Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Mötesplats, demokrati och mångfald

Folkbiblioteket är en av få offentliga platser i samhället som är öppet och fritt att använda av alla.

Vi erbjuder en unik mötesplats för både människor och idéer där alla är välkomna att avgiftsfritt nyttja bibliotekens basutbud av medier, tjänster och service.​

Tillgången till det fria ordet, den gemensamma historien och till information, nyheter och kulturella uttryck är avgörande för samhällets funktion och utveckling.

Tack vare en mångkulturell verksamhet är Folkbiblioteket en särskilt viktig plats för människor med sina rötter i andra kulturer än den svenska.

På våra bibliotek kan nysvenskar skaffa sig kunskaper om det svenska samhället och vi alla får inblick och kunskap om varandras kulturer. På så sätt uppstår möten som kan leda till ökad förståelse och respekt för det som ter sig främmande eller annorlunda.

Att inte ha tillgång till Internet är allt oftare lika med att inte kunna delta i viktiga samhällsaktiviteter. Digital delaktighet är därför en viktig demokratifråga och ett angeläget område för Folkbiblioteket att verka inom.

Service

Generösa öppettider, inte minst genom Sandvikens folkbibliotek som har öppet årets alla 365 dagar.

Filialbibliotek i kommundelarna Björksätra, Järbo, Storvik, Åshammar och Österfärnebo ger närhet till ett folkbibliotek var man än bor eller arbetar i Sandvikens kommun.

24-timmarsbibliotek via bibliotekets webbplats.

Arrangemang och utställningar om aktuella samhällsfrågor, konsumentvägledning, folkhälsa med mera i samarbete med andra offentliga verksamheter, föreningar och intressegrupper.

Aktivt arbete med medborgardialog, referensgrupper och målgruppsundersökningar.

Medier på alla språk som efterfrågas.

Öppet hus med Internethandledning.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2016-11-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se