Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Jädraån - ravinlandskap

Jädraån följer Järboåsen i en ibland 20 meter djup ravin med delvis mycket branta sidor. Jädraån är inte opåverkad av vattenregleringar, men man kan trots det se goda exempel på den erosion som förekommer utmed ett levande vattendrag. I åbrinkarna finns skredärr av olika ålder där inte bara det geologiska skeendet utan också växternas invandring på en blottad markyta kan studeras. Ravinen är skogbevuxen liksom den angränsande åsen. Karta längst ner på sidan.

På åsens övre delar växer tallskog medan de lägre partierna närmast ån, där markfuktigheten är betydligt högre, intas av granskog, i regel med en lövbård närmast ån. I ravinens lägre delar påverkas floran av framträngande grundvatten; flera ovanliga arter har påträffats här. Jädraån är ett värdefullt fiskevatten och ett av länets säkra tillhåll för utter. Området är klassat som Riksintresse för naturvård.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Gästrikland. Rapport 1996:3. Länsstyrelsen Gävleborg. Fiskeplan för Sandvikens kommun 1998. Kultur- och fritidskontoret (tel: 026-24 11 02) kartblad: 13 G NO

Karta över Jädraån

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se