Kultur & fritid - coronaviruset

Här hittar du aktuell information från verksamheter inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset - covid-19.

Klara Corona med Kultur och Fritid

Tips på kulturupplevelser och fritidsaktiviteter för att må bra till kropp och själ i en coronabegränsad tillvaro. Klara Corona med Kultur och Fritid

Bokning av hallar och planer

 

Anpassning av nationella restriktioner och rekommendationer från 15 juli

Sandvikens idrottshallar och planer inkl. omklädningsrum är nu är öppna för föreningar och allmänheten enligt ordinarie öppettider såväl inomhus som utomhus (vissa anläggningar håller dock stängt under sommarsäsongen). Sandvikens kommun följer de nationella restriktioner och rekommendationer som införs den 15 juli 2021. Anpassningar av nationella smittskyddsåtgärder sker successivt och från och med den 15 juli innebär det bland annat att:

Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.

Folkbiblioteket

Biblioteken är öppna. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och deras beräkningsmodell om max antal besökare i våra lokaler.

Detta gäller då du besöker biblioteket:

  • Biblioteken är öppna men är inte en mötesplats
  • Du kan använda bibliotekets datorer, men bibliotekspersonalen har inte möjlighet att hjälpa dig vid datorn
  • Du kan lämna och låna böcker och annan media
  • Du kan beställa en bokpåse att hämta utanför biblioteket

Mer information finns under Våra bibliotek och öppettider.

Konsthallen

Från 1 juni 2021 är konsthallen åter öppen för besök. Vi följer pandemilagen och nationella rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten. Max antal deltagare är 20 besökare samtidigt.
sandviken.se/konsthallen

Kulturskolan

Den 25 januari ändrades de nationella restriktionerna och verksamheter för barn och unga öppnades upp igen. Den 8 februari ändrades dessa ytterligare till att omfatta även elever på gymnasiet.

Kulturskolan är öppen för barn födda 2002 och senare. Kulturskolan är även öppen i skolundervisningen efter överenskommelse med kunskapsförvaltningen.

Läs mer om Kulturskolans anpassningar och åtgärder på sandviken.se/kulturskolan

Kulturcentrum

Tills vidare är det stängt mellan Folkets Hus och Hammardelen av Kulturcentrum för att minska riskerna för smittspridning. Program- och uthyrningsverksamhet sker utifrån pandemilagen och nationella restirktioner.

Kulturcentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att göra riskbedömningar för att våra arrangemang ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

På vår evenemangssida sandviken.se/kulturcentrum uppdateras löpande vad som gäller för varje enskilt evenemang.
sandviken.se/kulturcentrum

Fritidsbanken

Fritidsbanken är öppen med restriktioner och fortsätter med aktiviteter för alla utomhus

Kontakta oss på 026-241973 så hjälper vi till efter bästa förmåga.

Utomhusträning

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar samt restriktioner enligt ordningslagen. Detta gäller just nu - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ung Fritids mötesplatser för unga

Mötesplatser och fritidsgårdar är öppna med begränsningar för ungdomar födda 2002 och senare.

Se mer information på sandviken.se/ungfritid

Parkbadet

Parkbadet är stängt för allmänheten, men håller öppet för simundervisning i skola och för föreningsverksamhet för barn födda 2002 och senare.

Se mer information på sandviken.se/parkbadet

Göransson Arena

Göransson Arena följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om publika evenemang med mera. Se mer information om verksamheten på deras webbplats.
www.goranssonarena.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder med stöd av pandemilagen (covid-19 lagen)

Till och med september 2021 gäller en tillfällig pandemilag. Den innebär att vissa verksamheter som inte omfattas av annan smittskyddslagstiftning kan stängas eller begränsas.

Det här är för din trygghet som besökare på evenemang och offentliga tillställningar. Sandvikens Kommun vidtar de åtgärder som behövs i enlighet med regeringens beslut.

Detta gäller just nu - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn enligt covid-19 lagen - Länsstyreslen Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi ber dig som besökare att hålla dig uppdaterad om kommande evenemang på sandviken.se/visitsandviken och ser framemot att i framtiden återigen kunna erbjuda attraktiva mötesplatser för er!

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla med symtom ska stanna hemma och undvika att träffa andra människor.


Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona