Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kompetensutveckling för varslade i Gävleborg

Projektet avslutades 2010-12-31

Målgrupp

Personer som riskerar varsel, varslats om uppsägning och fortfarande är anställda eller personer som efter kartläggningen blivit uppsagda och riskerar arbetslöshet eller redan är arbetslösa

Projektets syfte

Att motverka en öppen arbetslöshet i målgruppen genom att i så tidigt skede som möjligt erbjuda meningsfull och adekvat kompetensutveckling, stärka individer och företag, samt utveckla samhället lokalt och regionalt

Projektets målsättning

Alla i målgruppen ska erbjudas meningsfulla och adekvata kompetensutvecklingsinsatser baserade på individuella behov. Efter projektperioden ska 70% av de berörda personerna antingen behålla sina anställningar eller erhålla ny anställning hos annan arbetsgivare, eller påbörja en utbildning i syfte att byta yrkesbana

Projektperiod:

Startdatum 2009-06-12
Slutdatum 2010-12-31

Hur mycket får utbildningen kosta?

En tumregel som gäller är att utbildningen får kosta max 10.000 kr per individ. Företaget står för lönen under utbildningen

Exempel på utbildningar:

Truck- och traversutbildning, ansvarsseminarium, sax- och skylift, datagrund, excelkurser — olika nivåer, svetsutbildning, CAD, CAM, officepaketet, konstruktionslära, ledarskapsutbildning, språk (ty, eng etc.), företagsekonomi, bokföring, ritningsläsning, webbutbildning, maskinspecifika styrprogram, mätteknik, studie- och yrkesvägledning etc.


Sidan uppdaterad: 2017-03-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se