Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Kultur & fritid - Coronaviruset

Här hittar du aktuell information från verksamheter inom kultur och fritid med anledning av Coronaviruset - covid-19.

Klara Corona med Kultur och Fritid

Tips på kulturupplevelser och fritidsaktiviteter för att må bra till kropp och själ i en coronabegränsad tillvaro. Klara Corona med Kultur och Fritid

Kultur- och fritidsverksamhet i kommunägda lokaler

För närvarande kan endast barn och ungdomar födda 2002 eller senare använda kommunala lokaler för kultur- och fritidsverksamhet. Detta gäller under förutsättning att andra restriktioner och allmänna råd följs.

För personer födda 2001 eller tidigare är lokaler för kultur, idrott och övrig fritidsverksamhet fortsatt stängda tills vidare.

Beslutet är taget av kultur- och fritidsnämnden utifrån Regeringens rekommendation till kommuner och regioner om att fortsatt hålla ”icke nödvändig” kommunal verksamhet stängd. Undantag gäller för kultur- och fritidsverksamhet för ungdomar födda 2002 eller senare.

Samtliga lokaler har angivna begränsningar i hur många som får vara i lokalen samtidigt. Omklädningsrum och liknande utrymmen kommer att vara fortsatt stängda för att undvika trängsel.

Folkbiblioteket

Biblioteken är öppna med tidigare beslutade restriktioner. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationerna om att biblioteken ska vara stängda.

  • Biblioteken är öppna men är inte en mötesplats
  • Du kan använda bibliotekets datorer, men bibliotekspersonalen har inte möjlighet att hjälpa dig vid datorn
  • Du kan lämna och låna böcker och annan media
  • Du kan beställa en bokpåse att hämta utanför biblioteket
  • All programverksamhet för barn och vuxna är inställd

Om du behöver besöka biblioteket så gör ditt ärende snabbt och håll avstånd till andra besökare och personal.Tvätta händerna innan och efter du använder våra datorer. Stanna hemma om du har förkylningssymptom.

Mer information finns under Våra bibliotek och öppettider.

Konsthallen

Med anledning av regeringens beslut om nya restriktioner för att minska smittspridningen håller konsthallen i Kulturcentrum stängt tills vidare. Undantag är kulturverksamhet för skola och förskola samt för barn och unga födda 2002 och senare.

sandviken.se/konsthallen

Kulturskolan

Den 25 januari ändrades de nationella restriktionerna och verksamheter för barn och unga öppnades upp igen. Den 8 februari ändrades dessa ytterligare till att omfatta även elever på gymnasiet.

Kulturskolan är öppen för barn födda 2002 och senare. Kulturskolan är även öppen i skolundervisningen efter överenskommelse med kunskapsförvaltningen.

Läs mer om Kulturskolans anpassningar och åtgärder på sandviken.se/kulturskolan

Kulturcentrum

Ingen offentlig programverksamhet som evenemang, konserter, föreläsningar sker för närvarande.

Kulturcentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att göra en riskbedömning för alla planerade arrangemang. Detta gör vi för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta åtgärder för att våra arrangemang ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

På vår evenemangssida sandviken.se/kulturcentrum kommer vi löpande uppdatera vad som gäller för varje enskilt evenemang.
sandviken.se/kulturcentrum

Fritidsbanken

Fritidsbanken är öppen med restriktioner och fortsätter med aktiviteter för alla utomhus

Kontakta oss på 026-241973 så hjälper vi till efter bästa förmåga.

Utomhusträning

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt restriktioner enligt ordningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningar för idrott, kultur och fritid:

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

  1. Sträva efter att hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
  2. Minimera antalet personer som närvarar samtidigt. Håll avstånd och se till att undvika trängsel, och
  3. Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Ung Fritids mötesplatser för unga

Mötesplatser och fritidsgårdar är öppna med begränsningar för ungdomar födda 2002 och senare.

Se mer information på sandviken.se/ungfritid

Parkbadet

Parkbadet är stängt för allmänheten, men håller öppet för simundervisning i skola och för föreningsverksamhet för barn födda 2002 och senare.

Se mer information på sandviken.se/parkbadet

Göransson Arena

Göransson Arena följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om publika evenemang med mera. Se mer information om verksamheten på deras webbplats.
www.goranssonarena.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänhetens åkning

Allmänhetens åkning på Göransson Arena är inställd tills vidare.Det finns flera utomhusbanor att använda.

Åtgärder med stöd av pandemilagen

Till och med september 2021 gäller en tillfällig pandemilag. Den innebär att vissa verksamheter som inte omfattas av annan smittskyddslagstiftning kan stängas eller begränsas.

Tillsvidare får inte fler än åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som har fler än åtta deltagare.

Butiker, gym och sportanläggningar inomhus, badhus med flera anläggningar för kultur och fritid ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Verksamheterna måste ha tydliga skyltar som gör det tydligt för besökare hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Kultur- och sportevenemang får ha sittande publik på maximalt 300 personer. Det gäller om deltagarna sitter ensamma eller två och två, och har minst en meter till andra sällskap. Länsstyrelsen kan besluta om lägre deltagargränser för sitt län eller för en del av länet.

Samtliga län i Sverige har för närvarande valt att begränsa också denna typ av evenemang till maximalt 8 personer.

Läs mer om vad förbudet innebär på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är för din trygghet som besökare på evenemang och offentliga tillställningar. Sandvikens Kommun vidtar de åtgärder som behövs i enlighet med regeringens beslut.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla med symtom ska stanna hemma och undvika att träffa andra människor.

Vi ber dig som besökare att hålla dig uppdaterad om kommande evenemang på sandviken.se/visitsandviken och ser framemot att i framtiden återigen kunna erbjuda attraktiva mötesplatser för er!


Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se