Kultur & fritid - coronaviruset

Här hittar du aktuell information från verksamheter inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset - covid-19.

Bokning av hallar och planer

Anpassning av nationella restriktioner och rekommendationer från 23 december

Sandvikens kommun följer de nationella restriktioner och rekommendationer som införs den 23 december 2021. Det innebär bland annat att:

Den kvadratmeterbegränsning som styr hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats återinförs i kultur- och fritidslokaler. Verksamheterna vidtar åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.

Folkbiblioteket

Detta gäller då du besöker biblioteket:

  • Du kan använda biblioteket som en plats för studier och läsning. Grupprum och studieplatser är öppna men med begränsat antal platser
  • Du kan använda en del av bibliotekets datorer, men bibliotekspersonalen har inte möjlighet att hjälpa dig vid datorn
  • Du kan lämna och låna böcker och annan media

Håll avstånd till andra besökare och personal · Tvätta och sprita händerna ·
Stanna hemma om du har förkylningssymtom

Mer information finns under Våra bibliotek och öppettider.

Konsthallen

Konsthallen är öppen för besök. Vi följer nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
sandviken.se/konsthallen

Kulturskolan

  • Konserter och andra evenemang genomförs med vaccinationspass
  • Restriktioner kan beröra deltagare i verksamheten som är födda tidigare än 2002

Läs mer om Kulturskolan på sandviken.se/kulturskolan

Kulturcentrum

På vår evenemangssida sandviken.se/kulturcentrum uppdateras löpande vad som gäller för varje enskilt evenemang.
sandviken.se/kulturcentrum

Fritidsbanken

Fritidsbanken är öppen med restriktioner och fortsätter med aktiviteter för alla utomhus

Kontakta oss på 026-241973 så hjälper vi till efter bästa förmåga.

Ung Fritid

Ung Fritids mötesplatserna är öppna som vanligt för ungdomar i åldern årskurs 7-17 år. Planerade aktiviteter under jullovet genomförs som planerat.

Se mer information på sandviken.se/ungfritid

Parkbadet

Parkbadet är öppet.

Se mer information på sandviken.se/parkbadet

Göransson Arena

Göransson Arena följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om publika evenemang med mera. Se mer information om verksamheten på deras webbplats.
www.goranssonarena.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder med stöd av pandemilagen (covid-19 lagen)

Till och med 31 januari 2022 gäller en tillfällig pandemilag. Den innebär att vissa verksamheter som inte omfattas av annan smittskyddslagstiftning kan stängas eller begränsas.

Det här är för din trygghet som besökare på evenemang och offentliga tillställningar. Sandvikens Kommun vidtar de åtgärder som behövs i enlighet med regeringens beslut.

Detta gäller just nu - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn enligt covid-19 lagen - Länsstyreslen Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi ber dig som besökare att hålla dig uppdaterad om kommande evenemang på sandviken.se/visitsandviken och ser framemot att i framtiden återigen kunna erbjuda attraktiva mötesplatser för er!

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla med symtom ska stanna hemma och undvika att träffa andra människor.

Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona