Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Semaforen


Stärker den regionala kompetensen

Projekt Semaforen är ett utvecklingsprojekt som finansieras av Region Gävleborg och Tillväxtverket. Projektet har beviljats ett medel på 1 430 840 kr från Tillväxtverket och löper från 1 februari 2016 till 1 november 2017.

Arbetet utförs av en regional projektledare samt fyra kompetensmäklare som är ansvariga för de fyra noderna som utgörs av regionens arbetsmarknadsområden

Syftet

Arbetet ska stärka den regionala kompetensplattformens verksamhet och ge en väl förankrad bild av de regionala och lokala kompetensbehoven. Detta ska underlätta för såväl privata som offentliga arbetsgivare att hitta den kompetens de behöver på kort och lång sikt.

Syftet är även att utbildare ska kunna få de underlag de behöver för att kunna starta nya utbildningar eller uppdatera befintliga. Detta för att bättre kunna matcha och möta de kommande behoven som man ser. Dessa behovsbilder ska också kunna vara en grundbult i skolans SYV-arbete.

Arbetssätt

Framtagandet görs genom att statistik och branschbedömningar över bristyrken bekräftas eller avfärdas i workshops i respektive arbetsmarknadsområde, där en bred representation av det lokala arbetslivet medverkar. Djupare analyser görs även i träffar med specifika branscher och/eller andra aktörer.

Arbetet sker som helhet efter en trestegsmodell där man identifierar behov, matchar dem mot tillgångar, för att sedan utforma lösningar som stärker vår region.

Kontakt

I vårt arbetsmarknadsområde, som innefattar Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun, heter kompetensmäklaren Mia Eriksson - se kontaktuppgifter nedan.

Semaforen är ett projekt som finansieras av Tillväxtverket och som ägs av Region Gävleborg.

Mål

Att ta fram arbetsmodell för att på sikt stärka och förbättra hela kompetensplattformen.

Kontakt

Mia Eriksson, utbildningsledare Lärcentrum
026-24 12 62 eller
mia.eriksson@sandviken.se

Se även information om Semaforen på Regiongavleborg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2019-10-02
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se