Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

BraFöre

Avslutat 131231


Just nu finns särskilt goda möjligheter för företag i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun att jobba med kompetensutveckling. Detta tack vare projektet BraFöre.


Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och handlar om att integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheters utveckling.


Vad är BraFöre?

BraFöre står för Branschanknuten och Företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborgs län

Ett mål med projektet är att utveckla kompetensutvecklingsmodeller för företagen i regionen där kompetensutvecklingen ska kopplas till företagens mål på tre till fem års sikt.
Målet är också att stimulera företag till ett ökat intresse att arbeta med kompetensutveckling. Utbildningar kommer också att genomföras i projektets regi och målet är ca 3 000 utbildade individer från minst 100 företag, varav 30% kvinnor och 70% män.

Skogsindustri, stål- och verkstadsindustri, miljöteknik, upplevelsenäring, samt informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är de fem branscher som är prioriterade i det regionala utvecklingsprogrammet i Gävleborg och det är inom dessa som deltagande företag i BraFöre har sina verksamheter.
 
Vad innebär ett deltagande i BraFöre?
 
Projektet vänder sig till företag med 1-250 anställda och som är verksamma inom någon av de branscher nämnda ovan.

40 företag omfattas av kartläggningsarbetet under den så kallade mobiliseringsfasen och dessa är redan kontaktade. Ytterligare ca 60 företag kommer att omfattas av en företagsnära kompetensplanering under genomförandefasen. Här har ditt företag möjlighet att delta.
I de deltagande företagen görs en inventering av de anställdas kompetenser. Företagen beskriver hur de ser på framtiden, på tre till fem års sikt, och om de ser att det kommer att uppstå "kompetensgap" mellan önskat och faktiskt läge. Därefter genomförs en planering av vilka utbildningar de anställda behöver för att företagens mål ska kunna nås. Individerna i företagen tar sen del av utbildningar enligt prioriterade planer.

Företagen bidrar med tid och engagemang för dessa aktiviteter och utbildningar, i vissa fall resor, samt fakta och information. Projektet står för styrning och samordning av kompetensinventering, planering och även för de utbildningar som kommer att framgå av planerna. Vinsterna av BraFöre är på sikt att företagen kan utvecklas och därmed bidra till regionens tillväxt. Företagen stimuleras att arbeta med kompetensplanering på längre sikt och individerna i företagen ökar sin grad av ansvar som ger en bättre helhetsbild av arbetet.

BraFöre finansieras av Europeiska Socialfonden och drivs av Region Gävleborg. Projektets lokala närvaro är säkrat genom en uppdelning i fyra noder:

  • Norra Gävleborg, för företag i Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig
  • Mellersta Gävleborg, för företag i Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker
  • Sydöstra Gävleborg, för företag i Gävle och Älvkarleby
  • Sydvästra Gävleborg, för företag i Hofors, Ockelbo och SandvikenHittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-03-12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se