Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Program för förskolor och skolor

Litteraturhuset Trampolin erbjuder regelbundet riktade program mot förskola och skola. Olika åldersgrupper bjuds in att delta i kortare eller längre projekt som handlar om läs- och språkstimulans med hjälp av olika estetiska uttrycksformer.

Programmen tas fram i samarbete med till exempel dramapedagoger, bibliotekarier, författare, lärare och konstpedagoger.

AKTUELLT PROGRAM HÖSTEN 2017:

 

För förskola:

Fantasifabriken på Trampolin! En skaparverkstad för barn 3-5 år där vi utifrån olika teman arbetar med litteratur, sång, musik, drama, rörelse, film och bildskapande.

För åk 5:

Alla elever i åk 5 i Sandvikens kommun bjuds i höst in till Ishavspirater, ett gemensamt litteratur- och skapandeprojekt på Kulturcentrum. Syftet är att stimulera läslust och läsförståelse genom högläsning, drama, musik, dans och eget skapande.

Övrigt pedagogiskt material:

För övriga årskurser har vi också flera handledningar och annat pedagogiskt material som är gratis att ladda ner och använda, eller låna via Astrakan, som t ex En sekund i taget för åk 7-9 och Berättarryggsäcken som riktar sig till barn 5-12 år.

Sidan uppdaterad: 2017-06-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se