Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Berättarryggsäcken på Flygande draken

Deltagare: Barn i 5-årsåldern

Vuxen handledare: Marjaana Koskinen, förskolepedagog

Jag valde ut fyra saker att reflektera kring. Barnen fick ta del av sakerna (1-2 per gång), lyssna på berättelsen.  Jag upplevde att de barn som jag arbetade med (ålder 5 år) hade lite svårt att förstå varför sagan var läst på en iPad. Det gjorde att jag försökte läsa berättelserna i större utsträckning än att bara låta dem lyssna på sagorna.

Sedan har vi arbetat med att återkoppla och minnas de föregående berättelserna genom att vi alltid efter varje stund har gått igenom de nya orden som figurerat för barnen. Dessa har vi samlat i en ordskattkista.

Vi har efter varje berättelse reflekterat, diskuterat och ritat utifrån det som barnen börjat prata om- som berört det vi lyssnat på. Det har gjort att barnen har reflekterat samt aktivt tolkat och beskrivit sitt egna berättande. De har också fått illustrera t.ex deras favoritartist m.m som en anknytning till berättelser vi hört på.


Sidan uppdaterad: 2015-05-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se