Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kulturskolan i skolan

Kulturskolan har verksamhet också i grundskolan. För oss är det viktigt att nå alla barn under deras uppväxt. Vi vill tillsammans med skolans pedagoger utveckla våra arbetssätt för att bidra till att barn och ungdomar ska få en koppling mellan estetiska upplevelser och uttryck, praktiskt arbete och skolans ämnen.

KULTURTISDAGAR PÅ KULTURCENTRUM 2017/2018

"Varje barn har rätt att hitta sitt eget konstnärliga uttryck"

Under läsåret 2017/2018 bjuder vi in alla elever i årskurs 5 att uppleva kulturaktiviteter i Kulturcentrums lokaler tillsammans med våra pedagoger. 
Klasser i grundskolan yngre årskurser får besök av Kulturskolans pedagoger på sin skola genom olika projekt. Aktiviteterna syftar till att ge eleverna möjlighet att upptäcka sina konstnärliga och skapande sidor och bidra till att uppfylla läroplanens mål.

Ur Lgr 11, kap 1: Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Elever som sjunger och dansar

Sidan uppdaterad: 2018-01-19
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se