Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Läsning och livslångt lärande

Att sprida kunskap om läsandets betydelse och stimulera läs- och språkutveckling är en av våra viktigaste uppgifter.

​Förmågan att läsa och skriva är inkörsporten till allt lärande, för att kunna vara delaktig i samhället och vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Biblioteket är en plats för studier, läsande och lärande. Vi ger skolelever och vuxna studerande stöd i deras kunskapsinhämtning och lärandeprocess.

Många använder också biblioteket för kompetensutveckling i arbetslivet och för att lära mer om Internet och digitala medier.

Service

Lärmiljöer med fri tillgång till litteratur, information och faktadatabaser.

Studieplatser med tillgång till datorer, programvaror, skrivare, fax, scanner och kopiator.

Sökvägledning till tryckta och elektroniska resurser.

Pedagogiskt stöd av fackutbildade bibliotekarier.

Biblioteksinformation och visningar för olika grupper, till exempel personer i arbetsmarknadsåtgärder.

Släktforskning med handledning av erfarna släktforskare.

Inspirationskvällar på olika teman, t ex för föräldrar och pedagoger.

För Sandvikens skolor och pedagoger:

Pedagogisk vägledning och val av lämplig litteratur.

Presentation för pedagoger av det bästa ur den senaste utgivningen av barn- och ungdomslitteratur.

Biblioteksutrustning vid inköp av media, samt uppdatering av dessa i kommunens gemensamma biblioteksdatasystem.

Planering av skolbiblioteksverksamhet.

Bokskola för alla 6-åringar i Sandvikens kommun.

Bokprat och visningar för olika årskurser.

Visningar och biblioteksinformation för skolelever och vuxenstuderande.

Mer information för pedagoger


Sidan uppdaterad: 2016-11-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se