Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Om våra lokaler 

En trampolin är ett redskap som handlar om rörelse och glädje.

Trampolinen hjälper dig att hoppa lite längre än vad du tror och ger dig en känsla av mod och våghalsighet.

Litteraturhuset Trampolin ska vara en igångsättare, en kultursprångbräda som inspirerar till berättande och berättelser.

Litteraturhuset Trampolins lokaler i Sandvikens Kulturcentrum - vår lär- och upplevelsemiljö - invigdes den 5 april 2014. Här får barn och ungas berättelser liv genom olika estetiska uttrycksformer.

Lokalerna består av ett korridorsgalleri, tre större rum (Berättarrummet, Caféköket och Studion) samt ett par mindre rum och "häng"-utrymmen.

Litteraturhuset Trampolins lär- och upplevelsemiljö har tagits fram i en flerårig designprocess under ledning av barnkulturdesigner Eva-Johanna Isestig och personal från Kulturcentrum. Barn och unga i Sandviken har deltagit i processen genom workshops där deras perspektiv och förutsättningar sedan legat till grund för de lösningar som tagits fram.

Här nedan beskrivs designprocessen i bild och med korta bildtexter. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om arbetet.

Designprocessen 2012 - 2014

Designprocessen inleddes i januari 2012 med en workshop där litteraturhusprojektets arbetsgrupp och styrgrupp samt personal från Kulturcentrum deltog.

Den första workshopomgången innefattade också workshopar med totalt fyra barngrupper i åldrarna 4-16 år. Workshoparna var anpassade efter barnens ålder, men tre byggstenar ingick i samtliga; samtal om barnkonventionen, foto-tagging och collageskapande.

Vår andra workshopomgång ägde rum i december 2012/januari 2013 . I december var det personalgruppen som fick ta del av idéskisser och visionsbilder. I januari fick totalt tre grupper av barn och ungdomar i åldrarna 4-16 år ta del av ritningar och visioner för den framtida miljön. De fick också komma med egna synpunkter och tillägg till ritningarna, skapa berättelser och göra collage.

Den tredje workshopomgången ägde rum på höstlovet 2013. Vid två öppna workshopar fick barn och ungdomar i åldrarna 7-18 år visa vilka färger och material man ville se i lär- och upplevelsemiljön. Till stöd fanns bl.a. en skalenlig modell över lokalerna samt tyger, tapeter, papper m.m. i alla möjliga färger, mönster och material. Barnen fick klippa ut bitar och klistra in på skisser av rummen samt skapa egna "mood-boards".

Den fjärde och sista workshopomgången ägde rum i februari 2014, knappt två månader innan invigningen av Litteraturhuset Trampolins lokaler. Vid totalt tre tillfällen fick då barn och ungdomar dekorera tittskåp och lampor till Caféköket och Berättarrummet. Ungdomarna fick också dekorera kristallkronorna som hänger över kojan i Berättarrummet.

Den 5 april 2014 invigdes lokalerna. Litteraturhuset Trampolin fick då möjlighet att tacka alla de barn som deltagit i workshopar och som dekorerat tittskåp och lampor i invigningstal och på affischtavlor.

Mer information
Barnens rätt till en del i designprocessenPDF (pdf, 1.6 MB) av Eva-Johanna Isestig..

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-08-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se