Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Fakta

Den 20 maj 2013 beslöt kultur- och fritidsnämnden i Sandviken att inrätta en litteraturhusverksamhet från och med den 1 juli 2013. Region Gävleborg beviljade Sandvikens kommun medel för att under perioden 2013-2016 bedriva ett regionalt utvecklingsprojekt. 2017 startade Litteraturhuset Trampolin det regionala projektet Trampolin-modellen.

SYFTE

Litteraturhuset Trampolin ska vara en unik läs- och språkstimulerande verksamhet för och med barn och unga där berättelser får liv genom olika estetiska uttrycksformer. Verksamheten Litteraturhuset Trampolin innehåller tre delar; en fysisk plats, ett kunskapscentrum och en forskningsresurs. Läs mer här om de tre delarna.

Barnkonventionen är en självklar utgångspunkt för arbetet. Barn och unga ska vara skapande och medskapande i processen. Verksamheten ska utgå från barns och ungas verklighet, där ny teknik och sociala medier skapar nya sätt att läsa, skriva och uttrycka sig.

Litteraturhuset Trampolin ska erbjuda barn och unga många olika möjligheter att uttrycka sin livserfarenhet, ta del av andras berättelser, bearbeta känslomässiga upplevelser, skapa mening och forma sin identitet.

Litteraturhuset Trampolin ska ha ett utforskande arbetssätt och undersöka hur nya metoder för läs- och språkstimulans kan tas fram samtidigt som det redan pågående arbetet lyfts fram och stärks. En ökad samverkan mellan hemmen, kultur- och fritidsverksamheterna och skolan förstärker föräldrarnas roll och uppmärksammar barnens ställning som samhällsmedborgare, individer och elever.

Ytterst finns för Litteraturhuset Trampolin ett demokratiskt syfte som handlar om barns rätt att uttrycka sig, bli lyssnade till och vara delaktiga i kulturlivet och i samhället.

Verksamheten blir viktig för den enskilda individen och för samhället.

Verksamhetsplan Litteraturhuset Trampolin 2017PDF (pdf, 174.8 kB)

ORGANISATION

Litteraturhuset Trampolin är en del av  Kultur- och fritidsförvaltningen i Sandviken och ingår i enheten Bibliotek. Beslut om verksamheten fattas av Sandvikens kultur- och fritidsnämnd.

På Litteraturhuset Trampolin arbetar två heltidsanställda verksamhetsutvecklare samt deltidsanställd personal för arbetet i barngrupper. Kontaktuppgifter till personalen hittar du här.


Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-05-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se