Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

SIGRID


Avslutat 130630


SIGRID-projektet är Sveriges största socialfondsprojekt. Lokala verkstäder finns i Västra Gästrikland (Sandviken och Gävle), kommuner i Värmland och Dalarna. Ägare och ansvarig för projektet är Arbetsförmedlingen (AF).


SIGRID-projektets syfte är att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap. Styrkan i projektet är samarbetet mellan Arbetsförmedlingarna, Länsstyrelserna, regioner och kommuner i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Med i samarbetet finns LO, TCO, Trygghetsrådet samt lokala näringslivsorganisationer.

Europeiska Socialfonden (ESF) finansierar SIGRID-projektet under perioden 2011-08-01 —2013-06-30.

Uppskattningsvis är det ca 450 personer som kommer att delta under projekttiden.

Målgrupper:
SIGRID-projektet vänder sig till personer som är långtidsarbetslösa sedan minst 1 år eller minst 3 månader för dem som ännu inte fyllt 25 år. Deltagare i projektet ska dessutom tillhöra någon av målgrupperna nedan.

Tema 1: Långtidsarbetslösa 50 år och äldre
Tema 2: Långtidsarbetslösa invandrare från land utanför EU
- de två ovanstående teman berör Västra Gästrikland  
Tema 3: Ungdomar under 25 år    
- ovanstående tema berör Gävle

Målgrupperna ska genom projektet öka möjligheterna till att komma närmare en egen försörjning genom arbete eller gå vidare via studier alternativt starta eget. Starta eget i kooperativ form kommer att vara ett av de inslag som SIGRID-projektet ska ge möjligheter till.

Tema 4: Handlar om metodutveckling och lärande. Detta kommer att vara en viktig del där bland annat projektet nyttjar transnationella samarbetet. Tema 4 arbetar horisontellt med Tema 1-3.


Exempel  på aktiviteter:

  • Studiecirkel med olika inriktningar, med fokus på språkträning
  • Språk- och yrkespraktik, 1-6 månader med eventuell förlängning beroende på Af:s beslut
  • Studier, studievägledning mot alternativa studier, arbetsmarknadsutbildningar
  • Jobbsökeri
  • Coaching
  • Uppföljning och utvärdering
  • Friskvård
  • Datastöd
  • Mentor (webb-baserat coachingprogram)
  • Integration


Sidan uppdaterad: 2018-03-12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se