Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Uppdraget - ett litteratur-, historie- och skapandeprojekt

I slutet av augusti 2014 inleddes en projektsatsning på Litteraturhuset Trampolin. Med utgångspunkt från Camilla Lagerqvists ungdomsroman Uppdraget har elever i åk 6 på ett lekfullt sätt fått lära sig om bland annat historia, litteratur och kreativt skrivande.

Projektet har utvecklats av författaren själv, dramapedagogen Ulrika Goude Westby och verksamhetsutvecklarna på Litteraturhuset Trampolin. En pilotgrupp bestående av fem elever som precis börjat åk 6 testade och utvärderade konceptet i mitten av augusti 2014. Deras synpunkter blev mycket viktiga för den slutgiltiga utformningen. T.ex. uttryckte eleverna stor uppskattning för inslaget av rollspel, varför den delen utökades i den slutgiltiga versionen.

För att sprida kunskap om och inspiration kring arbetssättet har Litteraturhuset Trampolin i april 2016 tagit fram materialet - Uppdraget - ett inspirationsmaterial för arbete med historia, litteratur och skapandePDF (pdf, 7.4 MB).

En forskningsstudie kring Uppdraget har också tagits fram. Under våren 2015 följde forskaren Fredrik Lindstrand en av klasserna när de mötte konceptet Uppdraget. Hans observationer har resulterat i studien Med berättelsen som mål och medel i en gränsöverskridande lärprocess kring andra världskriget.PDF (pdf, 18.6 MB) (Konstfack 2016) I studien undersöker Fredrik Lindstrand hur eleverna ges möjlighet att gestalta sitt kunnande i projektet. Han konstaterar att projektet som helhet kan betraktas som en lärprocess för dagens unga, som är vana vid denna typ av berättelsevärldar från den populärkultur de engagerar sig i på sin fritid.

 

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2017-08-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se