Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Små barns perspektiv på ett kulturarv

Mårtesgården

Under cirka ett års tid undersökte barn från Västergårdens förskola i Edsbyn, Ovanåkers kommun, kulturarvet/världsarvet Hälsingegårdar tillsammans med sina pedagoger. Litteraturhuset Trampolin och Länsmuseet Gävleborg följde resan och utgjorde ett stöd och bollplank för pedagogerna. Det är dock barnen som varit vägvisare vad gäller såväl val av metod som val av utförande.

I rapporten Små barns perspektiv på ett kulturarvPDF (pdf, 4.8 MB), som tagits fram av Litteraturhuset i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun, berättar pedagogen Anna Nirs Westlund om upptäcktsresan och gör reflektioner kring syfte, koppling förskolans läroplan och barns lärande.

I förskolans uppdrag ingår enligt gällande läroplan att föra över kunskaper om ett kulturarv från en generation till nästa. Vad som också tydligt framgår där är att medvetenheten om ett eget kulturarv ska bidra till att barnen utvecklar en förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Detta har varit en viktig utgångspunkt för oss i vårt arbete.

I mars 2015 lanserades inspirationsmaterialet Knacka på i ett kulturarvPDF (pdf, 4.7 MB). Inspirationsmaterialet tar avstamp i Västergårdens arbete och vill inspirera andra att påbörja ett temaarbete med utgångspunkt i ett lokalt kulturarv på ett för barnen meningsfullt sätt. Materialet är utvecklat utifrån världsarvet Hälsingegårdar, men går utmärkt att använda även i arbetet med andra lokala kulturarv.

Kort om innehållet:

Texten Livet på gårdarna ger en historisk introduktion till temaarbetet. Metodbeskrivningen är indelad i olika steg, med konkreta tips från förskolan Västergården. Anna-Clara Tidholm, vars bok Knacka på gav inspiration till barnens undersökande av ett lokalt kulturarv, bidrar med texten Läs och lek!,om barnbokens lekfulla potential. Avslutningsvis reflekterar Anna Nirs Westlund utifrån sina erfarenheter av arbetet med små barn och ett kulturarv i texten En förskolelärares reflektioner.

Foto, nyckelprovning: Åsa Kindlundh

Sidan uppdaterad: 2017-01-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se