Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Driva företag, stöd och rådgivning

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler och på så sätt skapa tillväxt. En del i ett bra företagsklimat är en smidig kommunal ärendehantering. För att hjälpa dig erbjuder Näringslivskontoret funktionen Företagslots.

Företagslotsen hjälper dig rätt

Kontakta vår företagslots när du som företagare behöver hjälp att hitta rätt kontakter inom kommunens förvaltningar och bland olika aktörer som jobbar med företagsservice.

Företagslotsen kan hjälpa dig med frågor inom kommunens ärendehantering men även med andra frågor som ligger utanför kommunens ärenden så som starta-eget, kompetensförsörjning och finansiering. 

Vi kan lotsa dig till rätt organisation och rätt person beroende på dina frågeställningar. Det kan t.ex. gälla frågor kring etablering, ombyggnad, ändring i verksamhet eller annan typ av tillståndsärende. Även vid enklare ärenden kan du vända dig till Företagslotsen ifall du inte redan vet vilken förvaltning och myndighet som ansvarar för ditt aktuella ärende.

All rådgivning är kostnadsfri och sker självklart under sekretess.

Kontakta företagslotsen

Jan Fagerström, 070-979 04 79
Niklas Bergström, 072‑880 52 61
Mikael Jönsson, 072-880 54 04
Malin Palmberg, 072-880 58 56

Du kan också ringa Medborgarservice telefon 026-24 00 00 och be att få tala med Företaglslots eller skicka e-post till naringslivskontoret@sandviken.se


Verksamt.se - för dig som driver företag

På webbplatsen verksamt.se kan du bland annat räkna ut din skatt, anmäla ändringar och få vägledning om att anställa personal. Tjänster och information för dig som driver företag.  
www.verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd, regler och tillsyn

När du driver ett företag kan du behöva tillstånd tillstånd från olika myndigheter. På sidan Tillstånd, regler och tillsyn har vi samlat länkar till tillstånd och tillsyn som hanteras i Sandvikens kommun.

Lokala och regionala organisationer för stöd till företagare

ALMI Företagspartner AB

ALMI medverkar i utvecklingen av mindre företag som vill växa. När Du ska starta eget kan ALMI:s konsulter hjälpa till att granska och bedöma din affärsidé, analysera förutsättningarna, göra marknadsbedömningar med mera.
www.almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagarna i Sandviken

Företagarna i Sandviken är den största företagar­organisation i närregionen. Vi arbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna att etablera, driva, utveckla och äga ett företag i Sandviken. Vårt mål är att vara en organisation som starkt bidrar till att Sandviken utvecklas ur näringslivspolitiskt perspektiv.
www.foretagarnaisandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle vill arbeta för tillväxt och hållbar utveckling genom att samarbeta med näringslivet och andra aktörer i regionen. Genom högskolans studenter kan du t.ex. få hjälp med en undersökning, rapport, utvärdering eller att göra en analys. Arbetet kan utföras i form av projekt, examensarbete eller som en uppsats.
www.hig.se/Samverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen

Hos Länsstyrelsen kan Du söka olika typer av näringslivsstöd som utvecklingsprojekt. Prioriterade områden är ny teknik, produktutveckling, exportprojekt, nyföretagande, kvinnligt företagande, miljön som konkurrensmedel, turism samt lokal utveckling. Länsstyrelsen är sekretariat för olika EU-stöd, det innebär att de informerar och förbereder projektansökningar.
Företagsstöd - Länsstyrelsen Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mellansvenska Handelskammaren

Mellansvenska Handelskammaren är en ideell förening och intresseorganisation som företräder näringslivet i Gävleborg och Dalarnas län. Här får Du information, rådgivning i tull- och handelsprocedurfrågor. Hjälp med intyg om företaget behöver exportera eller importera. I Chamber Trades databas kan Du söka efter nya affärskontakter och samarbetspartners.
www.mellansvenskahandelskammaren.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mellansveriges logistiknav

Logistiknavet verkar för att utveckla logistik och transporter i Gävle-Sandviken-Borlängeområdet genom bl.a. samarbete, markadsföring, information och innovation. Sandvikens kommun deltar i samarbetet.
Mellansveriges Logistiknavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Gävleborg

Region Gävleborg beslutar om statliga medel för utvecklingsprojekt och företagsutveckling. Det kan t.ex. gälla affärsutvecklingscheckar, regionalt bidrag för företagsutveckling, företagsstöd för miljöinvesteringar och stärkt regiona serviceutveckling.
Företagsstöd - Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning.
triplesteelix.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du göra affärer med kommunen?

De upphandlingar Sandvikens Kommun gör, genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Kommunens inköpskontor är en central inköps- och upphandlingsfunktion och ansvarar i första hand för kommunens förvaltningsgemensamma upphandlingar, avtalstecknande och uppföljningar. Du kan ta del av aktuella upphandlingar och lämna anbud för att bli leverantör till Sandvikens Kommun.
Kommunens upphandlingar och inköp

Affärsmöjligheter utanför Sverige?

Internationella kontakter

Är ditt företag intresserat av internationella kontakter och affärsmöjligheter utomlands? Då kan du kontakta Näringlivskontoret.

Elisabeth Hansson
Näringslivschef
tel 026-24 12 79
elisabeth.hansson@sandviken.se

Mellansvenska Handelskammaren

Handelskammaren är en ideell förening och intresseorganisation som företräder näringslivet i Gävleborg och Dalarnas län. Här får du information, rådgivning i tull- och handelsprocedurfrågor och hjälp med intyg om företaget behöver exportera eller importera.
I Chamber Trades databas kan du söka efter nya affärskontakter och samarbetspartners.
www.mellansvenskahandelskammaren.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exportkreditnämnden (EKN)

EKN ska främja svensk export genom att erbjuda garantier som skyddar mot risken att göra förluster vid affärer utomlands.
www.ekn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2020-08-31
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se