Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Foajé X

Forum för Communityart och fredspedagogik

För tredje året i rad står Foajé X värd för Forum för communityart och fred och i år är temat "Möten vid gränsen". Arrangemanget äger rum på Kulturcentrum Sandviken 28-29 oktober.

Ett relevant och viktigt tema

Sällan har någor känts mer relevant än detta i tider med ökande polarisering och minskat förtroende för demokratin. Forumet är unikt i sitt slag genom att det samlar de aktörer som arbetar i gränslandet mellan konst, pedagogik och politik. Eller har spjutspetskompetens inom något av dessa områden. Under två dagar varvas samtal, seminarier och debatter med föreställningar, utställningar och workshops. En del av programmet riktar sig specifikt mot branschens professionella, andra mot en intresserad allmänhet. Forumet har med sin nuvarande bas i Gävleborg snabbt etablerat sig som en plattform för erfarenhets och kunskapsutbyte inom olika former av communityart både nationellt och internationellt och har stor potential att växa och utvecklas.

Vad är Communitykonst?

Comunitykonst är en deltagar-baserad konstform med utgångspunkt i en viss plats eller en erfarenhet, passion eller oro hos en viss grupp människor. Communitykonsten ger en professionellt konstnärlig inramning till en berättelse, tema eller erfarenhet. I en konstnärlig gestaltning är förhandling ett viktigt begrepp. Exempel på detta kan vara frågan om hur framställningen av en viss grupps erfarenhet ska se ut, konstnär och ägarna av berättelsen ska båda vara med och påverka innehållet och gestaltningen. I det processinriktade arbete växer ofta nya konstnärliga uttryck, kvalitéer och former fram där gränsen mellan scen och salong är mindre än inom den traditionella teatern.
Processen har blivit ett centralt ord för oss i communitykonsten som bör vila på såväl konstnärlig som freds-pedagogisk grund. Eftersom det konstnärliga bör väga lika tungt som det pedagogiska och sociala ska samtliga aspekter i arbetet stärkas och utvärderas. I praktiken betyder det att processen och slutprodukten är lika viktiga för oss.
Communitykonsten syftar till att, genom konstnärligt arbete, gå bortom invanda föreställningar och ge alternativa uppfattningar om en viss plats eller en viss grupp människor. Genom communitykonsten vill vi skapa samtal på olika plan, mellan människor, grupper och makthavare.


Färdiga akter och program 28-29 oktober 2017

Sisters Hope
Sisters Academy is a school in a world and society where the sensuous and poetic mode of being is at the center of all action and interaction. It defines the primary mode of being and is the values on which alla societal institutions are building - including the school. Thus Sisters Academy is the school in what we term a "Sensuous society" - A potential new world governed by the aestethic dimension. In this session Sisters Hope, the performance group behind Sisters Academy, will present the thoughts behind this large-scale Nordic project and introduce their performance-methodology on "The Poetic Self". Presentation of the project/Sisters Academy, poetic self exercise, reflections on poetic self exercise.
Svensk översättning kommer!

Gävle 3.0 – Föreläsning och workshop

Under 2016 har Foajé X genomfört projekt Gävle 3.0 på stadsdelen Brynäs samt i Hamrångebygden strax norr om Gävle. Projektet har sin upprinnelse i de migrantströmmar som nådde Sverige under 2016-2017. Många människor kom till Sverige för att skapa sig ett nytt hem och ny framtid. Samtidigt var det många människor som bott i Sverige i generationer som upplevde sitt hem som under hot när människor från andra kulturer kom för att bo i deras stadsdel, by eller stad. På många orter har det dessutom varit neddragningar inom kommunen vilket lett till att invånare upplevt sig som orättvist behandlade i relation till nyanlända. I denna workshop berättar vi om hur vi arbetat communitybaserat under denna process för att skapa möten och samtal. Workshopen innehåller även praktiska inslag med exempel från vårt konstnärliga och pedagogiska arbete.

Konstfrämjandet – Föreläsning

Konstprojektet "Kom till byn" utspelade sig i tre kommuner i Gävleborg under 2016. Projektet började med att konstnärerna i konstnärsduom [krig] (Jon Perman och Karin Bäckström), bjöd in invånarna på de olika platserna att delta i välkomnandet av en utomstående besökare som aldrig tidigare besökt orten. Istället för att den inbjudne gästen fick besöka de redan kända besöksmålen, uppmanade konstnärerna ortsborna att lämna egna förslag på vad besökaren borde se. Förslag som var kopplade till dem själva, platsens unika historia eller deras dagliga liv. Projektet fungerade som Konstfrämjandet Gävleborgs uppstartsprojekt och byggde på en processbaserad arbetsmetod. Konstnärernas intention var att undersöka platserna med ingångspunkten att de skapas tillsammans av de människor som bor där och att betrakta platsen som en öppen process som ständigt skapas gemensamt, både av ortsbor och av besökare.

Ultimate Frisbee - ”En domarlös idrott” - Föreläsning och workshop.

Ultimate är en lagsport som kännetecknas av intensitet och närkamp.

Varje lag består av 7 spelare och ett fritt antal avbytare. Ultimate spelas utan specifika domare. Istället har alla på planen ett ansvar för att man spelar enligt reglerna på ett sportsligt sätt. Denna sportslighet kallas för Spirit of the Game, vilket är ett centralt begrepp. Några straff existerar inte, utan efter en påkallning från en spelare fortsätter spelet som det är troligast att det skulle fortsatt om ingen regelöverträdelse skett. Om man inte kan komma överens går discen tillbaka till den som kastade strax innan situationen uppstod, och

så börjar spelet om därifrån.

Issa Touma - Föreläsning/workshop

Den syriska fotografen och curatorn Issa Touma blir den första bildkonstnär i världen som får skydd inom fristadsnätverket ICORN. Under två års tid kommer han att få bo och arbeta med sin konst i Gävle. Sedan mitten av 90-talet har Touma befunnit sig i centrum av staden Aleppos konstliv. Hans galleri, Le Pont Gallery har fungerat som en fristad för både konstnärlig verksamhet och flykt. Fotoserien Women We Have Not Yet Lost, är bilder på kvinnor som gömde sig i galleriet när våldet i Aleppo eskalerade. Fotografierna blev bevis på att kvinnorna fortfarande fanns i livet.

Stig Sjödin utställning - Föreläsning och visning

Under 2017 uppmärksammas det faktum att Stig Sjödin skulle ha fyllt 100 år på många sätt. Bland annat genom utställningen "Har ni flaggproblem“ på Konsthallen under hösten. Curatorer till utställningen är Jonas Kjellman och Nina Svensson. Under konferensen kommer vi att erbjuda deltagarna en extra visning av utställningen och ett samtal om arbetarlitterurens moderna utformning.

Att komma till ön med skatten är inget äventyr – Föreläsning, Linnea Manzanares

Genom sociala medier och språk­stödsaktiviteter på boenden har för­eningen Gävles Unga tillsammans med Länsmuseet Gävleborg samlat barn och unga i ett barnboksprojekt som ska samla barnens berättelser om krig, att fly och möten med ny­anlända.

Boken ska fungera som ett verktyg för att prata om krig och fred och engagerar också asylsökande för­fattare, svenska kulturarbetare och illustratörer.

Livet Bitch - Teaterföreställning

Livet bitch! är ett kultur-och sam­verkansprojekt med stöd från Kulturrådets kreativa platser medel där Södertälje tea­teramatörer, Mezzopotelge, Grafikens Hus, Juventas Ungdomsjour och Tjej­huset ingår. Livet bitch! gör teater om Södertäljes unga tjejers/kvinnors liv och villkor - på deras villkor! Pro­jektet utgår från bostadsområdena Hovsjö, Fornhöjden, Ronna och Sö­dertälje Centrum. Det uppsökande teaterarbetet på fritidsgårdar och skolor utgör basen i projektet som sen resulterar i teaterföreställningar som spelas på olika platser och scener i Södertälje. Livet bitch! är också en kulturell och konstnärlig plattform baserat på samverkan och delaktig­het, och som ska verka för att ge unga tjejer/kvinnor möjligheten att ta kulturella initiativ och ta mer plats i det offentliga rummet och staden.

Flickrummet, Interactive Institute – Pernilla Glaser, Föreläsning

Interactive Institute är ett experi­mentellt forskningsinstitut inom IT som skapar resultat genom att kombi­nera konst, design och teknologi. Ge­nom att utforska och integrera dessa tre områden strävar man efter att uppnå innovativa resultat som utveck­lar och ifrågasätter interaktion och kommunikation mellan människor och deras miljö, men också efter att utmana traditionella perspektiv och tankesätt. Pernilla Glaser debuterade 1995 med den mycket uppmärksammade boken Robson, en självbiografisk berättelse om en älskads sjukdom och död. Hon har tidigare varit verksam som regissör, men arbetar nu som barn- och ungdomsboksförläggare.

Stina Oscarsson – Föreläsning

Stina Oscarsson är tidigare chef för Orionteatern och Sveriges Radio Drama. Stina har ett stort engage­mang i samhälls och kulturfrågor samt vilket bland annat yttrar sig i krönikor i svensk dagspress samt i hennes arbete som regissör.

Birgitta Silfver - föreläsning

Birgitta undervisar i dramapedagogik på Högskolan i Gävle och har samti­digt ett viktigt uppdrag att forska på konstnärliga processer. Birgitta har sitt forskningintresse främst riktat mot ABER, Arts Based Educational Research. Hon tillhör forskargruppen EEC, Early childhood Education.

Hennes aktuella forskning undersöker små teaterupplevelser i ett forsknings­projekt initierat av Trampolin, kultur­huset i Sandviken, i samarbete med Riksteatern i Gävleborg och Högsko­lan i Gävle.

 

Praktiskt

Arrangemanget sker i samverkan mellan: ABF Gästrikebygden, Högskolan i Gävle, Länsmuseet Gävleborg och Kultur och Fritid Sandviken.

Biljetter till arrangemanget släpps 1/9 2017. Mer info kommer!

För frågor rörande arrangemanget kontakta: Sara Eriksson Sara.j.eriksson@abf.se

Sidan uppdaterad: 2017-06-29
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se