Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Tidigare program

Här kan du läsa Konsthallens tidigare utställningsprogram sedan nystarten hösten 2003.

VÅREN 2017

28 januari – 26 februari
fotografi 2017 biennal
En jurybedömd utställning med fotografer födda och/eller verksamma i länet.

Arrangemang i samband med utställningen:
Vernissage lördag 28 januari kl. 13

Bildredigering Föreläsning om olika sätt att förbättra och förändra,
torsdag 2 februari kl 18 

Workshops och föredrag TEMA FOTO och #hålkamera

 

4 mars – 2 april
Nadine Byrne

Nadine Byrnes konstnärliga praktik spänner över många olika medium, bland annat skulptur, textil, ljud och film. Hennes verk utforskar ofta den egna personliga historien och minnet, och speglar även ett stort intresse för alternativa världsåskådningar och hur dessa manifesteras socialt och visuellt.

Utställningen innehåller främst skulpturala verk från de senaste två åren som alla berör teman som minne, sorg och tid. Ett stort fokus ligger på material, ett fokus som grundar sig i tanken om materialet i sig som en bärare av mening genom känslomässiga referenser. Verken är abstrakta, snuddande vid något som aldrig direkt uttalas. De vilar i den spänningen, både intima och avlägsna.

www.nadinebyrne.com

Arrangemang i samband med utställningen:
Vernissage lördag 4 mars kl.13, i närvaro av konstnären

VIDEOKLUBBEN #Nadine_Byrne torsdag 16 mars kl. 18, SYRÉNEN

Ectoplasm girls lördag 25 mars kl. 19, TEATERBRUKET

Workshop #kopieringskonst söndag 26 mars kl. 13-17, BILDSALEN

 

14 – 17 april
Gästrik konst
Samlingsutställning

En del av konstrundan i västra Gästrikland.

www.sandviken.se/gastrikkonst

Arrangemang i samband med utställningen:
Barnens Gästrik Konst 6 april - 30 april, TILLGÅNGEN

 

29 april – 28 maj
Kännbart
Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. I detta fall undersöker vi hur vi når varandra utan att syn och hörsel behövs. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser lika dana? Spelar det någon roll?

http://www.kannbart.nu/

Kännbart ägs av ABF Örebro Län i nära samarbete med Förbundet Sverige dövblinda (FSDB) samt Riksutställningar. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och vi är flera projektledare med ansvar för olika moment. Vi arbetar även med en mängd olika organisationer och verksamheter.

 

Arrangemang i samband med utställningen:
Vernissage lördag 29 april kl. 13, Asha Kowalska tar dig med på en trumresa

TORGET
29 april – 28 maj
TAKTIL FOTO
Kan kameran fungera som ett kommunikationsverktyg även för en person med nedsatt syn och hörsel? Vad vill hen i så fall fånga på bild? Skulle man med hjälp av speciell teknik kunna ge personer med dövblindhet en bildupplevelse, inte bara en bildbeskrivning?

Det var frågor som gav upphov till projektet Taktil foto som startade hösten 2011 och avslutades tre år senare.

http://www.taktilfoto.se/

Resonant Bodies performance Julia Adzuki, Sindri Runudde och Teresia Lindberg torsdag 4 maj kl. 18

CONFESSIONS av Spatial Opera Company tisdag 23 maj kl. 19 MUSIKVERKET

Videoklubben #The_Tribe torsdag 18 maj kl. 19, SYRÉNEN

 

3 – 18 juni
Konstskolan i Gävle åk 3

Vernissage lördag 3 juni kl. 13.

www.regiongavleborg.se/konstskolan

 

HÖSTEN 2016

20 augusti – 18 september

Rekonstruktion
Eric Lennarth

För Eric Lennarth (f. 1926) är den konstnärliga gestaltningen av rummet av central betydelse. Under hela sin tid som konstnär har han strävat efter att integrera sina verk såväl i konstvärldens miljöer som i stads- eller landskapsmiljöer.

Utställningsprojektet Rekonstruktion påbörjades i Staffanstorps Konsthall 2013. Senare samma år visades utställningen på Vetlanda Museum. Tidigare i år visades den på Malmö Konstmuseum för att sedan nu till hösten visas på Kulturcentrum i Sandviken. Projektet avslutas 2018.

1954 deltog Eric Lennarth i en samlingsutställning på Salon des Réalités Nouvelles, platsen där den konstruktiva, den optiska och nonfigurativa konsten kunde studeras i Paris. Han inspirerades av ett flertal konströrelser som hade framträtt i Europa före andra världskriget, De Stijl i Holland, Bauhaus i Tyskland och Abstraction-Création i Frankrike.

Året därpå hade Eric Lennarth sin första utställning i Sverige. På Lilla Konstsalongen i Malmö presenterades serier av vita och svarta pappskivor med tunna linjer i färg som gav möjlighet till variationer och kombinationer. Han skrev att han ville skapa en konst som är variabel, och ”som fyller funktionskraven för vår tid och dess rumsgestaltning”.

Stavar i mässing och koppar ställdes ut tillsammans med målade lamellskivor i trä på Galerie Colibri i Malmö 1956. Dessa skivor i lamellträ fungerade som ”miljöelement” med möjlighet att kombineras och kopplas samman till nya former för att på så sätt aktivera utställningsrummet. Intresset för opkonsten under 1960-talet sporrade till att arbeta med visualiseringar som tog aktiv del i betraktarens upplevelse av det omgivande rummet. Objektens geometriska former, ofta i svart och vitt, förvillade och kunde påverka betraktarens synupplevelser på ett dynamiskt sätt.

Under en tid lämnade Eric Lennarth utställningsrummen på konsthallar och museer och begav sig ut i det offentliga rummet. Han aktiverade Södra Förstadsgatan i Malmö och placerade ut en lång rad med polkagrisrandiga betongpelare i varierande höjd i samband med utställningen Big Scale 1991. Även landskapet engagerade honom. Den "Randiga mattan", 400 meter lång skapad av gula plaströr, rullades ut i Galjevångsparken i Lund 1988. Året innan deltog han i den första utställningen som ägde rum på Wanås slott. En stig genom skogen kantades av vita betongbalkar. I installationen ”Agrar referens” i Marsvinsholms skulpturpark refererade han både till stad och till land. Varningsplank i gult och rött stöttade moderna höbalar insvepta i vit plast.

Eric Lennarths rumsgestaltningar från de senaste tjugo åren bygger på ett antal färdiga moduler i trä som placeras ut i dialog med utställningsrummet. Modulerna utgår från måttet 120 x 120 cm, vilka sedan kan delas i sektioner. Färgerna svart, vitt och rött dominerar. Med Eric Lennarth som regissör agerar relieferna och skulpturerna som visuella och stämningsskapande tillägg till rummet.

Vernissage lördag 20 augusti kl. 13, i närvaro av konstnären
Lunchvisning onsdag 24 augusti kl.12.30 och 10 september kl.13.00 med konstpedagog Jan Annerborn
Ett nytt verk av dansaren och koreografen Lucas carlsson, Stockholm, som utgår från utställningsrummet, 25 och 26 augusti
”Världens första minimalist” Thomas Millroth, fil dr. i konstvetenskap, författare och konstkritiker visar utställningen och talar om Eric Lennarths konstnärskap. Söndag 4 september kl. 15. Samarrangemang med föreningen Konstens Rum I Sandviken.
VIDEOKLUBBEN #Konkret, filmvisning 8 september kl. 18

24 september – 23 oktober

Hjördis J. Becker
Grafik från 1978-2016

Hjördis J Becker hämtar ofta motiv till sina bilder från den närmaste omgivningen, en stol, en väska, en klädgalge, en kråka, ett hus. Det kan också vara ett ansikte eller en gestalt. Det är sådant alla känner igen, men som många kanske aldrig iakttagit så noga.

Självklart betraktar de flesta av oss människor mer noga än ting, men alla hinner kanske inte se och fundera över en människas blick eller kroppshållning på det sätt som Hjördis J Becker förmedlar i sina grafiska blad.

Även om hennes bilder har biografisk bakgrund och eget sammanhang, så ser jag dem som uttryck för det allmänt mänskliga. Jag känner igen det jag ser, men inte bara i bokstavlig mening, utan ser också något viktigare, men som är svårare att gripa. Det handlar om känslolägen och upplevelser jag tycker mig känna igen, men också associationer som går utanför bilden.”  - ur utställningskatalogen med text av Niels Hebert, konstkritiker

En utställning som överblickar Gävlekonstnären Hjördis J. Beckers verksamhet inom grafik under åren 1978-2016.

Utställningen uppmärksammar den grafiska konstens uttryck, dess experimentella sida och möjligheten till mångfaldigande av bilder.

Vernissage lördag 24 september kl. 13, i närvaro av konstnären
Workshop söndag 9 oktober, experimentell grafik med konstnären. Info och anmälan: Jan Annerborn 026-242056 eller jan.annderbon@edu.sandviken.se

3 november – 4 december

Länskonst 2016

Jurybedömd utställning med konstnärer från länet. Ett årligen återkommande arrangemang som arrangeras på olika platser i länet.

Samarrangemang: Gävleborgs läns konstförening.
http://www.gavleborgslanskonstforening.se/länk till annan webbplats

Vernissage torsdag 3 november kl. 18.

17 dec – 15 jan

Svensk industridesign och utvecklingen av moderna bruksföremål

En utställning med föremål från författaren Thomas Lindblads samlingar.

Från trettiotalet fram till sjuttiotalet fanns en rad framstående svenska formgivare av bruksföremål. Uppsvinget hängde samman med flera saker. I Sverige hade Svenska Slöjdföreningen sedan 1910-talet fört en framgångsrik kampanj med målet att engagera konstnärer som formgivare i industrin. Idéerna formulerades av Gregor Paulsson i boken Vackrare vardagsvara (1919). De slog först igenom inom konstindustrin, där metall, textil, glas och keramik uppträdde i moderna former och med nya mönster.

På Stockholmsutställningen 1930 visades framför allt arkitektur och heminredning. Bruksföremålen till exempel i köksmiljöerna var fortfarande i allmänhet gammalmodiga. Men det fanns exempel på moderna produkter: speceriskåp av aluminium och pressglas, rostfria bunkar och bestick, kastruller av aluminium och rostfritt stål och produkter av bakelit.

Maskinerna och tillverkningsmetoderna blev mer komplicerade och samtidigt automatiserades produktionen. Aluminium, rostfritt stål och plast var mindre tyngda av traditioner än de traditionella materialen och visade sig vara lämpliga för serietillverkning. ”Design för maskinen” blev ett begrepp. På Museum of Modern Art i New York visades 1934 utställningen ”Machine Art”. Omslaget på katalogen visar SKF´s sfäriska kullager och utställningen visade prov på det senaste inom följande sex områden: delar till maskiner, inredning för kök och kontor, husgeråd, vetenskapliga instrument och laboratorieutrustning av glas och porslin.

Under 1930-talet fanns det fyra organisationer för husmödrar. De hade ett visst inflytande över produktionen av bruksföremål, men det var först i och med grundandet av Hemmens Forskningsinstitut (HFI) 1944, som husmödrarna fick verkligt inflytande. HFI var en statlig myndighet som testade nya apparater och ny utrustning för hemmet. Utvecklingen kulminerade under 1950-60-talen, då företagen eftersträvade produkter med lång livslängd, där funktion, form och ekonomi samspelade. Svenska bruksföremål uppmärksammades internationellt och exporterades.

Utvecklingen stannade av på 1970-talet för att nästan helt upphöra under 80-talet. Tillverkningen flyttades utomlands, till låglöneländer. Det finns i dag ett fåtal tillverkare av moderna bruksföremål i Skandinavien.

Vernissage torsdag 17 december kl. 13, Tomas Lindblad visar utställningen

HÖSTEN 2015


KONSTHALLEN
22 augusti-13 september                    
Cina Autio
måleri

I mina målningar försöker jag förena en abstrakt-färgexpressionistisk sida med den konkret-stiliserade.

Tankarna i utställningen kretsar kring att få ett meddelande bli varse, att följas åt och färdas ett stycke igen.

Vernissage lördag 22 augusti kl. 13.00.


TORGET
10 – 27 september
Ett fönster mot evigheten
Martinus


En utställning av den danske författaren Martinus. Här visas 18 av hans symbolbilder som beskriver den nya positiva världsbilden med enkla förklarande texter till. Martinus uppgift var att skriva en fortsättning på Bibeln. Därför kallas allt han har skrivit Tredje Testamentet. En fortsättning på gamla och nya Testamentet. Här får vi veta hur kärleken fungerar i stort och smått. Han visar hur tankevärlden och medvetande analyseras och förklaras. Här får lidandet och mörkret sin förklaring, liksom vägen mot ljuset och kärleken. Han visar oss hur de osynliga kärlekslagarna, som ytterst styr allt liv, fungerar. Här möter du forskningsresan i ditt eget inre och bevittnar hur kommunikationen med Gudomen går till. Det är nu den riktiga kristendomen börjar, enligt Martinus.

Vernissage torsdag 10 september kl. 17.
Efter vernissagen följer föredraget Framtiden är kärleksfull! i TEATERBRUKET.


KONSTHALLEN
19 september-11 oktober
Patrik Engfeldt och Erik Kihlbaum

Patric Engfeldt jobbar med skulptur. Han jobbar framför allt i trä, men även med andra material och tekniker. Hans arbete kretsar ofta kring hur vi människor försöker bringa ordning och kontrollera naturens förlopp av fysiska och biologiska processer. Och hur vi alla, trots komplexa samhällssystem och avancerad teknologi, kommer att återgå till naturens kretslopp. 

Erik Kihlbaums teckningar är baserade på material ur ett digitalt bildarkiv från en nordamerikansk nationalpark. Tiden är 1930-tal. Han använder en historia från då, för att berätta något om nu. Erik bygger i sina arbeten upp en fiktiv berättelse om en annalkande katastrof. Han ställer frågor som: Hur kan man blunda för katastrofen? Hur vaggas man in i falsk trygghet? Hur fungerar de mekanismer som får oss att skygga för ansvar? Katastrofen ser han som ett samlingsbegrepp och en metafor för en rad negativa aspekter av mänskligt varande, som passivitet, konsumtionshets och brist på medkänsla.

Engfeldts och Kihlbaums arbeten har flera beröringspunkter, till exempel intresset för människans förhållande till tid. På Sandvikens Konsthall kommer de att visa nya arbeten i form av skulpturer och teckningar.

www.patricengfeldt.selänk till annan webbplats

www.erikkihlbaum.comlänk till annan webbplats

Vernissage lördag 19 september kl. 13.00.


KONSTHALLEN
17 oktober-8 november
Save me. Protect me.
Åke Arnerdal
och Christina Olivecrona

Christina och Åke rör sig båda i visuella världar med flera gemensamma beröringspunkter

Med en dragning mot det absurda och med en medveten tvetydlighet bjuder de in betraktaren på en oväntad resa.

I samband med utställningen kommer Christina och Åke att hålla I workshops för olika målgrupper

www.akearnerdal.comlänk till annan webbplats

www.christinaolivecrona.selänk till annan webbplats

Vernissage lördag 17 oktober kl. 13.00.


KONSTHALLEN
14 november-6 december
Leif Elggren

Leif Elggren är verksam som författare, bildkonstnär, förläggare, performancekonstnär och kompositör. Baserad i Stockholm. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan. I sitt arbete rör han sej mellan drömmar och subtila absurditeter som att vända de sociala hierarkierna uppochned. Hans arbete inkluderar ofta kungliga kronor, emblematiska maktsymboler, virus, smittsamma sjukdomar, möbler och kombinationen gult och svart.

Hans ljudande arbeten är ofta soundtracks till installationer och performances. 1988 bildade han tillsammans med Kent Tankred duon Guds söner. Samma år släppte han också sin debut LP "Flown Over By An Old King". Elggren är också kung (tillsammans med Carl Michael von Hausswolff) i Konungarikena Elgaland-Vargaland. Elggrens arbete har visats internationellt i många sammanhang, bl.a. Venedigbiennalen.

www.leifelggren.orglänk till annan webbplats

Vernissage lördag 14 november kl. 13.00.


KONSTHALLEN
12 december-24 januari
Modell och verklighet

Med utgångspunkt i modeller över olika stadsdelar i Sandviken så undersöker arkitekten David Palmberg tillsammans med filmaren Erik Sandberg nya sätt att berätta om stadens arkitektur. Genom att fläta samman arkitektens redskap med dokumentär media skapar de en audiovisuell berättelse där arkitekternas visioner ställs sida vid sida med verklighetens erfarenheter.

Utställningen arrangeras i samarbete med föreningen Konstens Rum I Sandviken.

Vernissage lördag 12 december kl. 13.00.

Hösten 2003

Ladda ner Konsthallens utställningsprogram för hösten 2003 härWord (word, 34 kB)

02.10-19.10 Mamma presenterar a special delivery for you!

Sidan uppdaterad: 2018-01-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se