Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Arbetsmarknadscentrum

Arbetsmarknadscentrum röjer i Kanalen

Besöksadress:

Vallhovskroken 3, Sandviken

Postadress:

Sandvikens kommun

Arbetsmarknadscentrum

811 80 SANDVIKEN

Öppettider:

Vardagar 8.00-16.00 lunch 12.00-13.00


Vi på Arbetsmarknadscentrum (AMC) arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Vi har en bred verksamhet med insatser för långtidsarbetssökande, funktionshindrade och arbetssökande som är långtidssjukskrivna.

Vår verksamhet syftar till att den enskilde ska etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja utbildning.

Målsättningen med verksamheten är att genom riktade och personligt anpassade aktiviteter ge deltagarna möjligheter till individuell utveckling, för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Vi samarbetar med Arbetsfömedlingen (AF), Försäkringskassan (FK), Individ- och familjeomsorgen (IFO) och Integrationsenheten (IE).

Enhetschef

Jan Sjöström
Tel: 026-24 15 64
E-post: jan.sjostrom@sandviken.se

Våra arbetslag

Högbo arbetslag

Arbetslaget vid Högbo Bruk

Vi hjälper till med skötsel och underhåll på Högbo Bruks alla områden. Här andas vi frisk och rofylld luft och vi gillar att arbeta med kroppen.

Exempel på arbetsuppgifter är gräsklippning, skogsröjning, snöskottning, djurskötsel och transport. Vi hjälper även till vid olika evenemang, så som att ställa upp marknadsstånd, fixa julpynt och tända marschaller.

För ytterligare information kontakta:

Bertil de Jonge
Tel: 026-24 10 22
E-post: bertil.dejonge@sandviken.se

Vincent
Tel: 026-24 10 01

Jernvallens arbetslag

Arbetslaget vid Jernvallen klipper gräs

Vår huvudsakliga uppgift är att vara Jernvallen och Göransson Arenas hjälpande hand. Vi brukar t.ex. ofta hjälpa till inför, under och efter matcher och andra evenemang.

Vi har även hand om skötseln utanför Göransson Arena och Jernvallen, samt har hand om städning och snöskottning.

Ett annat område som vi också sköter om är BJ Arena. Där klipper vi bl.a. gräs, vattnar, sopar och drar linjer. Vi är ett litet arbetslag med en stor gemenskap och sammanhållning.

För ytterligare information kontakta:

Aras Hajabdi
Tel: 026-24 02 68
E-post: aras.hajabdi@sandviken.se

Bilverkstaden

Bilverkstaden bygger trailer på Arbetsmarknadscentrum

Bilverkstaden gör vi reparationer och underhåll av Arbetsmarknadscentrums bilar, bussar, cyklar och släpvagnar.

Vi tillverkar även fönstergaller, dörrbommar, utegrillar och gör enklare reparationer av olika slag åt förvaltningar inom Sandvikens Kommun.

För ytterligare information kontakta:

Mohamad Khatib 
Tel: 026-24 10 19
E-post: mohamad.khatib@sandviken.se

Dal-Britas arbetslag

Dal-Britas Arbetslag rensar vid Kanalen

Vi är arbetslaget som under vår, sommar och höst sköter om Sandvikens stoltheter Kanalen och Dal-Britas damm. Vi gör allt från att fiska upp gamla cyklar till att rensa och röja sly. På vintern brukar det vara snöskottning och sandning som gäller.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Rosendahl 
Tel: 026-24 16 34
E-post: stefan.rosendahl@sandviken.se

Gröna arbetslaget

Gröna Arbetslaget röjer sly

Vi är ett praktiskt arbetslag med många olika arbetsuppgifter. Vi arbetar för det mesta utomhus, sommar som vinter men vi utför även uppgifter inomhus. Exempel på arbetsuppgifter är gräsklippning, skötsel av fotbollsplaner, snöskottning, flytt, återvinning, montering och transporter.

Hos oss jobbar vi mycket med eget ansvar, att försöka bli så självgående som möjligt. Du arbetar i ditt eget tempo och ska känna dig trygg på arbetsplatsen. Målet tillsammans med andra är att du ska känna att du utvecklas både som människa och i det praktiska arbetet. Jag som handledare finns med praktiskt och som stöd.

För ytterligare information kontakta:

Handledare:

Carlo Örtoft

Telefon:

026-24 10 14

E-post:

carlo.ortoft@sandviken.se

Skaparverkstaden

Sygruppen syr gardiner


Vi på Skaparverkstan jobbar mest med textila hantverk som stickning, virkning och sömnad. Hos oss kan man även måla, teckna och jobba med deccopage mm.

Vävstolar är på plats som vi snart startar upp med.

Vi stickar sockor och dockkläder, virkar filtar och syr dockkläder som vi ger till förskolor i kommunen.

Vi använder då tyger som vi fått från Ånyo och privatpersoner.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Othzén
Tel: 026-24 10 87
E-post: elisabeth.othzen@sandviken.se

Snickeriet

Bygge av bänkar på Snickeriet

Vi på Snickeriet är ett händigt arbetslag. Här utförs alla möjliga olika snickararbeten såsom tillverkning av vindskydd, trädgårdsmöbler, stolar, bord, soffor och bänkbord.

Vi utför även uppdrag som innebär målning, rust och allt där emellan. Vi finns även till hands vid flytt och mindre renoveringar hos kommunens förvaltningar och åt ideella föreningar.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Larsson 
Tel: 026-24 19 32
E-post: magnus.larsson@sandviken.se

Abaz Abazi 
Tel: 026-24 10 16
E-post: abaz.abazi@sandviken.se

Sygruppen

Sygruppen syr gardiner

Vi på Sygruppen tycker om att arbeta med händerna. Här sys, stickas och virkas det dagarna långa.

Vi hjälper ofta kommunala verksamheter och ideella föreningar med enklare sömnadsarbeten som att t.ex. sy gardiner, kuddfodral och sofföverdrag.

Vi tar även emot tvättat återvunnet matieral från Ånyo som vi sedan använder till att sy upp dock- och utklädningskläder till kommunens förskolor.

För ytterligare information kontakta:

Marianne Viinamäki
Tel: 026-24 10 15
E-post: marianne.viinamaki@sandviken.se

Årsunda arbetslag

Sygruppen syr gardiner

Vi är ett praktiskt arbetslag som hjälper föreningar, skola/förskola samt äldreboendet i Årsunda med enklare snickerier, målning, röjning och är extra ögon på skolgården mm samt håller snyggt i skogsområden och parker mm.

IP, Motorstadion, Hembygdsgården, PRO, Kyrkskolan är några vi hjälper med gräsklippning, trimning, röjning, spolning av hockeyplan, krita linjer, dra skidspår, målning, hålla snyggt mm.

Vi lägger stor vikt vid att man ska trivas på arbetet, ta ansvar och vara så självgående som möjligt med handledare som stöd och bollplank.

För ytterligare information kontakta:

Martin Hedblom
Tel: 026-24 10 11
E-post: martin.hedblom@sandviken.se

Språkutveckling

Språket är grunden till integration och delaktighet i samhället. I våra språkträningsgrupper vill vi ge varje individ möjlighet att utifrån sin nivå utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Vår verksamhet har fokus på vidare studier och/eller arbete.

Vi arbetar även för att deltagarna ska bli mer självständiga för att klara sig i det svenska samhället.

Deltagarna i våra språkträningsgrupper är indelade utifrån den kurs de studerat i SFI. Vi ger varje enskild individ förutsättningar att studera aktuell kurs i SFI. Efter ett godkänt betyg kan de gå till vidare studier eller arbete.

Hälsa ingår som aktivitet för våra deltagare varje vecka.

Vallhovskroken

På Vallhovskroken bedriver vi språkträning i tre grupper. Grupperna är inriktad mot de lägre kurserna i SFI.

Här finns det även möjlighet att kombinera sina SFI-studier med ytterligare svenskstudier.

Vi vill erbjuda en möjlighet att utveckla sina kunskaper i svenska språket. Stötta att gå framåt och etablera sig i det nya landet. Att få insikt om det svenska arbetslivet och samhället.

Inriktningen på undervisningen är att öka förmågan att själv uttrycka sig i och förstå tal och till viss del skrift. Ett av målen är att deltagarna ska lära sig så pass mycket svenska att de blir självständiga och på ett enklare sätt kan integrera sig i det svenska samhället. Lättare dataundervisning ingår.

Alla som kommer till Vallhovskroken har olika bakgrund och olika behov av hjälp.

Deltagarna får hjälp både med språket och samhällsorientering.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Bergling
Tel: 026-24 10 13
E-post: mikael.bergling@sandviken.se

Språkstudion - Högbo

På Språkstudion i Högbo bedriver vi språkträning i tre grupper. De är inriktade mot de högre utbildningsnivåerna i SFI.

Vi erbjuder våra deltagare möjlighet att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Vår målsättning är att deltagarna ska studera vidare när de slutat här för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Vi arbetar med språket utifrån material som har anknytning till deltagarnas vardagsliv. Vi har också fokus på att de ska lära sig att själva hantera sina kontakter med olika myndigheter både muntligt och skriftligt.

Vi använder oss aktivt av informations- och kommunikationsteknik i vår undervisning.

Eftersom vi är i det vackra Högbo erbjuder vi en lugn och skön miljö för studier. Vi har också möjlighet att ta härliga promenader där vi utvecklar den muntliga förmågan och stärker hälsan.

För ytterligare information kontakta:

Ulla Wikstrand
Tel: 24 10 10
E-post: ulla.wikstrand@sandviken.se

Övrig verksamhet

Arbetsmarknadscentrum har utöver arbetslag och språkutveckling även annan meningsfull sysselsättning på ÅNYO och Ledsagarservice.

Sidan uppdaterad: 2019-10-02
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se