Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Torghandel och försäljning på offentlig plats

Här får du information om vilka regler som gäller för torghandel och försäljning på offentlig plats.

Torghandel bedrivs på Jerntorget i centrala Sandviken som är allmän försäljningsplats enligt de lokala ordningsföreskrifterna.

Plats på Jerntorget kan hyras vardagar klockan 8.00 - 18.00 (vintertid) eller klockan 8.00 - 20.00 (sommartid).

Avgift: 100 kr/dag, 1 000 kr/månad eller 2 000 kr/år.

Bokning av torgplats kontakta medborgarservice, 026-24 00 00

För att reglera torghandeln finns ordningsföreskrifter för torghandel i Sandvikens kommun. Dessa berättar bland annat vilka tider som gäller för försäljning, vad som får säljas och övriga regler. 
Torghandelsstadga Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäljning på annan offentlig plats

Med offentlig plats menas i huvudsak gator, vägar, torg, parker och liknande platser som inte har definierats som allmän försäljningsplats. För att få använda offentliga platser till försäljning kan du behöva tillstånd från Polisen.
Tillstånd för nyttjande av offentlig plats - Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.