Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

TEAM - Transfer of European Assessment Methods

Tid: 2012-06--2014-05

Projektägare:
Sandvikens kommun

Partners:
Bollnäs kommun
Lärande & Arbete
Stichting Surplus, NL
Angus College, UK

Syfte och Mål:

40 anställda vid Sandviken och Bollnäs kommuns vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsenheter får en veckas praktik vid motsvarande verksamheter för utbyte med kolleger och ta del av för Sverige nya arbetsmetoder, bl a validering av ”soft skills” hos arbetssökande.

Planerade och genomförda aktiviteter:

14 deltagare (Bollnäs 6, Sandviken 8) deltar i utbyte med Angus College v 47 2012. Första utbytet med Stichting Surplus våren 2013.

EU-program: Leonardo da Vinci

Total budget: 56 080 € (adminstration 12000 €, förberedelser 6000 €, resor och uppehälle 38080 €) delas av Sandviken och Bollnäs. Förskott utbetalt 44 864 € 100% finansiering

Sidan uppdaterad: 2018-03-12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se