Ung Fritid och Corona

Detta gäller för våra verksamheter.

Ung Fritid erbjuder verksamhet utifrån följande:

  • Föranmäld gruppverksamhet för ungdomar födda 2002 och senare.
  • Ordinarie öppettider gäller för alla verksamheter.
  • Om deltagaren inte dykt upp senast en timme efter öppning kan platsen erbjudas till en annan ungdom.
  • Samtliga deltagare ska sprita händerna vid ankomst
  • Gruppverksamheten kompletteras med digital verksamhet i så stor utsträckning som möjligt.

Här kan du anmäla dig till våra aktiviteter.

Kontakt

Kalle Bergdahl
Verksamhetsledare Ung Fritid
026-24 16 05
karl.bergdahl@sandviken.se