Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Extra-projektet

Projekttid

2012-10-01 – 2015-12-31

Målgrupper

  • Personer 18-30 år (unga vuxna) som är arbetslösa och får försörjningsstöd i kommunen (primär målgrupp)
  • Personer 18-30 år som är arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen med aktivitetsersättning (sekundär målgrupp)

Det totala antalet anställda unga vuxna i projektet är mellan 50 och 80 per år beroende på graden av lönesubvention/bidrag från Arbetsförmedlingen och den genomsnittliga anställningstiden i projektet.

Projektpartners

Sandvikenskommun
- Aktivitetscentrum för unga (ACU)
- Arbetsmarknadscentrum (AMC) 
- Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
- Övriga kommunala förvaltningar och bolag
Arbetsförmedlingen (AF)
Göranssonska stiftelserna
Kommunal och Vision

Projektets syfte

Projektets syfte är att bryta utanförskap och ge unga vuxna meningsfull och utvecklande sysselsättning i form av tidsbegränsade anställningar, som utgångspunkt för insatser som långsiktigt leder till arbete och egen försörjning.

Projektets mål

Projektets mål är att minst 50% av deltagarna i projektet går vidare till arbete eller utbildning, och därmed till egen försörjning.

Projektets hörnpelare

Projektet bygger delvis på framgångsfaktorerna från Coachingprojektet. I övrigt består projektets hörnpelare av följande;

ANSTÄLLNINGAR I KOMMUNALA VERKSAMHETER OCH ARBETSLAG
SOM FÖREGÅS AV ETT FYRA VECKORS ANSTÄLLNINGSPROGRAM I ACU:S REGI. I KURSEN INGÅR BLAND ANNAT STUDIEVÄGLEDNING, PRAKTIK INFÖR ANSTÄLLNING, MOTIVATIONSHÖJANDE AKTIVITETER M.M.
I ANSTÄLLNINGEN GES MÖJLIGHET TILL ATT STUDERA VIA DEN KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN, CVL, PÅ 25% AV ARBETSTIDEN MED BIBEHÅLLEN LÖN.

Statistik och resultat

  • Sedan starten 121201 har 119 personer fått anställning i projektet
  • Under samma period har 77 personer avslutat sin anställning i projektet
  • Resultatet till arbete och studier ligger för närvarande på 34 personer (44%)
  • Antalet anställda är idag 42 personer

 

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-04-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se