The Space in Between

En utställning som undersöker mellanrum av Ditte Johansson, Helene Heldt Hortlund och Maria Hägglund

Konsthallen, 25 september-24 oktober


The Space in Between KONSTHALLEN Utställning

Ditte Johansson, Helene Heldt Hortlund och Maria Hägglund


I utställningen The Space in Between tolkar och visualiserar konstnärerna det egenartade och mångfacetterade området; mellanrummet.

Upplevelsen av ett mellanrum, kan ske både intuitivt och rationellt och vara vardagliga och extraordinära. Ett mellanrum kan även vara av existentiell karaktär, bära på en aktualitet och vara kopplat till en rådande samhällsdebatt. Utställningen kommer att visa på mentala och kroppsliga mellanrum såsom; perception -hur vi tar till oss omvärlden och tolkar den, förskjutningar i tillvaron -hur vi genom att ta ett steg från allfarvägen kan få en vidgad syn på tillvaron, samt makt/vanmakt -hur vi kan pressas in i ett existentiellt mellanrum genom politiska beslut.

Konstnärerna Ditte Johansson, Helene Heldt Hortlund och Maria Hägglund möts i intresset för textil i det utvidgade fältet. I deras konstnärliga praktiker är materialitet och handens görande centralt. Hantverkets agens undersöks i förhållande till tema och kontext. The Space in Between är också en realitet i deras konstnärliga arbete. Under det långsamma, meditativa och repetitiva görandet infinner sig en annan temporalitet, där känslan för tid upphävs och ett tidsmässigt mellanrum infinner sig.

Utställningen genomförs med stöd från Kulturrådet.

Om konstnärerna

Ditte Johansson, Göteborg
Ditte Johansson rör sig i fältet mellan hantverk och konst där idé, teknik och materialitet samverkar. Under många år har hon blandat textil verksamhet med laborerande inom glasområdet. På senare år har även rörlig bild som projiceras på objekt och ytor tagit större plats i hennes installationer. Dessa kan liknas vid rumsliga collage och som numer består av allt från måleri, glas, readymades till projektioner. Ditte Johanssons experimenterande arbetsmetod är ett sätt för henne att visuellt utröna och spegla den föränderliga, flyktiga och instabila tid som präglar vårt nu och som påverkar oss alla.

Ditte Johansson examinerades 1996 från Högskolan för Design och konsthantverk, Textil Konst. Sedan dess har hon visat sitt arbete både nationellt och internationellt. Bl.a. har hon blivit vald att representera Sverige i Coburg Glasspreiz 2014 Tyskland som är en internationell screening av samtida glas. Johansson har även arbetat med offentlig utsmyckning.
Instagram @johanssonditte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Helene Heldt Hortlund, Stockholm
Helene Heldt Hortlunds textilt orienterade arbeten är ofta processinriktade och av performativ karaktär. Med tråden som medium skapas skulptur, teckning och måleriska arbeten i ett rumsligt tecknande med luftrummet som ”pappersark”. I Hortlunds arbeten är linjen viktig och hålrummen gör omgivningen medskapande. Verken brer ofta ut sig rumsligt och tar gärna hela rum i anspråk.

Hortlund intresserar sig för mellanrum i sinnesvälden i form av perceptiva glipor. Dessa mellanrum befinner sig i glidandet av förståelsen och tolkningen av det man ser. Moln, skuggor och bläckplumpar är exempel på konkreta ting där hjärnan och dess föreställningsvärld fyller i. Mellanrum som en länk mellan den inre och yttre världen.

Helene Heldt Hortlund har en MFA i fri konst från Kungl. Konsthögskolan 2001 och har sedan dess visat verk, drivit och deltagit i konstnärliga samarbetsprojekt i Sverige och internationellt. Har genomfört ett antal offentliga gestaltningar för myndigheter, sjukhus och skolor.
Konstnärens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Instagram @helenehortlund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maria Hägglund, Stockholm
I Maria Hägglunds konst är material och hantverk integrerade med den konstnärliga idén. Även det rumsliga sammanhang i vilket verken visas, spelar en betydande roll. Tematiskt kretsar hennes konst ofta kring begrepp som tid och rum, minne och ursprung. Hon arbetar med screentryck i kombination med vävning samt med broderade bilder av fotorealistisk karaktär i en vävliknande broderiteknik där bilderna byggs upp med små stygn. Hägglund arbetar även med ljud och performance i gruppen Hugger‐Mugger. Gruppen prövar ut olika roller utifrån plats och sammanhang och bjuder på dem själva och deras tillkortakommanden.

Maria Hägglund har en MFA i Textil Konst, Högskolan för Design o Konsthantverk 1991-96, och har haft flertalet utställningar i Sverige och deltagit vid festivaler och konstutställningar utomlands med performancegruppen Hugger-Mugger. Maria Hägglund har undervisat på bl.a Nyckelviksskolan, Stockholm.
Konstnärens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arrangemang i samband med utställningen

Vernissage lördag 25 sptember kl. 13, i närvaro av konstnärerna

Lunchvisningar onsdag 29 september kl. 13 och söndag 17 oktober kl. 13. OBS. Inställt!

Familjelördag: Mellanrum 2 oktober kl. 12-14. Från 3 år. Drop-in

Finissage med livemusik av AKB (instrumental kosmisk ambient) söndag 24 oktober kl. 13
Mer information om AKB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Material


Ladda ner affisch i a3-format här Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)

Ladda ner vernissagekort här Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)

Ladda ner affisch Lunchvisningar här Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

Ladda ner affisch Familjelördag: Mellanrum här Pdf, 721.1 kB. (Pdf, 721.1 kB)

Ladda ner affisch för Finissage med livemusik av AKB Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.6 MB)

Material till kommande utställningar


Ladda ner affisch i a3-format här Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.7 MB)

Ladda ner vernissagekort här Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.6 MB)

Ladda ner affisch Lunchvisningar här Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

Ladda ner affisch Lunchvisningar på arabiska här Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

Ladda ner affisch Familjelördag: Insektskören här Pdf, 721.1 kB. (Pdf, 721.1 kB)


KOLL PÅ KONSTHALLEN!

Här kommer vi publicera olika videos från utställningen.


KOLL PÅ KONSTHALLEN! Antingen eller, eller både ock av Helene Heldt Hortlund


KOLL PÅ KONSTHALLEN! Rum för Reflexion(er) av Ditte Johansson

 

KOLL PÅ KONSTHALLEN! Gränsen av Maria Hägglund

 

Öppettider KONSTHALLEN 25 september-24 oktober

måndag stängt
tisdag - onsdag 12-17
torsdag 12-19
fredag - söndag 12-15


Vi tar ansvar! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid sjukdomssymptom vänligen avstå besök.


The Space in Between KONSTHALLEN Utställning

Ditte Johansson, Helene Heldt Hortlund och Maria Hägglund