Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kommun och politik

Sverige är uppdelat i 290 kommuner.

Vi betalar pengar till den kommun vi bor i.

Det kallas kommunalskatt.

Sverige är en demokrati.

Demokrati betyder att de som bor i landet

väljer vilka som ska bestämma.

De som bor i kommunen väljer vilka som

ska bestämma i Sandvikens kommun.

De som bestämmer kallas politiker.

Det är val i kommunen vart fjärde år.

Då är det val till kommunfullmäktige

på samma gång som vi väljer politiker

till riksdagen och landstinget.

Kommunfullmäktige

De politiker som vi väljer

är med i kommunfullmäktige.

Det parti som får flest röster får ha

flest politiker i kommunfullmäktige.

De bestämmer hur skattepengarna används.

Kommunfullmäktige har möte en gång i månaden.

Alla får komma och lyssna på mötena.

I kommunfullmäktige i Sandviken finns 51 politiker.

De kommer från olika partier.

Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen leder kommunens arbete

och kontrollerar att saker blir gjorda.

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges möten.

De ger förslag till hur

kommunfullmäktige ska bestämma.

Kommunens nämnder

I en nämnd sitter politiker som bestämmer 

om ett område.

I Sandviken finns 9 nämnder. 

Till exempel har kunskapsnämnden ansvaret för

skolan och barnomsorgen.

Kultur och fritidsnämnden bestämmer bland

annat om biblioteken och Parkbadet.

Politikerna i en nämnd bestämmer hur allt ska

vara inom deras område.

Sedan är det personalen som arbetar på kommunens

förvaltningar som ska se till att det blir som

politikerna bestämt.

Alla ska få veta och tycka

Politikernas arbete är offentligt.

Det betyder att alla kan få veta vad de

gör och bestämmer.

Du kan få läsa protokoll.

Protokoll är anteckningar där det står

vad politikerna har bestämt.

Du kan påverka

Om du vet vad som händer i kommunen kan du

vara med och påverka det som kommunen gör.

Du kan påverka även mellan valen.

Du kan säga till politikerna vad du tycker att de ska göra.

Alla som bor i kommunen

kan ge förslag till politikerna.
 
Du kan också lämna en synpunkt.

Den kan handla om något som du tycker ska

göras eller ändras i kommunen.

Det som kommer in till Synpunkter

skickas vidare till rätt person.

Synpunkterna som kommer till kommunen

visar vi inte på webbplatsen.

Länk till Synpunkter
Sidan är inte skriven på Lättläst

Sidan uppdaterad: 2017-10-24
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se