Kontakter
LOK-Center

Besöksadress:
Smedsgatan 21, Sandviken

Postadress:
Sandvikens kommun
LOK-Center
811 80 Sandviken

E-post: lokcenter@sandviken.se

Vi som arbetar här är:

Johnny Sandgren
Enhetschef
026-24 19 16, 076-112 62 91
johnny.sandgren@sandviken.se

Jöran Lindström
Biträdande enhetschef
026-24 03 31
joran.lindstrom@edu.sandviken.se

Anders Markström
Arbetsmarknadshandläggare/Koordinator
026-24 16 04
anders.markstrom@sandviken.se

Annica Andersson
Studie- och yrkesvägledare
026-24 15 81
annica.andersson@sandviken.se

Lena Larsson
Arbetsmarknadshandläggare/Administration
026-24 24 03
lena.larsson@sandviken.se

Mikael Bergling
Arbetsmarknadshandläggare, samordnare KAA (Kommunens aktivitetsansvar)
026-24 10 13
mikael.bergling@sandviken.se

Nenad Tolic
Arbetsmarknadshandläggare
026-24 20 10
nenad.tolic@sandviken.se

Ledsagarservice

Besöksadress:
Verkstadsgatan 5, Sandviken

Carlo Örtoft
Handledare Ledsagarservice
026-24 10 14
carlo.ortoft@sandviken.se

ÅNYO Second Hand

Besöksadress:
Västerled 4, Sandviken

Babrak Farid
Handledare ÅNYO Second Hand
026-24 13 88
babrak.farid@sandviken.se

Arbetslag


Anette Åhlander
Handledare Åtevinning, Vägarbetslag
026-24 10 85
anette.ahlander@sandviken.se

Abdirahman Ali
Handledare Järbo - jämn vecka
026-24 03 51
abdirahman.ali@sandviken.se

Abdulla Mohamed
Handledare Järbo - ojämn vecka
026-24 02 63
abdulla.mohamed@sandviken.se

Aras Hajabdi
Handledare Storvik
026-24 02-68
aras.hajabdi@sandviken.se

Bertil de Jonge
Handledare Service, Städ, Tekniska och Kananlen/Bruket
026-24 10 22
bertil.dejonge@hogbobruk.se

Camihlla Dadgar Ståhl
Handledare Kultur & Fritid, Hedgrind
026-24 21 09
camihlla.dadgar.stahl@hogbobruk.se

Marcus Nilsson
Handledare Städ
026-24 12 19
marcus.nilsson@edu.sandviken.se

Marianne Viinamäki
Handledare Sygruppen
026-24 19 52
marianne.viinamaki@sandviken.se

Mats Blomkvist
Handledare Jernvallen
026-24 21 42
mats.blomkvist@sandviken.se

Mikael Bresell
Handledare Årsunda
026-24 10 11
mikael.bresell@sandviken.se

Moustafa Jasim
Handledare Skogen
026-24 15 35
moustafa.jasim@sandviken.se

Raed Hesso
Handledare Skogen
026-24 01 47
raed.hesso@sandviken.se

Rafael Sosa
Handledare Hedgrind
072-880 59 43
rafael.sosa@hogbobruk.se

Sermed Alseifi
Handledare Skogen
026-24 07 00
sermed.alseifi@sandviken.se

Tyson Kapawsay
Handledare Snickeri
026-24 10 15
tyson.tyson@sandviken.se

Usama Nadeem Boti
Handledare Skogen
026-24 01 04
usama.nadeem.boti@sandviken.se


Jag vill att ni kontaktar mig om * (obligatorisk)
Jag vill att ni kontaktar mig om