Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Rapport från medborgardialogerna

Kultur och fritidsnämnden har genomfört två medborgardialoger inför sitt arbete med kommunens nya kultur – och fritidspolitiska program. Utgångspunkten var – Hur kan kultur och fritidsområdet bidra till att uppnå kommunens vision 2025?

Värderingar

Kultur och fritidspolitiken ska bidra till ett jämlikt, tolerant och öppet samhälle.

Kulturen och idrotten har inga gränser och är språk i sig själva som skapar kommunikation mellan människor.

Kommunen ska vara en möjliggörare och kompensera för barns olika uppväxtvillkor.

Kultur och fritidspolitiken är ett kraftfullt verktyg för jämlikhet och integration.

Synpunkter

Föreningslivets förutsättningar och samarbeten med både kommun och andra föreningar är viktiga områden att befästa och utveckla.

Föreningslivet behöver skapa möjligheter till idrott för de som inte vill tävla.

Kulturens plats i skolan är inte så självklar som den borde vara – här går att göra mycket mer!

Kommundelarna behöver ha mötesplatser för kulturupplevelser, föreningsliv och ungdomar.

Kommunikationerna med buss är för dåliga ut till kommundelarna.

Vi behöver bli bättre på att erbjuda lågkostnadsalternativ, föreningsaktiviteter kostar för mycket för många unga.

De nyanländas behov av fritidsaktiviteter behöver kommunen ta ett särskilt ansvar för.

Kommunikationskanalerna för att nå ut och ta del av kulturutbudet behöver förbättras, webben är inte tillräcklig, även analoga alternativ behövs.

Sandviken ska fortsätta att erbjuda större evenemang och vara en bra kulturstad.

Cykelbanor, belysta trygga gångstråk, lekplatser och spontanidrottsytor är viktiga för att underlätta rörelse i vardagen och minska stillasittandet.

Konkreta förslag

Stadsparken – utveckling av aktiviteter, servering, låneverksamhet, uteteater, minigolf etc

Bussar till Högbo

Avgiftsfri kulturskola

”Sportotek” låneverksamhet för idrottsutrustning

Cykelutlåning/uthyrning i centrum

Vuxensim för utlandsfödda

Gratis busskort för ungdomar

Ungdomsgård i centrum

Inför 1 % regeln för konstnärlig utsmyckning

Spontanidrottsplatser i stadsparken och i kommundelar.

Köp IOGT NTO huset på Odengatan och gör det till lokal för teaterföreningar

Ta fram en souvenir för Sandviken, t ex hammaren.

Det behövs mötesplatser ute i bostadsområden, de bostadssociala projekten är viktiga

Kulturen ska ut till skoleleverna under skoltid.

Zlatancourt till nya Bruket

Skolan har en viktig roll som utbildare av framtidens kulturkonsumenter som vill fortsätta se t ex division 2 hockey och lokala musiker.


Sidan uppdaterad: 2015-10-21 10.21
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild