Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Talböcker

Talböcker är inläsningar av tryckta böcker. Rätt att låna talböcker har personer med ett funktionshinder som gör att han eller hon behöver anpassning för att kunna ta del av ett utgivet verk.

Vem får låna talböcker?
Exempel på funktionshinder som berättigar till att låna talböcker är:

  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Rörelsehinder
  • Synskada
  • Utvecklingsstörning
  • Hörselskada
  • Kognitiva funktionshinder (till exempel traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD/DAMP, demenssjukdomar, whiplashskador och psykiska funktionshinder)

Talbokslåntagare behöver inte visa intyg på att man har ett läshandikapp eller uppge av vilken orsak man har ett läshandikapp för att få låna talböcker via sitt folkbibliotek.

Det räknas inte som ett läshandikapp att ha svårt att läsa på svenska när man har ett annat språk än svenska som modersmål. Om man däremot även har svårt att läsa på sitt eget språk är man berättigad till att låna såväl svenska talböcker som talböcker på andra språk.

Mediebestånd
Sandvikens Folkbibliotek har tillstånd att producera egna talböcker, som vi laddar ned till våra låntagare via Myndigheten för tillgängliga mediers databas.

Talböckerna produceras med stöd av 17§ upphovsrättslagen och kan bara göras av bibliotek och organisationer som har regeringens tillstånd.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM är en statlig myndighet som anpassar litteratur till medier för personer med läshandikapp.

Talböcker framställs numera endast i så kallat DAISY-format (cd-rom) vilket gör att de går att bläddra, söka och sätta bokmärken i. De inlästa böckerna ryms ofta på en enda cd-romskiva.

På Sandvikens folkbibliotek har vi valt att behålla ett antal talböcker inlästa på kassetter i vårt magasin, för låntagare som av olika skäl inte kunnat ta till sig den nya tekniken.
Sök i bibliotekets mediedatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sök i MTM:s mediedatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läsa talböcker
För att läsa talböcker krävs att du har ett läsprogram i datorn eller tillgång till en DAISY-spelare. Du kan även föra över talböcker till en mp3-spelare.

Kontakta biblioteket om du vill ha hjälp med nedladdning av läsprogram till din dator.

På biblioteket finns DAISY-spelare att låna. Kontakta personal i Info så visar vi hur spelaren fungerar.

Legimus - egen nedladdning
Du kan, förutom att låna fysiska talböcker från biblioteket, också själv ladda ner talböcker till din dator eller Smartphone, via Legimuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom till oss på biblioteket så berättar vi mer, och hjälper dig igång med tjänsten.

Sidan uppdaterad: 2016-11-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se