Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

ArbetsmarknadshandläggareArbetslivsförvaltningen ansvarar för kommunens verksamhet inom vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Inom förvaltningen arbetar ca 180 medarbetare i en verksamhet som omfattar omkring 1 200 deltagare i arbetsmarknadsprogram och projekt samt omkring 3500 studerande inom den samlade vuxenutbildningen. Tjänsten är placerad på enheten LOK-center. Inom LOK-Centers (lokalt center för omställnings- och kompetensinsatser) uppdrag finns arbetet med kommunernas aktivitetsansvar (KAA), deltagare från försörjningsstödet, samt projekt via Europeiska socialfonden. Vi har även egna arbetslag för samhällsnyttiga uppdrag inom olika områden, samt tillgång till arbetsträningsplatser inom kommunala förvaltningar. Vi arbetar med personer som är i behov av omställning av olika slag för att komma in på arbetsmarknaden. Vårt stora samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och Individ- och familjeomsorgen som vi har döpt till Från bidrag till egen försörjning är det projekt som vi nu har störst fokus på och som vi nu behöver förstärka med en tjänst. Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner - semesterväxling - årsarbetstid - friskvårdsbidrag - hälsofrämjande aktiviteter - extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år - personal- och fritidsföreningen Pulsen

Arbetsuppgifter

Vårt arbete handlar i grunden om att motivera och stötta människor till egen försörjning. Som arbetsmarknadshandläggare har du en nyckelroll i individens resa från första kontakt, framtagande av karriärplan, coacha via empowermentpedagogik, dokumentera, till att samordna kring individen för att hen ska kunna komma till egen försörjning. I den resan ingår det att delta i olika samverkansgrupper för att bli lyckosam i att lyckas med uppdraget. Du behöver i ditt uppdrag ha bra koll på eller förmåga att skaffa dig bra koll på den lokala och nationella arbetsmarknaden och vilka krav som ställs för att få jobb. Att dokumentera, följa upp, coacha och driva på deltagarnas process för att de ska infria sina karriärplaner är viktigt. Du kommer även att vara delaktig i att upparbeta praktikplatser på både den privata och offentliga arbetsmarknaden. Du kommer att genomföra individuella kartläggningssamtal för att upprätta en handlingsplan mot jobb, hjälpa deltagarna i hur man upprättar CV och personligt brev, hur man beter sig i intervjusituationer både enskilt och i grupp samt andra aktiviteter kopplat till området.

Kvalifikationer

Du bör ha god förmåga i att bygga relationer till enskilda personer och till olika organisationer, samt ha erfarenhet av samverkan. Du ska klara av att ta ansvar för och leda samarbeten och individer mot uppsatta mål. Du ska i dina arbetsuppgifter kunna jobba både individuellt och i grupp. Du bör ha kunskap och erfarenhet av att komplettera det mänskliga mötet med digitala plattformar och digitala hjälpmedel. Följande kompetenser och förmågor behövs för att klara av arbetsuppgifterna: - Kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift i svenska språket - Kunna engelska i tal och skrift - Kunna arbeta självständigt - Ha god samarbetsförmåga - Ha grundläggande färdigheter i administrativt arbete - Ha god förmåga att på ett pedagogiskt sätt bedriva kompetenshöjande insatser i grupp - Ha förmågan att bygga upp nätverk och kontakter på arbetsmarknaden, i syfte att hjälpa deltagarna ut i praktik eller jobb - Leda och styra individer såväl som grupper mot bestämda mål utifrån ett givet innehåll i vårt allmänna jobbspår - Kunna jobba under tidspress med kvalité - Kunna arbeta utifrån empowermentpedagogik och Case Management-inspirerat arbetssätt (utbildning ges av arbetsgivaren). Förutom ovanstående så har du en högskoleutbildning motsvarande minst två års heltidsstudier inom ett område som troligtvis är inom humaniora eller beteendevetenskap. Då det är viktigt att ha en fördjupad kompetens att kunna ta med sig in i det allmänna uppdraget. Med tanke på att många av deltagarna i våra aktiviteter är av utomnordisk härkomst, så bedöms kunskaper i främmande språk positivt, vid likvärdiga kvalifikationer. Provanställning kan komma att tillämpas under de sex första månaderna.

Om anställningen

Tillsvidareanställning, Heltid
Tillträde: 2023-01-01, Vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt eller till den 1 januari 2023.

KontaktpersonerJohnny Sandgren
Enhetschef
026-24 19 16


Fackliga företrädareAnders Markström
Vision
026-241604
E-post: anders.markstrom@sandviken.se


Ansökan

Ansök senast: 2022-10-16 Referensnummer: 129-22


Övrig information

I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre varje dag och gör Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i. En plats där vi känner oss hemma och där det är enkelt att trivas mitt ibland natur, kultur, idrott och upplevelser. Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna vår webbplats https://sandviken.se/arbete-och-karriar Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se