Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Litteraturhuset Trampolin

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer, som film, bild, musik, drama och litteratur, med fokus på berättande. Följ oss gärna på litteraturhusbloggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där vi delar tips och idéer på böcker och aktiviteter samt aktuell forskning inom området. Trampolin har ett regionalt uppdrag som innebär att sprida våra arbetssätt och metoder, följ oss gärna genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev Trampolinexpressen.

logotypy på uppdrag av region gävleborg
Fantasifabriken


Trampolinexpressen

Nyhet! Ta del av våra digitala fortbildningar, seminarier, prenumerationer, nyhetsbrev m.m.

Familjelördag

Aktiviteter på Trampolin

På grund av covid-19 har vi i nuläget inga öppna aktiviteter.

handledning fantasifabriken

Pedagogiskt material

Trampolin utvecklar olika program och pedagogiskt material för förskola/skola samt samarbetar i större litteraturprojekt.


STUDSA

Studsa är en del av Trampolin som jobbar med att utforska och utveckla nya metoder utifrån forskning om läs- och språkutveckling. Vill du och dina elever ta del av Studsa?

Trampolinmodellen

Trampolinmodellen

Just nu går det inte att beställa boken om Trampolinmodellen eftersom vi är i ett byte av leverantör.

Barnens galleri

Se vad barnen har skapat på Trampolin.

 Barnens galleri

 

 

 

Alla aktiviteter på Trampolin

Om Trampolin 

En trampolin är ett redskap som handlar om rörelse och glädje. Trampolinen hjälper dig att hoppa lite högre än vad du tror att du kan. Denger dig en känsla av mod och våghalsighet.

Litteraturhuset Trampolin ska vara en igångsättare, en kultursprångbräda som inspirerar till berättande och berättelser. Här får barn och ungas berättelser liv genom olika estetiska uttrycksformer.

Målgrupp för verksamheten är barn i åldrarna 0-18 år och de vuxna som i sitt yrkesutövande, ideellt eller privat har betydelse för barns och ungas möjligheter att skapa berättelser och utveckla sitt språk. Litteraturhuset Trampolin erbjuder barn och unga möjlighet att under skoltid och på sin fritid skapa egna och ta del av andras berättelser.

Lokalerna består av ett korridorsgalleri, tre större rum (Berättarrummet, Caféköket och Studion) samt ett par mindre rum och "häng"-utrymmen.

Tillsammans med barnkulturdesignern Eva-Johanna Isestig genomfördes en designprocess tillsammans med barn och ungdomar. Hur det gick till kan du läsa i boken Trampolinmodellen- Ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling av Karin Forsgren Anderung och Elin Folkesson.

Barnens rätt till en del i designprocessenPDF (pdf, 1.6 MB) av Eva-Johanna Isestig.

Kontakt

Ingeborg Wasserman Westlin
Verksamhetsutvecklare

026-241609

Katarina Eriksson
Verksamhetsutvecklare

026-241145

Ulrika Goude Westby Verksamhetsutvecklare

072-2253846


Litteraturhuset Trampolin Besöksadress:
Kulturcentrum/folkbiblioteket
Köpmangatan 5-7, Sandviken