Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Program för förskolor och skolor

Litteraturhuset Trampolin erbjuder regelbundet riktade program mot förskola och skola. Olika åldersgrupper bjuds in att delta i kortare eller längre projekt som handlar om läs- och språkstimulans med hjälp av olika estetiska uttrycksformer.

Programmen tas fram i samarbete med till exempel dramapedagoger, bibliotekarier, författare, lärare och konstpedagoger.

AKTUELLT PROGRAM HÖSTEN 2018:

 

För förskola:

Fantasifabriken på Trampolin! En skaparverkstad för barn 3-5 år där vi utifrån olika teman arbetar med litteratur, sång, musik, drama, rörelse, film och bildskapande.

För åk 5:

Fortsätt projektet Ishavspirater med en workshop!

Till de klasser som deltagit i litteraturprojektet Ishavspirater finns det under vårterminen möjlighet att boka en workshop som leds av dans-, bild- eller dramapedagoger från Kulturcentrum. Antalet platser är dock begränsat! Läs mer under fliken Ishavspirater (åk 5).

Övrigt pedagogiskt material:

För övriga årskurser har vi också flera handledningar och annat pedagogiskt material som är gratis att ladda ner och använda, eller låna via Astrakan, som t ex En sekund i taget för åk 7-9 och Berättarryggsäcken som riktar sig till barn 5-12 år.

Sidan uppdaterad: 2017-12-19
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se