Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kultur & fritid - Coronaviruset

Här hittar du aktuell information från verksamheter inom kultur och fritid med anledning av Coronaviruset - covid-19.

Klara Corona med Kultur och Fritid

Tips på kulturupplevelser och fritidsaktiviteter för att må bra till kropp och själ i en coronabegränsad tillvaro. Klara Corona med Kultur och Fritid

Folkbiblioteket

Folkbiblioteket håller öppet som vanligt, men med ändrade öppettider på filialerna i Järbo, Storvik och Åshammar. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att hindra spridning av smitta och för att biblioteket ska vara en säker plats att vistas på.

  • Vi håller avstånd till våra besökare, i informationsdiskar och på golvet. Detta kan påverka servicenivån och möjligheten att få hjälp.
  • Vi har gjort ändringar och möblerat om för att minska trängsel, till exempel vid datorer.
  • Vi erbjuder våra besökare handsprit och möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning för arrangemang och utåtriktad verksamhet.

sandviken.se/folkbiblioteket

Konsthallen

Konsthallen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att göra en riskbedömning för alla planerade arrangemang. Detta gör vi för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta åtgärder för att våra arrangemang ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. Till exempel sker alla visningar och workshops med begränsat antal deltagare.
sandviken.se/konsthallen

Kulturskolan

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller hygieniska åtgärder samt eventuellt uppdaterade beslut från regeringen. Vi vill även uppmana elever, vårdnadshavare och besökare att tänka på sin omgivning och sina medmänniskor. Har du symtom, även milda, vänligen avstå besök och lektioner tills du är symtomfri.

Läs senaste uppdateringar om aktiviteter och evenemang på sandviken.se/kulturskolan

Kulturcentrum

Regeringen har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Kulturcentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att göra en riskbedömning för alla planerade arrangemang. Detta gör vi för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta åtgärder för att våra arrangemang ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Det betyder att vissa arrangemang kommer att genomföras som planerat, men vi kommer även att behöva ställa in eller flytta fram arrangemang. På vår evenemangssida sandviken.se/kulturcentrum kommer vi löpande uppdatera vad som gäller för varje enskilt evenemang.
sandviken.se/kulturcentrum

Göransson Arena

Göransson Arena följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om publika evenemang m.m. Se mer information om verksamheten på deras webbplats.

Göransson Arena har från och med 5 oktober 2020 öppet för lunchservering, mer information på goranssonarena.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Från och med den 29 mars 2020 fattade regeringen ett beslut om att införa ett förbud mot allmänna och offentliga sammankomster med fler än 50 personer. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om vad förbudet innebär på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också ta del av Polisens informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur de jobbar utefter det nya förbudet.

Det här är för din trygghet som besökare på evenemang och offentliga tillställningar. Sandvikens Kommun vidtar de åtgärder som behövs i enlighet med regeringens beslut.

Maxantalet för sittande publik höjs till 300 personer

Regeringen har i samråd med Folkhälsomyndigheten den 22 oktober 2020 beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen, som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Beslutet gäller från och med 1 november 2020.

Regeringen beslutade också att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Detta för att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar. Även detta beslut gäller från och med 1 november 2020.

Läs mer om höjning av publiktak och återinfört förbud för danstillställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på krisinformation.se.


Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla med symtom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma och undvika att träffa andra människor.

Vi ber dig som besökare att hålla dig uppdaterad om kommande evenemang på sandviken.se/visitsandviken och ser framemot att i framtiden återigen kunna erbjuda attraktiva mötesplatser för er!

Riktlinjer för mindre sammankomster

Folkhälsomyndigheten har tagit fram fördjupad information och en mall för riskbedömning att använda vid arrangemang:
Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till idrottsföreningar

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer. Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Läs rekommendationerna för vad som gäller vid idrott och träningsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens Kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona

Sidan uppdaterad: 2020-10-27
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se