Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sommarvikariat, ungdomspedagog till Sandvikens ungdomsboendeBarn- och ungdomsvården i Sandvikens kommun är inne i en spännande och aktiv utvecklingsfas! Genom flera parallella satsningar ökar vi medarbetares förutsättningar att ge bästa möjliga stöd till de barn, ungdomar och familjer som kommer i kontakt med oss. Individ- och familjeomsorgsförvaltningens Akut och utredningsboende riktar sig till ungdomar som av olika orsaker inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Verksamheten består av en HVB-del (hem för vård eller boende) med fem platser för ungdomar mellan 13 och 20 år och en stödboendedel med sju platser för ungdomar mellan 16 och 20 år. I syfte att underlätta det interna samarbetet kring familjestödjande insatser är ungdomsboendet sedan april i år organiserat under Sandvikens Familjecenter. Till enheten hör också en fältverksamhet som arbetar förebyggande med uppsökande och samordnande insatser. Ungdomsboendets övergripande syfte är att hjälpa ungdomar vidare i deras utveckling mot ett självständigt liv, genom kvalificerat socialt arbete förankrat i systemteori och kunskapsbaserad metodik. På ungdomsboendet arbetar för närvarande åtta ungdomsassistenter, en föreståndare/chef samt en utredningssamordnare. Omfattande kompetenshöjande insatser kommer att fortgå under en längre tid, parallellt med en aktiv utveckling av arbetssättet och samverkan med myndighetsutövningen. För att kunna tillgodose behoven hos ungdomar med mer komplex social problematik och för att kunna genomföra utredningsuppdrag med hög kvalitet ser vi också över hur samverkan med andra huvudmän och aktörer kan förstärkas. Viktiga fokusområden för ungdomsboendets utvecklingsarbete är skolnärvaro och skolresultat, liksom ungdomars positiva kamratrelationer och meningsfulla fritid. Vi söker nu ungdomspedagoger för sommarvikariat 2024.

Arbetsuppgifter

Uppdraget som ungdomspedagog är både svårt, spännande och utmanande. Arbetet syftar bland annat till att ge ungdomar redskap att påverka sin livssituation i en positiv riktning. Som ungdomsassistent på ungdomsboendet vägleder och stödjer du ungdomar på ett individanpassat sätt i deras vardagliga aktiviteter. Du har ett stort ansvar för det praktiska arbetet med ungdomarna och ansvarar tillsammans med övrig personal för att utrednings- eller behandlingsplaneringen genomförs. Du arbetar enligt metoderna MI, traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande. Arbetet innebär kontakter inte bara med de ungdomar som bor på boendet utan också med vårdnadshavare och övriga delar av ungdomens privata och professionella nätverk. Du bistår utredningssamordnaren med insamling av den information som behövs till utredningen, via samtal eller observationer i ungdomens miljö såväl på boendet som utanför. Tiden med ungdomarna under deras placering har tydliga mål och syften vilket innebär att du utför strukturerade aktiviteter under arbetspassen tillsammans med ungdomarna enskilt eller i grupp. Löpande dokumentation av journalanteckningar och skriftliga sammanställningar inför uppföljning av placeringar ingår också. En viktig del i uppdraget som ungdomspedagog är att motivera ungdomar till kontakt och till aktiviteter med dig och andra vuxna på boendet. På ett respektfullt och tillitsskapande sätt skapar du dig en inblick i den unges vardag och en möjlighet att vara en stödjande och peppande resurs under en kanske påfrestande tid i ungdomens liv. Tjänsten innebär arbete med kvälls-, helg- och jourtjänstgöring.

Kvalifikationer

Vi söker dig som brinner för ungdomar och deras familjer. Du studerar eller har redan avslutat dina studier på socionomprogrammet, men även utbildning och erfarenheter av arbete som ungdomsassistent eller inom skolrelaterad problematik är meriterande. Som person är du en driven och ansvarstagande lagspelare med stort intresse för att bidra till ungdomarnas och verksamhetens gemensamma mål. Du är en trygg person som på ett engagerat, reflekterande och ödmjukt sätt bidrar till professionalitet i bemötandet av de ungdomar och familjer som kommer i kontakt med boendet. Du har en positiv förväntan om ungdomars intentioner och ett förhållningssätt som stärker ungdomars motivation och tilltro till sin egen förmåga. Du tar egna initiativ samt ser till att planera, genomföra och slutföra arbetsuppgifter. Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, har förmåga till helhetssyn och har ett positivt och lösningsinriktat förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att kunna arbeta inom HVB-verksamhet krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Sök på blanketten Registerutdrag för dig som ska arbeta på HVB-hem (familjehem) via www.polisen.se. Detta tas med vid en eventuell intervju. B-körkort är ett krav. Erfarenhet av socialt arbete med ungdomar är ett krav.

Om anställningen

Sommarjobb / Säsongsanställning, Heltid
, Tillträde efter överenskommelse.

KontaktpersonerKristiina Stenberg
Biträdande enhetschef/föreståndare
026-24 05 16
E-post: kristiina.stenberg@sandviken.se


Fackliga företrädareMalin Gruvman
SSR
026-24 04 82
E-post: malin.gruvman@sandviken.se

VISION
Sandvikenavdelningen
026-24 11 00
E-post: sandvikensavdelningen@fv.vision.se


Ansökan

Ansök senast: 2024-02-29 Referensnummer: 129-23


Övrig information

I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre varje dag och gör Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i. En plats där vi känner oss hemma och där det är enkelt att trivas mitt ibland natur, kultur, idrott och upplevelser. Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna vår webbplats https://sandviken.se/arbete-och-karriar Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se