Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ledarskapet


Ledarskapsprogram

Vi tror på ledare som är öppna och prestigefria inför mötet med människor och som vågar vara både personliga och tydliga i sitt ledarskap. Ledare som coachar och inkluderar sina medarbetare så att man tillsammans når uppsatta mål och utvecklas både personligt och professionellt.

Det är också viktigt för oss att cheferna får rätt stöd för att lyckas i sin ledarroll. Därför får man som ny ledare på Sandvikens kommun bland annat gå kommunenkoncernens eget ledarprogram som pågått sedan 2004. Ledarskapsprogrammet startas en gång per år och är en processinriktad, interaktiv utbildning som pågår två terminer.


Chefsaspirantutbildning

Vi tror att livslångt lärande och möjlighet till utbildning och utveckling, både professionellt och privat, är avgörande både för våra medarbetare och för verksamheten. Ett led i att ta tillvara på den kompetens som finns och visa att det finns möjlighet att utvecklas inom organisationen är vårt nya chefsaspirantprogram för framtidens ledare.

Programmet har tagits fram i samarbete med CoreCode International och syftet är att fånga upp medarbetare som har intresse och förutsättningar för att arbeta som ledare. Utbildningen är både stödjande och stimulerande och ger en tydlig bild av vad det innebär att vara chef och ledare. Förhoppningen är att du som går utbildningen sedan gör ett aktivt val att söka en ledande befattning inom Sandvikens kommun.

Tillsammans arbetar vi för ett långsiktigt, hälsosamt och hållbart arbetsliv.

Läs mer

Varför arbeta hos Sandvikens kommun?

När du arbetar hos oss gör du samhället och Sandvikens kommun lite bättre, varje dag. Här ska alla känna sig hemma, trivas och få möjlighet att utvecklas och ha roligt tillsammans.

Förskolelärare kramar om ett barn

Vår vision som arbetsgivare

Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, delaktighet och respekt och vi är övertygade om att olikheter berikar våra arbetsplatser. Tillsammans arbetar vi för ett långsiktigt, hälsosamt och hållbart arbetsliv.

medarbetare vid ståbord

Vi gör varandra bättre

Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Och det bästa jobbet gör vi tillsammans, när vi strävar efter att göra varandra bättre. Genom att stötta, vara rädda om varandra, ha roligt och hitta nya lösningar tillsammans.