STUDSA - där idéer får liv

Trampolin utvecklar olika program och pedagogiska material för förskola/skola. Studsa är en del av Trampolin som jobbar med att utforska och utveckla nya metoder utifrån forskning om läs- och språkutveckling.

Just nu har vi många spännande utvecklingsprojekt på gång.

Vill du och din klass/elevgrupp ta del av Studsa?

I vårt utvecklingsarbete har barn och ungas inflytande och delaktighet en viktig roll. Att vara med i Studsa innebär att ni är med och påverkar innehållet i Trampolins projekt och metoder som sedan sprids vidare till verksamheter inom kommunen och regionalt. Som testklass kommer ni att få delta i en eller flera workshoppar antingen på er skola eller hos oss på Trampolin.

Aktuellt utbud:

Sagoviken förskola

Läsa, skriva och skapa berättelser tillsammans med lek och olika estetiska uttryckssätt.

Sagosatelliten åk.1-3

Muntligt berättande med drama, musik och skapande.

Litteraturlabbet åk.5-7

Vi laborerar och experimenterar med ord, bild och skapar berättelser genom olika estetiska uttrycksätt.

Serierutan åk.8-gymnasiet

Ett litteraturprojekt om demokrati och mänskliga rättigheter.

Vilken historia lämnar vi efter oss? Och hur kan vi påverka den?

Anne Franks dagbok har nu kommit ut som bildberättelse och med inspiration utifrån hennes livsöde skapar vi egna dagböcker i serieform.

Anmäl ert intresse till:

Ulrika Goude Westby mobil.072-2253846
e-mail: ulrika.goude@sandviken.se