Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Mervärdet - ger arbetsgivare ny insikt!

Vart tredje företag i Gävleborgs län uppger att de inte kan växa som de önskar på grund av brist på arbetskraft.

40 % av de utrikesfödda i regionen står utan arbete medan endast 6 % av de svenskfödda är arbetslösa.

Mervärdet jobbar med att utbilda arbetsgivare i att ta emot utrikesfödd arbetskraft i Sandviken – och Ockelboregionen.

Vi hjälper arbetsgivare att få nytta av hela den arbetssökande kompetensreserven.

Mervärdet kan hjälpa dig som arbetsgivare med:

Handledning

Det är självklart lika viktigt för svenskfödda nyanställda och praktikanter som för utrikesfödda att få en bra introduktion på arbetsplatsen. För att introducera utrikesfödda kan du behöva tänka på några extra saker som kan vara givna för en svenskfödd person.

Mervärdet utbildar dig som företagare i handledning av nyanställda och praktikanter.

Vilka resurser behövs vid introduktionen? Vad ska man tänka på att informera extra tydligt om?

Kulturkompetens

Arbetsgivare och deras anställda behöver inte bara ha en gemensam målbild utan också en gemensam värdegrund att utgå från. Företag och deras anställda behöver kunskap och öppenhet som gör att de kan växa och få tillgång till en mycket större rekryteringsbas.

Mervärdet initierar diskussioner om värdegrund och utbildar i kulturkompetens.

Kompetenskartläggning

Många utrikesfödda som kommer till Sverige har inte skolbetyg som stämmer mot det svenska systemet. Andra kan ha yrkeserfarenhet som skiljer sig från de svenska yrkena.

Med ett kompetenskartläggningsverktyg kan man ta reda på vilka egenskaper kandidater till ett jobb har och på så sätt få en skarpare matchning än vid traditionella intervjuer.

Mervärdet utbildar i kompetenskartläggning och ger arbetsgivare detta verktyg.

Validering

När utrikesfödda som kommer till Sverige har en utbildning eller ett yrke som stämmer överens med svenska förhållanden kan dessa valideras mot svenska standard.

Mervärdet utbildar företagare om vilka möjligheter det finns att få kandidater validerade och var de ska vända sig.

Nätverk

Arbetsgivare kan lära av varandra bara de får chans att mötas i ett bra forum.

Mervärdet skapar branschspecifika nätverk där arbetsgivare kan hjälpas åt att växa tillsammans.

Europeiska Unionen europeiska socialfonden logotyp

Kontakt Mervärdet

Jöran Lindström projektledare
joran.lindstrom@edu.sandviken.se
Telefon: 026-24 03 31

Bakgrund till Mervärdet

Mervärdet är ett integrationsprojekt som drivs av Sandvikens kommun. Projektet har en total budget på 14,2 miljoner. Europeiska socialfonden, ESF, bidrar med 6,7 miljoner. Projekt Mervärdet kommer att pågå till och med januari 2021.

Projektet syftar till att arbeta med arbetsgivare för att skapa fler jobb för utrikes födda. Detta kommer att ske genom utbildning av arbetsgivare för att skapa en kulturell förståelse för personer med annan än svensk bakgrund och genom detta avdramatisera mötet mellan svensk arbetsplats och utrikes född arbetskraft.

Vi jobbar med en kompetenskartläggningsmodell som ser till att utifrån arbetsgivarens perspektiv kartlägga kompetenser hos utrikes födda personer för att göra dem anställningsbara.

Mervärdet jobbar med att skapa branschspecifika nätverk mellan arbetsgivare för att underlätta för dem att få tag på rätt kompetens och att diskutera olika frågor gällande anställning av utrikes född arbetskraft.

Projektet har som mål att skapa ett integrationskoncept som kan användas kontinuerligt för att förse arbetsgivarna med arbetskraft och minska arbetslösheten bland de utrikes födda.