eXtra stöd i Sandviken

eXtra stöd i Sandviken är ett projekt som riktar sig till dig som är utrikes född och mellan 20-50 år, har kommit en bit på väg i dina SFI-studier men som behöver extra stöd och vägledning för att komma närmare ett arbete.

I projektet får du hjälp med:

  • En karriärplan som beskriver din väg till arbete
  • Extra stöd i dina studier
  • Mer kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige
  • Mer kunskap om hur utbildning fungerar i Sverige
  • Individuell studie- och yrkesvägledning

Låter det intressant?

Kontakt:

Det är Arbetsförmedlingen som gör bedömningen om eXtra stöd är lämplig aktivitet för just dig! Ta kontakt med en arbetsförmedlare.

Kontaktperson för projektet på LOK-Center är Nenad Tolic, projektledare
nenad.tolic@sandviken.se
Tel: 026- 24 20 10

Bakgrund

eXtra stöd i Sandviken är ett utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla metoder och arbetssätt för att fler utrikesfödda kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska etablera sig varaktigt på arbetsmarknaden främst genom utvecklad språkprocess samt kompletterande och fördjupade reguljära studier.

Projektet är en del av huvudprojektet eXtra stöd i Gävleborg med huvudprojektägare Region Gävleborg. Europeiska Socialfonden, ESF, står för den största delen av finansieringen.

ECF-flagga