Fler verksamheter inom Kulturskolan

Här kan du läsa mer om vår kostnadsfria öppna verksamhet, om projekt vi bedriver i grundskolan och hur vi jobbar med elevinflytande.

Kulturlöftet

Alla barn har rätt till kultur – både upplevelser och eget skapande. Kulturlöftet innebär att alla barn i Sandvikens kommun garanteras professionella kulturupplevelser och eget kulturutövande 1-2 gånger per läsår.

Frikult

Kulturlöftet är en gemensam överenskommelse mellan kunskapsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och gäller alla barn från förskolans 4-åringar till grundskolans årskurs 9.

Mer information hittas på Kulturlöftets sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frikult

Tillsammans med Ung Fritid arrangerar vi varje onsdag kväll Frikult - kostnadsfria kulturaktiviteter för dig som går i högstadiet eller gymnasiet. 

Frikult

Frikult

En gång i veckan erbjuder vi öppen verksamhet för alla ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Vi har ett urval av olika kulturaktiviteter, under ledning av personal från Kulturskolan och ibland Konsthallen och biblioteket.

Onsdagar klockan 17-19
Utgångspunkt: Ung Fritid, Smedsgatan 21

Lärare

Emilie Sundberg
m.fl

Frikult på turné

Frikult på turné är Kulturskolans mobila prova på-verksamhet. Vi dyker upp på allt från skolor till fritidsgårdar.

Musik, sång, dans, teater, bild och skrivande. Tillsammans med våra pedagoger kan barn och ungdomar uppleva Kulturskolan och alla möjligheter som finns att berika sin fritid.

Jobbar du i grundskolan, på en fritidsgård eller i liknande verksamhet och vill få besök av oss? Kontakta oss!

Lärare

Emilie Sundberg
Michael Wahlin

Hjärngänget

Vill du vara med och påverka? Hjärngänget är Kulturskolans elevråd och din möjlighet att bidra till utvecklingen.

Hjärngänget är en unik blandning av Kulturskolans elever, olika i åldrar, ämnen och intressen. Tillsammans spånar vi fram gemensamma aktiviteter, föreställningar och sådant vi ännu inte vet att vi kan hitta på.

Här kan du komma med idéer om projekt, vara med och påverka innehållet i Kulturskolan samt träffa andra elever.

Vi slår ihop våra kreativa hjärnor och ser till att det händer!

Prata med din lärare eller någon i gänget om du vill vara med.

Ansvariga lärare

Emilie Sundberg
Linnéa Persson

Sandvikens Ungdomskulturförening

SUK är en förening som stödjer elever och lärare på Kulturskolan. Vi hjälper medlemmarna att bekosta resor, läger, konserter och andra projekt.

SUK stipendiater 2021

SUK stipendiater 2021

Medlemskapet kostar 60 kr per elev och läsår och är en förutsättning för att få möjlighet till reducerade priser i aktiviteter som får ekonomiskt stöd av SUK.

Som SUK-medlem är du också medlem i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) vilket ger tillgång till ett stort utbud av kurser och andra aktiviteter. Du får också en medlemstidning.

Vid medlemskap i SUK får eleven följande förmåner. Medlemskort måste kunna visas.

 • Reducerade priser i aktiviteter som får ekonomiskt stöd av SUK
 • Medlemskap i RUM- möjlighet till recucerade priser på kurser som anordnas av RUM, medlemstidning
 • Möjlighet att söka bidrag för att åka på sommarkurser som tex. orkesterkurser etc. 
 • Fritt inträde på "Bangen".
 • Fritt inträde på utvalda konserter med Sandvikens Symfoniorkester.
 • Fritt inträde på kammarmusikfestivalen och under säsongens konserter i Sandvikens Kammarmusikförening.
 • Fritt inträde på utvalda konserter med Sandviken Big Band.
 • 10% rabatt på Brukets Violinateljé som bygger, reparerar och säljer stråkinstrument och tillbehör.
 • 10% rabatt på Waynes coffee
 • 10% rabatt på Jensas pizzeria
 • 10% rabatt på Subway, gäller endast vid köp av meny

Styrelse 2020/2021

Anna Ronneteg, ordförande
Susanna Gaddenius, vice ordförande
Petra Blomqvist, sekreterare
Lina Ek, vice sekreterare
Katarina Hammarsjö, kassör
Johan Lindqvist, vice kassör
Marie Osta Persson, ledamot
Worakanya Isomäki, ledamot
Minna Lindblad, lärarrepresentant
Nathalie Bertilsson, lärarsuppleant
Yvonne Gärd, kulturskolechef

Valberedning

Anna Löfgren
Linnéa Persson
Anna Ronneteg

Kontakta styrelsen

E-post: sandviken.ungdomskulturforening@gmail.com

Bankgiro

5728-7518
Fyll i namn och personnummer på barnet/barnen i meddelandefältet.

Swish

Du kan även betala in medlemsavgiften via Swish.
Swish-nummer 123 225 28 15
Fyll i namn och personnummer på barnet/barnen i meddelandefältet.