Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Växthusprojektet

Projekttid

Fas 1: Ekologisk växthusodling och integration,
v 16 år 2011 – v 15 år 2012.

Fas 2: Eko-företagande för utveckling och integration,
v 15 år 2012 – v 52 år 2013

Målgrupper

  • Arbetslösa kvotflyktingar
  • Arbetslösa utrikesfödda
  • Arbetslösa svenskfödda

Projektpartners

Sandvikens kommun
Hofors kommun
Högbo Bruk AB
Arbetsförmedlingen
Länsstyrelsen Gävleborg
Europeiska Jordbruksfonden

Projektets syfte

Projektet syftar till integration med inriktning på sysselsättning och jobb, för arbetslösa i allmänhet och arbetslösa utrikesfödda i synnerhet, via utbildning i ekologisk växthusodling samt lokal matproduktion på landsbygden.

Projektets mål

Projektet har som mål att utbilda deltagarna i såväl krav- och klimatgodkänd odling som svenska språket. I detta ingår kunskaper i odlingsanknuten leveranssäkerhet samt hållbar företagsekonomi.

Allt detta som grund för kunskaper i Eko-företagandets förutsättningar och villkor.

Projektets hörnpelare

EKOLOGISK VÄXTHUSODLING I TEORI OCH PRAKTIK
ARBETE
LOKAL LIVSMEDELSPRODUKTION (ost, ägg och bröd)
SPRÅKTRÄNING (kartläggning av svenskakunskaper, individanpassat kursupplägg med både klassrumsundervisning och enskild språkcoaching och språkpraktik)

Statistik och resultat

  • Av totalt 22 deltagare i projektets Fas 1 har 9 deltagare fått anställningar inom området Högbo Bruk
  • Projektets  Fas 2 pågår för närvarande.

Kontaktperson

Luis Fagundez– Projektledare
Tel: 026-24 02 25
e-post: lf@analysurval.com

Sidan uppdaterad: 2017-09-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se