuvarande Studsa-projekt för åk 5-7 är Litteraturlabbet. Här får eleverna laborera och experimentera med ord och bild och skapa berättelser genom olika estetiska uttrycksätt.

TILLVAL - Utställning OHTSEDIDH

Den 11-31 oktober visas utställningen OHTSEDIDH -samiska kulturyttringar i Mellansverige på torget i Kulturcentrum. Klasser välkomnas att besöka oss att se den och lära känna den samiska kulturen!

Om utställningen

Ohtsedidh är sydsamiska och betyder att söka eller leta (efter någonting) - i det fallet efter samiska kulturyttringar i Mellansverige. En samisk befolkning har funnits länge i regionen men vi vet lite om deras historia.

Utställningen vill öka kännedomen om den äldre samiska kulturen och komplettera den nuvarande bilden av samer som ett renskötande folk i fjällvärlden. Samernas historia består av många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen.

Vilka var sydsamerna och hur ser deras kulturarv ut? Vilka spår har de lämnat efter sig?

Utställningen är framtagen av bland annat Länsmuseet Gävleborg och Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum.

När: Höstterminen 2021

Åk 6

Grundutbud

Möt konsten

Konsthallen visar utställningar av olika konstnärer. Välkommen in i en värld av måleri, skulptur, grafik, foto eller installation.

Vår konstpedagog tar emot er och tar er in i konstens värld. Vi utgår från elevernas upplevelse när vi ger oss in i den i den aktuella utställningen. Vad det sedan tar vägen varierar med vilken utställning det är.

När: Läsåret 21/22

Skolbio

Alla elever i åk 6 och grundsärskolans högstadium får gå på bio på Biografen Grand!

Precis som förra året kommer eleverna att få vara med och välja film. En referensgrupp bestående av filmkonsulent, ungdomsbibliotekarie, biografägare och kultursamordnare har valt ut fem filmer som eleverna kan välja mellan. En länk med valformulär och kort information och trailers till varje film kommer att skickas ut till ansvariga lärare i början av höstterminen.

När: Höstterminen 2021


Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Rockbandet

Rockbandet är ett projekt inom Kulturlöftet som är riktat till elever i årskurs 5 och 6. Under två förmiddagar får klassen träffa Kulturskolans lärare i mindre grupper och lära sig 1-2 låtar på trummor, bas, gitarr, piano och sång. Varje tillfälle avslutas med att vi spelar upp låtarna för varandra och får uppleva känslan av att spela tillsammans i ett band.

Pedagogiska mål (utifrån läroplanen i musik för grundskolan årskurs 4-6):

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform inom rock-genren
 • Gehörsspel/imitation
 • Musikframförande
 • Byggstenar så som vers, refräng, tempo och rytm.

När: Läsåret 21/22

TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2022

STUDSA - Litteraturlabbet
Studsa är namnet på Litteraturhuset Trampolins utforskande arbete med att utveckla nya metoder, program och pedagogiska material för förskola och skola. Arbetet bygger på aktuell forskning om läs- och språkutveckling.

Vill du och din barngrupp ta del av Studsa?

I Trampolins utvecklingsarbete har barn och ungas inflytande och delaktighet en viktig roll. Att vara med i Studsa innebär att ni är med och påverkar innehållet i Trampolins projekt och metoder som sedan sprids vidare till verksamheter inom kommunen och regionalt. Som testgrupp kommer ni att få delta i en eller flera workshopar antingen på er skola eller hos oss på Trampolin.

Vårt nuvarande Studsa-projekt för åk 5-7 är Litteraturlabbet. Här får eleverna laborera och experimentera med ord och bild och skapa berättelser genom olika estetiska uttrycksätt.

TILLVAL - Utställning OHTSEDIDH

Den 11-31 oktober visas utställningen OHTSEDIDH -samiska kulturyttringar i Mellansverige på torget i Kulturcentrum. Klasser välkomnas att besöka oss att se den och lära känna den samiska kulturen!

Om utställningen

Ohtsedidh är sydsamiska och betyder att söka eller leta (efter någonting) - i det fallet efter samiska kulturyttringar i Mellansverige. En samisk befolkning har funnits länge i regionen men vi vet lite om deras historia.

Utställningen vill öka kännedomen om den äldre samiska kulturen och komplettera den nuvarande bilden av samer som ett renskötande folk i fjällvärlden. Samernas historia består av många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen.

Vilka var sydsamerna och hur ser deras kulturarv ut? Vilka spår har de lämnat efter sig?

Utställningen är framtagen av bland annat Länsmuseet Gävleborg och Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum.

När: Höstterminen 2021

Åk 7

Grundutbud

Varje åk 7-klass tar del av ett av scenkonst-utbuden läsåret 21/22.

Teater - #WRU

Wannabe Youtuber Roija tillbringar all sin fritid instängd i sitt rum, där hon skapar videos, räknar likes och subscribers. Hon loggar om sin fantastiska systers förmågor och hennes senaste äventyr. Roija ger också tips på hur man blir den mest populära youtubern någonsin.

”Communicating is the most important thing and if you want to be successful you need to talk English or at least not Swedish.”

#WRU belyser ämnen så som identitet online och ”in real life” och hur svårt det ibland kan vara, även inom familjen, att visa varandra stöd när vi ställs inför en kris. Var finns andra när vi behöver dem – och var är vi när andra behöver oss? #WhereaReyoU?

Föreställningen spelas på engelska med inslag av svenska.

När: Höstterminen 2021

Dansföreställning och workshop - Dekadansa

Vad händer när nyfikenheten får leda vägen och vi vågar tänja på gränserna för vad som förväntas av oss? Vad innebär det egentligen att vara "sig själv” och vågar jag låta mitt beteende spegla det jag känner på insidan?

Denna enkvinnoföreställning tar dig med på en resa tillbaka till barndomens lekfulla perspektiv. Dansen ger svar på några av de frågor som uppstår under vägen i vårt ständiga sökande efter identitet.

I publiksamtal får deltagarna reflektionsverktyg och öva på att sätta ord på upplevelsen av scenkonst. I tillhörande workshop utforskas dans och rörelse på helt nya sätt, i en verkstad för skapande och lek!

När: Höstterminen 2021

SKAPANDE SKOLA - Författarbesök/Skrivarworkshop

Alla elever i åk 7 får ett författarbesök och/eller skrivarworkshop i vår. Vilken författare det blir är ännu inte bestämt. Författarbesöket är ett Skapande skola-projekt som vi har fått pengar till från Kulturrådet.

När: Vårterminen 2022.

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen


TILLVAL - Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Läsåret 21/22

TILLVAL - Stadsvandring tema historiebruk

Under stadsvandringarna förmedlar vi kunskap om hur historia har använts på olika sätt med olika syften. Vi diskuterar historiska källor och källanvändning med hjälp av dokument som finns på Arkiv Gävleborg och Sandvikens kommunarkiv.

Ett alternativ är att arkivets pedagog är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vandringen innehåller vissa elevaktiva inslag men den kräver inga förberedelser från lärare och elever.

Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet. Förberedelserna kan göras på plats i arkivet då eleverna får se originaldokument eller på skolan då de får tillgång till dokumenten digitalt. I detta alternativ är vandringen alltså uppdelad i två delmoment.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 21/22 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)

TILLVAL - Digitalt musikskapande

Michael och Emilie, båda legitimerade musiklärare från Kulturskolan, erbjuder klassrumsbesök med digitalt musikskapande. Eleverna får i grupper skapa musik på en ipad, med Garageband och midi-keyboard som enda verktyg. Uppgiften bygger på att skapa en musikbakgrund till en given melodi.

Uppgiften kan kopplas till följande centrala innehåll i musik för åk 7-9:

 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

När: Läsåret 21/22

TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2022

STUDSA - Litteraturlabbet

Studsa är namnet på Litteraturhuset Trampolins utforskande arbete med att utveckla nya metoder, program och pedagogiska material för förskola och skola. Arbetet bygger på aktuell forskning om läs- och språkutveckling.

Vill du och din barngrupp ta del av Studsa?

I Trampolins utvecklingsarbete har barn och ungas inflytande och delaktighet en viktig roll. Att vara med i Studsa innebär att ni är med och påverkar innehållet i Trampolins projekt och metoder som sedan sprids vidare till verksamheter inom kommunen och regionalt. Som testgrupp kommer ni att få delta i en eller flera workshopar antingen på er förskola eller hos oss på Trampolin.

Vårt nuvarande Studsa-projekt för åk 5-7 är Litteraturlabbet. Här får eleverna laborera och experimentera med ord och bild och skapa berättelser genom olika estetiska uttrycksätt.

TILLVAL - Utställning OHTSEDIDH

Den 11-31 oktober visas utställningen OHTSEDIDH -samiska kulturyttringar i Mellansverige på torget i Kulturcentrum. Klasser välkomnas att besöka oss att se den och lära känna den samiska kulturen!

Om utställningen

Ohtsedidh är sydsamiska och betyder att söka eller leta (efter någonting) - i det fallet efter samiska kulturyttringar i Mellansverige. En samisk befolkning har funnits länge i regionen men vi vet lite om deras historia.

Utställningen vill öka kännedomen om den äldre samiska kulturen och komplettera den nuvarande bilden av samer som ett renskötande folk i fjällvärlden. Samernas historia består av många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen.

Vilka var sydsamerna och hur ser deras kulturarv ut? Vilka spår har de lämnat efter sig?

Utställningen är framtagen av bland annat Länsmuseet Gävleborg och Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum.

När: Höstterminen 2021

Åk 8

Grundutbud

Varje klass tar del av ett av scenkonstutbuden läsåret 21/22.

Dansföreställning - XOXO

Det handlar om intimitet, närhet, samtycke och öppenhet. Vad innebär det att uppleva den egna kroppen? Vad betyder det att vara nära någon annans kropp? Hur nära dig får jag vara? Hur nära mig vill du att jag ska vara?

Ett ämne som inte alltid är så lätt att prata om, men som genom XOXO ges en trygg plats, och en möjlighet att lyfta stora frågor som många bär på. Inte minst viktigt för ungdomar då osäkerheten kring sex och intimitet är vanligt, och som förstärks av alla bilder av perfekta kroppar och orealistiska förväntningar i social media.

Totalt fyra personer på scenen uppträder, inklusive en musiker. Genom rörelsen, musiken och orden blir det enklare för publiken att ta till sig tematiken – och prata med varandra. Det är närgånget och säkert. En intensiv upplevelse som inte följer ett klassiskt narrativ men som bli lättillgängligt tack vare det unika sättet det berättas på.

XOXO är en produktion från explore dance och ett samarbete mellan Riksteatern, tanzhaus nrw och koreografen Sebastian Matthias.

När: Höstterminen 2021

Teater - #WRU

Wannabe Youtuber Roija tillbringar all sin fritid instängd i sitt rum, där hon skapar videos, räknar likes och subscribers. Hon loggar om sin fantastiska systers förmågor och hennes senaste äventyr. Roija ger också tips på hur man blir den mest populära youtubern någonsin.

”Communicating is the most important thing and if you want to be successful you need to talk English or at least not Swedish.”

#WRU belyser ämnen så som identitet online och ”in real life” och hur svårt det ibland kan vara, även inom familjen, att visa varandra stöd när vi ställs inför en kris. Var finns andra när vi behöver dem – och var är vi när andra behöver oss? #WhereaReyoU?

Föreställningen spelas på engelska med inslag av svenska.

När: Höstterminen 2021

Oktober är den kallaste månaden - proffsen tolkar barnen

I litteraturprojektet för åk 8 vill vi att barnen ska få möta proffsen. Vi kommer att ha ett spännande samarbete med Folkteatern Gävleborg där professionella skådespelare, kompositör och scenograf deltar i elevernas workshoppar tillsammans med Kulturcentrums personal. Proffsens uppgift är att tolka barnens skapande som sker på workshoppar i digitalt ljudskapande, scenografi-miljö och drama-gestaltning. Avslutningsvis kommer eleverna att få se en föreställning som proffsen från Folkteatern arbetat fram utifrån tolkningar av elevernas skapande.

Litteraturprojektet ”Oktober är den kallaste månaden” bygger på en spänningsroman med samma namn av författaren och kriminologen Christoffer Carlsson. Boken handlar om ett brott, en enslig bygd och priset man får betala för att växa upp. Eleverna kommer att arbeta utifrån teman som identitet, utanförskap, våld, sexualitet och det sociala arvet.

Läsa boken

Under förra läsåret fick alla högstadieskolor en klassuppsättning av Christoffer Carlssons Oktober är den kallaste månaden, tillsammans med en lärarhandledning som ger tips på hur klassen kan arbeta med boken.

Boken finns även som e-bok att låna på biblioteket.

Workshop på Kulturcentrum

Under våren bjuds alla klasser in till Kulturcentrum för en fördjupande workshop med fokus på antingen digitalt ljudskapande, scenografi-miljö eller drama-gestaltning + en kort föreställning.

Alla klasserna bjuds in till Kulturcentrum vid två tillfällen, ett för en fördjupande workshop och ett tillfälle där barnen får se en kort föreställning som bygger på deras eget skapande.

Under hösten kommer Murgårdsskolan vara pilotskola för projektet. Övriga skolor kommer att ta del av litterturprojektet under våren.

När: Vårterminen 2022.

SKAPANDE SKOLA - Sandviken med nya ögon

Genom bild och skrivande får elever tillsammans med konstnärer gestalta landskap, närmiljö och drömmar. Projektet handlar om att upptäcka staden, kvarteret, skolgården och närområdets platser på nytt, samt skapa karaktärer utifrån platserna och sedan dramatisera och gestalta dem. Vilka är de? Vad gör de? Varför är de där?

Resultatet presenteras i en karta över Sandviken där platser som eleverna själva väljer märks ut, beskrivs och gestaltas genom text och bild. Det kan vara platser som redan finns, men även platser som eleverna önskar hade funnits. Genom projektet får eleverna prova på att uppleva ett landskap, göra det till sitt och sedan berätta om det för andra. Elevernas arbete avslutas med en utställning på ett lokalt galleri och i ett tryckt material som delas ut till alla elever och till besökare på utställningen.

Projektet genomförs med bidrag från Kulturrådet

Skolor som deltar: Murgårdsskolan

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen


TILLVAL - Digitalt musikskapande

Michael och Emilie, båda legitimerade musiklärare från Kulturskolan, erbjuder klassrumsbesök med digitalt musikskapande. Eleverna får i grupper skapa musik på en ipad, med Garageband och midi-keyboard som enda verktyg. Uppgiften bygger på att skapa en musikbakgrund till en given melodi.

Uppgiften kan kopplas till följande centrala innehåll i musik för åk 7-9:

 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

När: Läsåret 21/22


TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2022

TILLVAL - Stadsvandring tema historiebruk

Under stadsvandringarna förmedlar vi kunskap om hur historia har använts på olika sätt med olika syften. Vi diskuterar historiska källor och källanvändning med hjälp av dokument som finns på Arkiv Gävleborg och Sandvikens kommunarkiv.

Ett alternativ är att arkivets pedagog är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vandringen innehåller vissa elevaktiva inslag men den kräver inga förberedelser från lärare och elever.

Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet. Förberedelserna kan göras på plats i arkivet då eleverna får se originaldokument eller på skolan då de får tillgång till dokumenten digitalt. I detta alternativ är vandringen alltså uppdelad i två delmoment.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 21/22 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)

TILLVAL - Utställning OHTSEDIDH

Den 11-31 oktober visas utställningen OHTSEDIDH -samiska kulturyttringar i Mellansverige på torget i Kulturcentrum. Klasser välkomnas att besöka oss att se den och lära känna den samiska kulturen!

Om utställningen

Ohtsedidh är sydsamiska och betyder att söka eller leta (efter någonting) - i det fallet efter samiska kulturyttringar i Mellansverige. En samisk befolkning har funnits länge i regionen men vi vet lite om deras historia.

Utställningen vill öka kännedomen om den äldre samiska kulturen och komplettera den nuvarande bilden av samer som ett renskötande folk i fjällvärlden. Samernas historia består av många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen.

Vilka var sydsamerna och hur ser deras kulturarv ut? Vilka spår har de lämnat efter sig?

Utställningen är framtagen av bland annat Länsmuseet Gävleborg och Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum.

När: Höstterminen 2021

Åk 9

Grundutbud

Varje åk 9 tar del av ett av scenkonstutbuden läsåret 21/22.

Dansföreställning - XOXO

Det handlar om intimitet, närhet, samtycke och öppenhet. Vad innebär det att uppleva den egna kroppen? Vad betyder det att vara nära någon annans kropp? Hur nära dig får jag vara? Hur nära mig vill du att jag ska vara?

Ett ämne som inte alltid är så lätt att prata om, men som genom XOXO ges en trygg plats, och en möjlighet att lyfta stora frågor som många bär på. Inte minst viktigt för ungdomar då osäkerheten kring sex och intimitet är vanligt, och som förstärks av alla bilder av perfekta kroppar och orealistiska förväntningar i social media.

Totalt fyra personer på scenen uppträder, inklusive en musiker. Genom rörelsen, musiken och orden blir det enklare för publiken att ta till sig tematiken – och prata med varandra. Det är närgånget och säkert. En intensiv upplevelse som inte följer ett klassiskt narrativ men som bli lättillgängligt tack vare det unika sättet det berättas på.

XOXO är en produktion från explore dance och ett samarbete mellan Riksteatern, tanzhaus nrw och koreografen Sebastian Matthias.

När: Höstterminen 2021

Teater - #WRU

Wannabe Youtuber Roija tillbringar all sin fritid instängd i sitt rum, där hon skapar videos, räknar likes och subscribers. Hon loggar om sin fantastiska systers förmågor och hennes senaste äventyr. Roija ger också tips på hur man blir den mest populära youtubern någonsin.

”Communicating is the most important thing and if you want to be successful you need to talk English or at least not Swedish.”

#WRU belyser ämnen så som identitet online och ”in real life” och hur svårt det ibland kan vara, även inom familjen, att visa varandra stöd när vi ställs inför en kris. Var finns andra när vi behöver dem – och var är vi när andra behöver oss? #WhereaReyoU?

Föreställningen spelas på engelska med inslag av svenska.

När: Höstterminen 2021

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen


TILLVAL - Digitalt musikskapande

Michael och Emilie, båda legitimerade musiklärare från Kulturskolan, erbjuder klassrumsbesök med digitalt musikskapande. Eleverna får i grupper skapa musik på en ipad, med Garageband och midi-keyboard som enda verktyg. Uppgiften bygger på att skapa en musikbakgrund till en given melodi.

Uppgiften kan kopplas till följande centrala innehåll i musik för åk 7-9:

 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

När: Läsåret 21/22


TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2022

TILLVAL - Stadsvandring tema historiebruk

Under stadsvandringarna förmedlar vi kunskap om hur historia har använts på olika sätt med olika syften. Vi diskuterar historiska källor och källanvändning med hjälp av dokument som finns på Arkiv Gävleborg och Sandvikens kommunarkiv.

Ett alternativ är att arkivets pedagog är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vandringen innehåller vissa elevaktiva inslag men den kräver inga förberedelser från lärare och elever.

Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet. Förberedelserna kan göras på plats i arkivet då eleverna får se originaldokument eller på skolan då de får tillgång till dokumenten digitalt. I detta alternativ är vandringen alltså uppdelad i två delmoment.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 21/22 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)

TILLVAL - Utställning OHTSEDIDH

Den 11-31 oktober visas utställningen OHTSEDIDH -samiska kulturyttringar i Mellansverige på torget i Kulturcentrum. Klasser välkomnas att besöka oss att se den och lära känna den samiska kulturen!

Om utställningen

Ohtsedidh är sydsamiska och betyder att söka eller leta (efter någonting) - i det fallet efter samiska kulturyttringar i Mellansverige. En samisk befolkning har funnits länge i regionen men vi vet lite om deras historia.

Utställningen vill öka kännedomen om den äldre samiska kulturen och komplettera den nuvarande bilden av samer som ett renskötande folk i fjällvärlden. Samernas historia består av många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen.

Vilka var sydsamerna och hur ser deras kulturarv ut? Vilka spår har de lämnat efter sig?

Utställningen är framtagen av bland annat Länsmuseet Gävleborg och Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum.

När: Höstterminen 2021

Grundsär låg

Grundutbud

Dans i skolan

Kulturskolan erbjuder alla elever i årskurs 1 och grundsärskolans lågstadium dans i skolan!

Dansen har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och ta plats i samhället. Genom dansen får barn och unga även mötas över språkgränserna.

Under 6 veckor kommer vi att arbeta med att möta dansen både som uttrycksform men även som verktyg i relation till de dagliga skolämnena.

Vi gestaltar olika former, djur, känslor, siffror m.m. teman som kan kopplas till det dagliga arbetet i skolan. Vi tränar även koordination, styrka, smidighet, rytmik, uttryck och avslappning. Elevernas kreativitet och spontana rörelser tas tillvara och barnen möts kanske på, för dem ett nytt sätt. Här ges även möjligheten att utforska sin självständighet likväl som samarbetsförmåga.

Rummet ska fyllas av dansglädje!

När: Läsåret 21/22

Litteraturprojekt - Kulturdagar

Kulturskola, konsthall, bibliotek och litteraturhus bjuder in till en heldag med fokus på kultur och berättande i Kulturcentrum. Eleverna får följa med i en dramatiserad berättelse där de på ett lekfullt sätt får möjlighet att upptäcka sina konstnärliga och skapande sidor.

När: Vårterminen 2022

Scenkonst

Under vårterminen bjuds alla elever på scenkonst. Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!

Mer information kommer i slutet av höstterminen.

När: Vårterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

Inga tillvals-utbud för tillfället.

Grundsär mellan

Grundutbud

Bokskola

Välkommen på bokskola! Här får barnen lära sig att låna och registrera sig för sitt första egna lånekort. I slutet av bokskolan får klassen möjlighet att låna böcker och barnen får även varsin bokgåva.

När: Läsåret 21/22

Litteraturprojekt - Kulturdagar

Kulturskola, konsthall, bibliotek och litteraturhus bjuder in till en heldag med fokus på kultur och berättande i Kulturcentrum. Eleverna får följa med i en dramatiserad berättelse där de på ett lekfullt sätt får möjlighet att upptäcka sina konstnärliga och skapande sidor.

När: Vårterminen 2022

Scenkonst

Under vårterminen bjuds alla elever på scenkonst. Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!

Mer information kommer i slutet av höstterminen.

När: Vårterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen


TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2022.

Grundsär hög

Grundutbud

Litteraturprojekt - Bubblan

Vi bjuder in till en spännande förmiddag på Kulturcentrum i höstens litteraturprojekt Bubblan, där vi utgår från Siri Pettersens bok med samma namn. Projektet är ett samarbete mellan litteraturhus, kulturskola, konsthall och bibliotek och syftet är att stimulera elevernas läslust och läsförståelse genom högläsning, drama, musik, dans och eget skapande.

Någon vecka innan besöket kommer vi att skicka ut ett brev till skolorna som vi vill att de läser i klassen innan de kommer till oss. Vi har sett att upplevelsen här på Kulturcentrum blir mycket bättre med en viss förförståelse.

Efter besöket finns möjligheter att fortsätta arbetet i klassrummet. Varje klass kommer att få ett exemplar av boken Bubblan, samt en handledning med förslag på fler uppdrag som är kopplade till skolans läroplan. Läsningen är naturligtvis frivillig, men vår förhoppning är att så många som möjligt vill fortsätta arbetet på skolan, och att eleverna vill höra hela den spännande berättelsen.

När: Höstterminen 2021

Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Läsåret 21/22


Möt konsten

Konsthallen visar utställningar av olika konstnärer. Välkommen in i en värld av måleri, skulptur, grafik, foto eller installation.

Vår konstpedagog tar emot er och tar er in i konstens värld. Vi utgår från elevernas upplevelse när vi ger oss in i den i den aktuella utställningen. Vad det sedan tar vägen varierar med vilken utställning det är.

När: Läsåret 21/22

Skolbio

Alla elever i åk 6 och grundsärskolans högstadium får gå på bio på Biografen Grand!

Precis som förra året kommer eleverna att få vara med och välja film. En referensgrupp bestående av filmkonsulent, ungdomsbibliotekarie, biografägare och kultursamordnare har valt ut fem filmer som eleverna kan välja mellan. En länk med valformulär och kort information och trailers till varje film kommer att skickas ut till ansvariga lärare i början av höstterminen.

När: Höstterminen 2021


Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Läsåret 20/21

TILLVAL - Digitalt musikskapande

Michael och Emilie, båda legitimerade musiklärare från Kulturskolan, erbjuder klassrumsbesök med digitalt musikskapande. Eleverna får i grupper skapa musik på en ipad, med Garageband och midi-keyboard som enda verktyg. Uppgiften bygger på att skapa en musikbakgrund till en given melodi.

Uppgiften kan kopplas till följande centrala innehåll i musik för åk 7-9:

 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

När: Läsåret 21/22

Träningsskolan

Grundutbud


Musik och rörelse

Kulturskolans danspedagog med kollega besöker träningsskolan!

På ett lekfullt sätt utforskar vi kroppens rörelser med hjälp av verktyg som rekvisita, instrument, rytmer och ljudbilder. Eleverna ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utforska och utvecklas genom olika uttrycksformer.

3-4 tillfällen ges för samtliga klasser.

När: Läsåret 21/22

Skolbio

Årets film för Träningsskolan är Jazzoo - Festen.

När: Höstterminen 2021

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen


Boka Trampolin

Möjlighet finns att boka Trampolins lokaler för egen verksamhet. Lek i Berättarrummet, skapa i Studion eller baka i Caféköket.

När: Läsåret 21/22


Boka Teaterbruket

Möjlighet finns att boka Teaterbruket för egen verksamhet. Lek med utklädningskläderna och träna på att stå i rampljuset.

När: Läsåret 21/22

Fortbildning för pedagoger i förskola

Sagolek

På Litteraturhuset Trampolin arbetar vi med att stärka barns och ungas läs- och språkutveckling genom estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Hösten 2018 släpptes boken Trampolinmodellen – Ett lekfullt sätt att stärka barns och ungas läs- och språkutveckling som alla förskoleavdelningar i Sandvikens kommun har fått.

Nu erbjuder vi dig eller ditt arbetslag som arbetar i förskola/skola en möjlighet att ta del av Trampolins erfarenheter och inspireras av vårt arbetssätt, genom en praktisk berättar- och skaparworkshop i tre delar.

Vi utgår från en valfri saga och fördjupar oss i den genom drama, musik och bild. Genom olika estetiska uttryck skapar vi ett pedagogiskt material som vi utforskar tillsammans.

Efter kursen har du material till din en egen sagoskatt ex. rekvisita, sånger, skapade föremål och dramalekar. Kursen är framtagen efter önskemål från kulturpiloter inom förskola/skola.

När: På grund av rådande restriktioner skjuter vi på fortbildningen och återkommer med nya datum så fort det är möjligt.

Fortbildning för pedagoger i grundskola

Dans för idrottslärare

Vi har fått frågor från flera idrottslärare i grundskolan om Kulturskolans danslärare kan komma ut och undervisa dans på idrottslektionerna. Det skulle ta väldigt mycket tid och det har de tyvärr inte möjlighet att göra - utöver de danstillfällen som erbjuds alla elever i åk 1 inom Kulturlöftet.

Däremot finns det möjlighet att inom Kulturlöftet erbjuda en workshop för idrottslärare på temat ”Dans inom kursplanen för idrott och hälsa”. Ledare: Kulturskolans danslärare Madelene Dronkers.

Workshopen är kopplad till kursplanen för idrott och hälsa och berör de olika centrala innehållen för varje årskurs så som; grovmotoriska grundformer, enklare danser, takt och rytm, styrka, kondition, rörlighet och mental träning, likväl som modernare danser och digitala verktyg.

När: Nya datum kommer att komma läsåret 21/22.

Grejen med konst - en föreläsning med Anna Berg

 

Se en filmad föreläsning med Anna Berg som i höstas besökte Sandviken för att prata om hur vi kan bearbeta teaterupplevelser i klassrummet.