Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Klimatsmart med lastcykel

Lastcykeln kan lätt ersätta korta klimatpåverkande bilresor. Den är en jättebra mobilitetslösning som bidrar till snabbare resande, en hälsosammare livsstil, större frihet och är dessutom lönsam för familjer och företag såväl som för samhället.

Projektet Last för alla

Projektet Last för alla genomfördes i Sandviken av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning under 2021. Syftet med projektet var att bidra till ett förändrat resebeteende genom ökad uppmärksamhet för lastcyklande som en del av hållbart resande. Projektet finansierades av Region Gävleborg.

Barnfamiljer testade en el-lastcykel

Projektet hade fem cyklar att låna ut och 61 familjer anmälde sitt intresse för att testa och se om el-lastcykeln är en bra lösning för deras vardagspusslet. De utvalda fem barnfamiljerna lånade en trehjulig el-lastcykeln under tre månader gratis.

Under familjernas låneperiod följde vi deras användande och tog del av deras erfarenheter för att bättre kunna samhällsplanera för flera lastcyklar. Med projektets erfarenheter vill vi också inspirera fler familjer och företag att överväga alternativa sätt till hållbart resande och bidra till den klimatsmarta stadsutvecklingen.

Lastcykelguiden

Projektets erfarenheter presenteras i form av en handbok för familjer, kommunala verksamheter och företag. Innehållet på Lastcykelguiden presenteras i den här sidan.

Ladda ner Lastcykelguiden Pdf, 8.5 MB..

 Vad är en lastcykel?

Lastcykeln är en cykel med lastutrymme för barn eller större packning. De var populära arbetsfordon på 30- och 40-talet, och nu sprids återigen lastcykelns fördelar som mobilitets- och logistiklösning. Antalet lastcyklar ökar i städer över hela Europa och Sverige, då det bidrar till att minska trafikstockningar, luftföroreningar och till att uppfylla klimatmålen.

Det finns över 140 varianter lastcyklar som passar till olika typer av aktiviteter. Följande lastcyklar är perfekta för att skjutsa barnen till skolan, ta hunden på utflykt eller transportera varor:

Long-Johns har ett lastutrymme mellan cyklisten och framhjulet. Long-Johns uppfanns i Danmark år 1923. Det är perfekt för att resa snabbt och smidigt. Beroende på modell går det att anpassa cykeln för att transportera barn eller tyngre varor, oftast upp till 100 kilogram.

Trehjuliga lastcyklar har lådan framför cyklisten och väljs oftast av familjer med små barn då de passar för att transportera både barn och vuxna. Denna variant kan vara en bra lösning för familjer som har flera barn då vissa modeller har bra utrymme för upp till tre eller fyra barn. Trehjuliga lastcyklar är mycket stabila och står stadigt när det skall starta eller stanna.

Longtails är tvåhjuliga cyklar med en extralång pakethållare som rymmer två eller till och med tre barn beroende på modell. Den inrymmer också mycket packning, men den måste då packas i väskor på var sin sida pakethållaren.

Lastcykelns potential är stor. Flera verksamheter har anpassat lastcyklar för att kunna transportera möbler, glass, frysvaror eller till och med en hel förskoleklass. Vissa lastcyklar har el-assistans vilket hjälper till snabba resor över längre sträckor.

Fördelar med lastcykeln

Det finns flera fördelar med att byta bilen mot lastcykeln. Här kan du ta del av deras erfarenheter av lastcyklandet i Sandviken.

Snabbt resande

Familjerna upplevde att det går mycket snabbare att ta sig till förskolan med el-lastcykeln jämfört med bilen. Barnen sätter sig själva i lådan medan föräldrarna lastar i ryggsäckarna och, genom att slippa trafiken, kommer man fram till slutmålet mycket snabbare.

Att storhandla eller åka till återvinningscentralen med en el-lastcykel är inga problem. Det är snabbt och lätt att lasta och med el-assistans går resan hem enkelt, vilket bidrar till mer tid över till annat. Några familjer har nämnt att de upplevde en större frihet och att allt kändes närmare, även om de bodde ute på landet.

Lastcyklar kan också bidra till högre leveransservice med kortare leveranstider. En studie i London visade att lastcyklar med el-assistans levererar cirka 60 procent snabbare än lastbilar i stadskärnor och minskar koldioxidutsläppen med 90 procent jämfört med diesellastbilar.

Perfekt för korta resor

Lastcykeln är perfekt för alla tillfällen, som till exempel storhandla, skjutsa barnen till förskolan, åka till jobbet eller åka på en kortare utflykt. Under provperioden användes bilen för längre resor där el-lastcykelns räckvidd inte räcker till. Äldre barn cyklar till skolan framför lastcykeln på sin egen cykel.

Varje familj reste i genomsnitt 240 kilometer under de tre månader de lånade lastcykeln, vilket innebär 5–10 kilometers resande per dag till och från förskola och jobb. En av familjerna reste till och med på en 2 mil lång utflykt från Sandviken till Årsunda samt till Kungsgården.

Enligt Trafikverket är hälften av alla bilresor i Sverige kortare än 5 kilometer och i tätorten kör vi ännu kortare sträckor; runt 80 procent av bilresorna i tätorten är under 3–4 kilometer. Lastcykeln har därför en stor potential att ersätta många korta klimatpåverkande resor och kan på så vis bidra till det nationella klimatmålet.

Barnen i fokus

Under lastcykelresan pekar barnen på en häst eller berättar om sin fantastiska dag i skolan. Att barnen sitter i lådan framför föräldern underlättar interaktioner mellan dem under resans gång. Ett stort plus är också att de kan lätt stanna till för att plocka bär eller svamp längs vägen.

Barnen tycker det är jätteroligt och vill gärna åka på lastcykeln, även när det regnar eller snöar. Det blir därför lättare att åka med barnen till mataffären eller förskolan. Barnens och föräldrarnas reseupplevelse blir annorlunda, trevligare och mer spännande. Att åka till mataffären, panta eller åka till återvinningscentralen blir en rolig aktivitet för hela familjen.

Hälsosammare livsstil

Att börja dagen med motion ger en positiv start på dagen för både den som trampar och den som åker med i lådan. Forskning visar att motion bidrar till ökat välbefinnande, frisk luft på morgonen ger en energiboost och cyklande genom naturen minskar stressen. Familjerna från projektet upplevde att lastcykelresor bidrog till en ny positiv livsstil för hela familjen.

Lastcyklandet bidrar också till ett hälsosammare samhälle med bättre luftkvalitet och mindre buller.Studier från olika europeiska städer visar att cyklandet är bra för hälsan och bidrar till ökade sociala interaktioner. I Köpenhamn har cyklandet ökat med 60 miljoner kilometer från 2012 till 2016, vilket betyder att medborgarna har sparat in 50 000 sjukdagar och 2,1 miljarder kronor för sjukvården.

Prisvärt

En el-lastcykel kan kosta från 15 000 kronor upp till 50 000 kronor, men driftskostnaderna är låga jämfört med en bensindriven bil då den medför lägre kostnader för drivmedel, försäkring, service och reparationer. Om el-lastcykeln ersätter 800 mil bilresor varje år, kommer kostnaden för lastcykeln tjänas in på endast ett år.

Bilen som transportmedel är sex gånger dyrare för samhällsekonomin jämfört med cykeln. En studie beräknade att investeringar i cykelinfrastruktur och cykelvänlig politik i Köpenhamn är mer ekonomiskt hållbara och ger hög avkastning. En svensk studie har även bevisat att el-lastcyklar förbrukar 94 procent mindre energi än el-lastbilar.

Hur upplevde familjerna sina lastcykelresande?

Vi intervjuade familjen Höglund från Järbo som provade på en el-lastcykel med projektet Last för alla. På videon nedan delar familjen sina upplevelser.

Ställ om till lastcykel

Vi har alla en viktig roll att spela för att lastcyklar ska synas mer, genom att föregå med gott exempel. Vad kan en kommun, företagsägare, bostadsbolag eller privatperson göra för att underlätta till att ställa om till lastcykel?

Säker parkering är viktigt

Lastcykeln är en stor investering och då blir säker parkering en viktig fråga. För att undvika stöld eller skada på lastcykeln är det rekommenderat att lastcykeln förvaras inomhus på kvällarna. Familjer med garage har större möjlighet att förvara sin lastcykel hemma, medan de flesta som bor i lägenhet saknar den möjligheten. Det tyder på att många bostäder har ett cykelrum som är antingen för litet eller inte tillgängligt för lastcyklar.

Utomhusparkering för cyklar finns oftast vid affärer, bibliotek, förskolor och idrottslokaler men även dessa är inte anpassade för lastcyklar. I vissa fall är cykelparkeringen inte tillgänglig på grund av cykelbommar som hindrar lastcykeln. Lastcyklar behöver låsas fast vid ett fastmonterat föremål på sidan. Då lastcyklar kan vara upp till 230 centimeter långa och 100 centimeter breda, är det viktigt att ta hänsyn till deras storlek och ha markerade parkeringar för lastcyklar.

Trafik och säkerhet

El-lastcykeln kan bidra till snabbare och trevliga resor till destinationer, men hinder på vägen kan oftast bidra till frustration. Ojämna och gropiga vägar känns betydligt mer på en lastcykel jämfört med en vanlig cykel. Det går bra att cykla på körbanan när en cykelväg inte finns, men höga bilhastigheterna kan få cyklisterna att känna sig otrygga. Cykel- och vägbommar och andra hinder på vägen kan tvinga cyklisten att hitta en annan väg som är mindre tidseffektiv.

Testa en lastcykel

Att testa en lastcykel är ett mycket bra sätt att bidra till omställningen. Genom att prova på kan var och en lättare lämna bilen och börja köra lastcykel istället. Liknande projekt genomförs över hela Europa för att familjer, företag och kommuner ska testa och inspirera andra att också fundera på att skaffa en lastcykel.

Tillsammans kan vi nå våra miljömål

Sverige har målet att minska koldioxidutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och siktar på att 2045 vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Jämfört med 2019, behöver Sandviken fortfarande minska runt 60 procent av koldioxidutsläppen från inrikestransporter till 2030.

Stadsbilden kommer därför att se lite annorlunda ut i framtiden jämfört med idag. Variation kommer vara en nyckelord i framtidens hållbara resande. Lastcykeln kommer att vara en viktig del av stadsbilden, vilket vi redan ser i flera svenska och europeiska städer. Cyklande bidrar också till alla 17 Globala hållbarhetsmålen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. då den är en viktig mobilitetslösning som hjälper städerna att minska växthusgaser och luftförorening, förbättrar trafiksäkerhet samt bidrar till bra fysiskt och mentalt hälsa i samhället.

Mer information

För mer information om projektet kontakta oss på vgs.hallbarhet@sandviken.se.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.