Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Förstudien ValBorg

Avslutat 2016-05-01

Förstudien ValBorg bygger vidare på rapporten Validering Gävleborglänk till annan webbplats och finansieras av Region Gävleborg och Sandvikens kommun. Projekttiden är 151001-160501

I Sverige finns det sedan 2003 en formell regeringsdefinition av valideringsbegreppet: "Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats."

Förstudiens arbete kommer att bestå av att inventera och samla erfarenheter om validering i Region Gävleborgs tio kommuner.
En referensgrupp ska skapas, vars arbete kan leda till att ett regionalt valideringscentrum bildas.

Målet är att förkorta tiden och effektivisera insatserna för individen, att nå målen: självförsörjning och inkludering i samhället.

Förstudiens målgrupp är utrikes födda.

Slutrapport ValBorgPDF (pdf, 227.4 kB)

Sidan uppdaterad: 2018-02-16
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se