Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Litteraturhuset Trampolins tre delar

Litteraturhuset Trampolins verksamhet består av tre delar som samverkar med varandra och bildar en unik helhet. Nedan redogörs för de tre delarna.

Våra lokaler - Lär- och upplevelsemiljön

Den 5 april 2014 invigdes Litteraturhuset Trampolins lokaler - vår lär- och upplevelsemiljö - i Sandvikens Kulturcentrum. Verksamheten bedrivs i samverkan med bl.a. Folkbiblioteket, Konsthallen, Kulturskolan och Kulturcentrums ungdomscoacher och lokalerna utgör en mötesplats för barn och unga, där deras berättelser är i centrum.

Litteraturhuset Trampolins lär- och upplevelsemiljö har tagits fram i en designprocess under ledning av barnkulturdesigner Eva-Johanna Isestig och personal från Kulturcentrum. Miljön låser inte fast verksamheten i rumsligheten, verktyg eller material utan skapar utrymme för barnen att starta, genomföra och visa upp olika projekt med deras eget berättande i fokus.

Barn och ungdomar kan komma till Litteraturhuset Trampolin själva och/eller tillsammans med föräldrar, mor- och farföräldrar, pedagoger etc.

Verksamheten erbjuder såväl fristående workshopar som längre kurser och öppna verkstäder, då verksamheten vid särskilda tidpunkter riktar sig mot barn i olika åldrar. Verksamheten erbjuder också program för förskolor och skolor.

Barnens berättelser och arbeten som produceras i verksamheten visas upp i lokalens korridorsgalleri samt på andra platser inom Kulturcentrum, t.ex. i galleriet Tillgången.

Program/aktiviteter och metoder som tas fram på Litteraturhuset Trampolin turnerar och sprids såväl inom och som utanför kommunen. Särskilt biblioteksfilialerna – Litteraturhuset Trampolins ”förlängda arm” ute i kommundelarna – skapar förutsättningar för att verksamheten når de barn som inte alltid har möjlighet att ta sig in till  Kulturcentrum.

De aktiviteter som äger rum i och kring våra lokaler är viktiga för verksamheten som helhet därför att de erbjuder en kontinuerlig direktkontakt med barn och unga som ger idéer och inspiration till utvecklandet av nya metoder. Erfarenheterna från arbetet med att, tillsammans med barnen, utveckla en stimulerande och kreativ miljö är viktiga att sprida som en del av Litteraturhuset Trampolins kompetensutvecklande arbete.

Kunskapscentret — den kompetensutvecklande delen

Metodutveckling En av de bärande idéerna för verksamheten är att Litteraturhuset Trampolin ska arbeta med metodutveckling och sprida kunskaper om denna samt att koncept/program ska tas fram i och utanför verksamheten och turnera/spridas i Sandviken och i länet. Litteraturhuset Trampolins metodutveckling ska ske i samverkan med lokala och regionala aktörer där litteraturhuset får en projektledande roll, söker ekonomiska medel samt skapar kontakter mellan forskning och praktik. Metodutvecklingen kan ske på Trampolin i Sandvikens Kulturcentrum, men också på andra platser och i andra kommuner i länet. Initiativet kan komma från Litteraturhuset Trampolin eller från andra aktörer.

Seminarier, workshops, föreläsningar För att sprida kunskap om utvecklandet av nya arbetssätt, genomförd och pågående forskning och resultat av metodutveckling erbjuder Litteraturhuset Trampolin regelbundet de vuxna målgrupperna seminarier, workshops, föreläsningar m.m. Dessa aktiviteter bidrar till ökad kunskapsnivå, fortbildning och nätverksskapande mellan olika yrkesgrupper.

Seminarier/föreläsningar/workshops genomförs både som halvdagsaktiviteter som riktar sig till ett mindre geografiskt område och som heldagsseminarier där hela länet (och i vissa fall även deltagare från andra län) bjuds in. Seminarier/föreläsningar/workshops genomförs i samarbete med lokala och regionala kulturverksamheter, civilsamhället och nationella aktörer.

Digital projektbank och övrig kunskapsförmedling I september 2016 lanseade Litteraturhuset Trampolin en digital projektbank - Studsa!.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Studsa! samlar och sprider information om genomförda lokala och regionala projekt och verksamheter.

För att information och nya kunskaper ska nå så brett som möjligt lokalt och regionalt (och nationellt) tillhandahåller Litteraturhuset Trampolin en blogg, Litteraturhusbloggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och en Facebook-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som regelbundet uppdateras samt ett digitalt nyhetsbrev som ges ut några gånger per termin. Nyhetsbrevet presenterar omvärldsbevakning, aktuella projekt, resultat, forskning och aktiviteter från hela Gävleborgs län.

Forskningsresursen

Forskningsresursen är viktig för Litteraturhuset Trampolin, då vi identifierat ett behov av mer forskning och bättre spridning av redan befintlig sådan inom vårt verksamhetsområde. Vår bedömning är att många bra projekt och verksamheter arbetar med och bidrar till barn och ungas läs- och språkutveckling. Vi har också sett att det i många fall saknas (tid för?) uppföljning, vilket gör att man inte alltid vet om verksamheterna/projektet får önskat resultat och/eller varför resultatet blir lyckat. Litteraturhuset Trampolin vill bedriva en verksamhet på vetenskaplig grund  som kan bidra till bättre kvalitet och uppföljning.

Det finns inom området redan relevant och intressant forskning. Särskilt har under de senaste åren en rad kunskaps- och forskningsöversikter och metodgenomgångar på barnbibliotekens område publicerats. Vi bedömer att kunskaperna riskerar att fastna på nationell och regional nivå och att våra målgrupper därför inte får ta del av resultaten. Vi vill bidra till att sprida kunskap om relevant forskning och studier genom olika informationskanaler, seminarier, workshops osv.

Det är likaledes viktigt för forskningsvärlden att få ta del av praktiken. Vi planerar och genomför kontinuerlig uppföljning och utvärdering av projekt och metoder.

Högskolan i Gävle har varit och kommer fortsättningsvis att vara en nära samarbetspartner till Litteraturhuset Trampolin, men vi samarbetar också med andra högskolor och universitet.

Sidan uppdaterad: 2017-01-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se