Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Coachingprojektet

För ungdomar under 25 år och utrikesfödda


Projekttid:
2009-02-01 – 2013-12-31

Målgrupper:

 • Ungdomar i åldrarna 16 till 24 inskrivna vid IFO.
  Antalet inskrivna i projektet kommer att uppgå till 110 personer i månaden
 • Invandrare i åldrarna 18 till 64 inskrivna vid IFO.
  Antalet inskrivna i projektet kommer att uppgå till 40 personer i månaden
 • Totalt antal inskrivna skall uppgå till 120 personer i månaden

Projektpartners:

 

 

 

Sandvikens Kommun

Hofors Kommun

Arbetsmarknadscentrum (AMC)

Centrum för arbete (CFA)

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Kunskapförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen

Arbetsförmedlingen (AF)

 

 

Projektets syfte
Projektet skall ge personerna i målgrupperna ungdomar och invandrare möjlighet till direkt eller indirekt inträde på arbetsmarknaden för att bryta sitt utanförskap och sitt bidragsberoende eller förhindra att ett sådant uppstår.

Projektets mål
Att fortsätta utveckla vår coachingmodell och även utveckla nya metoder som för individerna närmare studier eller arbete. Den kvantitativa måluppfyllelsen är att 60 procent av deltagarna, oavsett målgrupp, efter avslutat projekt är självförsörjande då de fått arbete eller påbörjat regelbundna studier. Ledtiderna från arbetslöshet till aktivitet, för ungdomar som är inskrivna vid Af och som får försörjningsstöd via IFO, skall minska från 90-100 dagar till 10-20 dagar.

Projektets tre pelare

 • STUDIEKEDJAN (inspirationshöjande kurs, studie- och yrkesvägledning, orienteringskurs – att studera som vuxen och kärnämnesstudier)
 • ARBETSLINJEN (kartläggning av gångbara yrken, kurs i CV- och ansökningshandlingar, intervjuteknik och kurs i nätverksbyggande)
 • SPRÅKTRÄNING (kartläggning av svenskakunskaper, individanpassat kursupplägg med både klassrumsundervisning och enskild språkcoaching och språkpraktik)

Statistik och resultat

 • Totalt har 666 personer (455 personer i Sandviken och 211
  personer i Hofors) påbörjat projektet sedan starten den 1 februari 2009 till och med den 31 augusti 2012
 • 508 personer har varit ungdomar (372 personer i Sandviken och 136 personer i Hofors) och 158 personer har varit invandrare (83 personer i Sandviken och 75 personer i Hofors)
Avslut 090201 - 120831    
Sandviken Hofors Totalt 
 Antal%Antal%Antal%
Arbete10026,54726,314726,4
Studier8422,32715,111120
Totalt18448,87441,325846,4
 • Under 2011 avslutades 60 personer av totalt 108 (55,6 %) till arbete och studier. Av dessa var 83 % självförsörjande och inte längre beroende av försörjningsstöd per den 31 december 2011
 • Under 2012 har 55 personer avslutats och av dessa har 34 personer (61,8 %) gått till arbete eller studier

Internationellt erkännande
EU Kommissionen har fått upp ögonen för Coachingprojektets arbete och har givit oss möjlighet att vissa upp projektets arbetsmetoder och dess resultat via Kommissionens egen hemsida. Sedan den 23 juli 2012 har Coachingprojektet också officiellt fått status som spjutspetsprojekt av EU Kommissionen.
http://ec.europa.eu/esf/länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad: 2018-04-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se