Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Stöd till unga 1624 år som varken arbetar eller studerar

Ibland händer det saker i livet som gör att utbildningen måste vänta och Första steget vill då tillsammans med andra aktörer i kommunen hjälpa ungdomar att hitta rätt sysselsättning.

Vi vill i första hand hjälpa ungdomar att hitta motivation för skolan eller andra studieformer men kan även hjälpa till att hitta andra meningsfulla sysselsättningar.

Du som är 16–19 år  

Saknar du examen från gymnasiet?
Vill du veta hur du kan komma vidare?

Det här kan du få hjälp med

 • coachande samtal som syftar till att förbättra ditt självförtroende och komma fram till vad du vill göra i livet
 • att söka praktikplats eller arbete
 • studie- och yrkesvägledning
 • att söka alternativa studievägar till exempel gymnasiestudier, folkhögskola eller annan vuxenutbildning
 • stöttning vid kontakt med olika myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen
 • hälsa och friskvård

Du som har gjort ett studieavbrott, fått studiebevis eller inte påbörjat din gymnasieutbildning kommer att kontaktas av Kommunens aktivitetsansvar (KAA). Du kan också själv boka en tid för ett första möte där vi pratar, eventuellt tillsammans med dina vårdnadshavare, om vad du gör nu, vad som lett fram till den nuvarande situationen och vad du har för önskemål inför framtiden. Vi gör sedan en individuell planering för hur vi på bästa sätt kan gå vidare och stötta dig i fortsättningen.

Det här är kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Sandvikens Kommun har enligt lag skyldighet att följa upp alla ungdomar som inte studerar på gymnasiet, inte fått examensbevis och inte hunnit fylla 20 år, detta kallas för Kommunens aktivitetsansvar (KAA).

Broschyr kommunens aktivitetsansvarPDF (pdf, 9.3 MB)

Kontakt

Emma Heldevik, samordnare KAA
emma.heldevik@sandviken.se
026-24 24 01

Maria Persson, samordnare KAA
maria.a.persson@sandviken.se
026-24 19 13

Du som är 20–24 år

Är du 20–24 år och varken arbetar eller studerar?
Vill du ha hjälp att komma vidare?

Det här kan du få hjälp med

 • coachande samtal som syftar till att förbättra ditt självförtroende och komma fram till vad du vill göra i livet
 • att söka praktikplats eller arbete
 • studie- och yrkesvägledning
 • att söka alternativa studievägar till exempel gymnasiestudier, folkhögskola eller annan vuxenutbildning
 • stöttning vid kontakt med olika myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen
 • hälsa och friskvård

Ung i Sandviken är till för dig som är 16–24 år och varken arbetar eller studerar. Vårt fokus ligger på dig och på din väg framåt.

Ibland avbryter ungdomar sina studier i förtid eller går sysslolösa under perioder. Ung i Sandviken stöttar dig utifrån var du befinner dig. Vårt mål är att du utifrån dina förutsättningar hittar vägen tillbaka till studier, arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Utvecklas i din takt. Alla är vi individer. Därför har vi olika behov. Ung i Sandviken har som ambition att hjälpa dig, i din takt. Alla våra aktiviteter kan genomföras på grupp- eller individnivå.

Information om projektet Ung i Sandviken

Kontakt

Maria Mikaelian, projektledare Ung i Sandviken
maria.mikaelian@sandviken.se
026-24 19 01

Du som är vårdnadshavare eller skolpersonal

Har du en ungdom som gjort avbrott eller inte påbörjat en gymnasieutbildning? Läs under respektive åldersgrupp vilket stöd som finns att få.

Du som vill erbjuda en praktikplats

Skicka gärna ett e-postmeddelande med namn och telefonnummer till vår matchningskoordinator Teddy Markström
teddy.markstrom@sandviken.se
026-24 19 89

Logotyp Europeiska socialfonden

Ung i Gävleborg/Sandviken delfinansieras av Europeiska socialfonden med Region Gävleborg som huvudprojektägare och Sandviken som delprojekt.

Information om projektet Ung i Sandviken

Sidan uppdaterad: 2019-08-16
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se