Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Se vårt utbud av prenumerationer

Barnrygg

Ett barn ritar på ett kartonghus

Litteraturlabbet

I Litteraturlabbet utforskar vi skivande och skapar lustfyllda metoder som passar för barn och unga. Genom att med estetiska uttryckssätt laborera med ord, bokstäver, berättelser, bilder, föremål m.m. skapar vi texter. Hur jonglerar man fram en berättelse? Hur gör man cirkelträning med ord och kropp? Hur kan musiken inspirera till ord och ton?

Prenumerera och laborera! Vill du inspireras av vårt utforskande arbetssätt inom skivande har du nu möjlighet att prenumerera på Litteraturlabbet. Vi skickar ut förslag på kreativa skrivprojekt, inspirerande handledningar och instruktioner till skapande workshoppar. Med detta som hjälp kan du starta upp egna skrivargrupper, fylla på din idébank och laborera vidare med skrivandet på din arbetsplats.

Digitala träffar! Vi anordnar också digitala träffar via Teams där vi fördjupar arbetet med Litterturlabbet. Under ledning av Ulrika Goude Westby, verksamhetsutvecklare på Trampolin, delar vi idéer, dilemman och testar på olika laborativa skrivlekar. Information och anmälan: https://kultimera.se/forestallning/utforska-skrivande-i-litteraturlabbet/ Länk till annan webbplats.


Labbbokstäver

Bokstäver i labbet