Enkät - Läs en teater!

Frågeformulär till förskolepersonal som varit på Dockteater Tittuts föreställning "Nasse - musikalen" med sina förskolebarn.

Tack på förhand för att du tar dig tid att besvara enkäten.

Kontakta gärna Lotta Grut, lotta.grut@hig.se, om du har några frågor.

1. Hade ni läst boken "Nasse hittar en stol" innan ni gick på teatern?
Multiple selection


2. Skulle ni säga att boken/lässtunden väckte barnens intresse/nyfikenhet?
Multiple selection
3. Förberedde ni barnen innan teaterbesöket?
Multiple selection
4. Hur gamla är barnen som gick på föreställningen?
Multiple selection

5. Upplevde ni att barnen, som grupp, var intresserade av föreställningen?
Multiple selection
6. Upplevde ni någon gång att barnen, eller något enstaka barn, störde under föreställningen?
Multiple selection
7. Har ni efter föreställningen uppmärksammat att barnen, på eget initiativ, pratat, nämnt eller lekt utifrån bokens eller föreställningens tema eller handling?
Multiple selection
8. Hur resonerar ni i valet av teater till förskolan? (Om ni inte är den som väljer föreställningar, svara gärna ändå hur ni skulle vilja att beställaren resonerat.)
Multiple selection